a Semmelweis Egyetem
50 nap
5 óra
24 perc
3 mp

A TVSz. szerint pillanatnyilag kétféle vizsgaidőszakon túli lehetőség létezik. Az egyik az u.n. TKSZV, melyet a TVSz. 19.§ 2. valamint 2a-h pontjai szabályoznak. Ebben az esetben csak a tavaszi vizsgaidőszakkal kapcsolatos vizsgákat lehet letenni, amennyiben a 2a pontban előírt bejelentés a határidőig megtörtént. Ebben az esetben a TVB engedélye nem szükséges.

 A TVB számára a TVSz. 6.§ c. pontja lehetővé teszi, hogy különösen indokolt esetben engedélyezheti vizsga letételét a vizsgaidőszakon kívül. A hallgatónak igazolnia kell azt a rajta kívülálló nyomós okot, amely miatt ezt a rendkívüli lehetőséget kérvényezi. A vizsga csak az adott tárgy oktatójának a kérvény nyomtatványára bejegyzett írásos hozzájárulásával engedélyezhető, és célszerűen csak a félév harmadik hetének végéig tehető le, hiszen az ezt követő sikeres vizsga után sem lehet már az adott tárgyat a hiányzások miatt felvenni. 

A szükséges nyomtatvány letölthető innen