a Semmelweis Egyetem
18 nap
21 óra
11 perc
18 mp

A tantárgybefogadásra, tantárgygörgetésre vonatkozó kérelmek leadási határideje:
TVSz. 21.§ 5. “A hallgató a beiratkozás, illetve a tanulmányainak folytatására vonatkozó bejelentést megelőzően kérheti a más Karon, felsőoktatási intézményben teljesítendő felvett vagy korábban teljesített tantárgy(ak) befogadását a Kartól.” Kérelmek leadási határideje: 2018.01.30. (kedd) pótbeiratkozás esetén 2018.02.08.(csütörtök).

 Az önköltségi/költségtérítési díjra vonatkozó kérelmek leadási határideje:
TVSz. 7.§ 9. “Amennyiben a hallgató – külön jogszabályi rendelkezés alapján -költségtérítés fizetésre kötelezett, úgy e kötelezettség teljesítése a beiratkozás illetve az adott félévi tanulmányok folytatásának feltétele. Kérelmek leadási határideje: 2018.01.25. (csütörtök).

Egyéni tanrendre vonatkozó kérelmek leadási határideje: 2018.02.08. (csütörtök)

Csoport változtatásra vonatkozó kérelmek leadási határideje: 2018.02.08. (csütörtök) 

A kérvényeket minden esetben a Tanulmányi Bizottság honlapján található formanyomtatványokon kell leadni a Dékáni Hivatalban. Az ügyintézési idő 30 nap.