Betűméret: A A A

ENDODONTIA

Az Endodontia szakvizsga megszerzéséhez szükséges tevékenységi és tárgyi feltételek

 1. Indikátor beavatkozások

A szakvizsgáztató intézmény fogja biztosítani a tárgyi és személyi feltételeket, valamint a vizsgabetegeket a vizsgázók számára. A vizsgázó diagnosztikai és betegkezelési beavatkozásokat végez, melyek során értékeljük a beavatkozások szakszerű elvégzését, kiemelt figyelmet fordítva az úgynevezett indikátorokra. Az indikátorok olyan diagnosztikai vagy beavatkozási lépések, melyekben a szakvizsgázó a képzése során jártasságot kell szereznie.

 1. klinikai vizsgálat, diagnózis
 2. párhuzamos technikával készített periapikális röntgenfelvétel elkészítése
 3. röntgendiagnózis, beleértve CBCT értékelést is
 4. prognózisbecslés
 5. kezelési terv
 6. praeendodontiai felépítés, szükség szerinti okkluzális redukció
 7. kofferdam izolálás
 8. operációs mikroszkóp alkalmazása, beleértve képi dokumentáció elkészítését
 9. mikroszkópos diagnosztika (pl. repedés, törés azonosítása, preparációs hibák felkutatása)
 10. trepanációs nyílás kialakítása, módosítása
 11. munkahossz meghatározás
 12. mechanikai preparálás kézi és gépi eszközökkel
 13. kémiai preparálás, dezinficiálás
 14. endodontiai revízió, korábbi gyökértömés eltávolítása
 15. endodontiai komplikáció kezelése, kezelési terv és kivitelezés (pl. preparációs hiba, betört műszer)
 16. gyökértömés elkészítése az esetnek megfelelő módszerrel
 17. trepanációs nyílás végleges vagy ideiglenes zárása
 18. gyökércsap alkalmazása (adhezív csap)
 19. ellenőrző röntgenfelvétel értékelése
 20. koronai végleges vagy ideiglenes helyreállítás

Tekintettel arra, hogy egy komplikált endodontiai kezelés 2-3 órát is igénybe vehet, valamint a vizsgázók idegen környezetben kell, hogy dolgozzanak, egy vizsgázó esetében egy páciens kezelése javasolt, valamint az adott betegnél és kezelésnél releváns indikátorok kerülnek értékelésre.

 1. Tárgyi minimumfeltételek

A fogászati rendelő minimum feltételeinek biztosításán túl szükséges intraorális (fogászati) röntgen berendezés, operációs mikroszkóp, endodontiai kisgépek: apexlokátor, ultrahangos preparáló eszköz, endodontiai motor, injektálható guttapercha technikához szükséges berendezés, cone-beam CT felvétel készítési lehetőség (ez utóbbi nem szükséges, hogy az intézmény területén legyen).

Pécs, 2018. szeptember 20.

Dr. Krajczár Károly
elnök
Magyar Endodontiai Társaság

Utolsó frissítés: 2018.10.12.