Betűméret: A A A

Szakképzés

Magyarországon szerzett, vagy államilag elismert fogorvosi diplomával megszerezhető szakképesítések

 • Dento-alveolaris sebészet
 • Fogszabályozás
 • Gyermekfogászat
 • Fogpótlástan
 • Endodontia
 • Parodontológia

A szakfogorvos képzés struktúrája

Képzési idő: 36 hónap

Képzési program:

 • 26 hó törzsképzési program, ebben:

  -s
  ürgősségi ismeretek
  -6 hó egyetemi osztályos gyakorlat
 • 10 hó szakgyakorlati képzés

  Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

Képzés kizárólag szakképzésre akkreditált képzőhelyen történhet!

A szakképesítések megszerzésének finanszírozási formái

Támogatott szakképzés (állami finanszírozású szakfogorvos képzés)

A központosított rendszerben a rezidensek bére központi költségvetési forrásból kerül biztosításra, munkáltatójuk az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, amely a munkáltatói jogköröket a képző intézményekkel (kari klinikák), mint elsődleges képzőhely– ekkel megosztva gyakorolja.

 • egyetemi oktatói utánpótlást szolgáló, az egyetemek által betölthető szakfogorvosi szakképzési keretszám terhére
  munkáltató: az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás
  elsődleges képzőhely: Fogorvostudományi Kar klinikái
 • nem egyetemi utánpótlást szolgáló szakfogorvosi szakképzés keretszám terhére (közfinanszírozott fogorvosi alapellátási vagy szakellátási tevékenység ellátásának céljából)
  munkáltató: az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás
  elsődleges képzőhely: Fogorvostudományi Kar klinikái

Klinikai finanszírozású szakképzés

 • Klinikai finanszírozású szakorvosjelölt 
  munkáltató:  Fogorvostudományi Kar klinikái, munkavégzésre irányuló jogviszony: közalkalmazotti státusz
  elsődleges képzőhely: Fogorvostudományi Kar klinikái


Költségtérítéses szakképzés

 • Költségtérítéses szakorvosjelölt 
  munkáltató: akkreditált képzőhely, munkavégzésre irányuló jogviszony: felek megállapodása szerint
  szakképző hely: akkreditált képzőhely

Szakképzési díjak:

Eljárási díj (egyszeri regisztrációs díj a szakképzésbe lépéskor)       22.000.-Ft

A képzés törzsképzési időszakára (24 hónap)
Dento-alveolaris sebészet 90.000.-Ft/hó
Endodontia 90.000.-Ft/hó
Fogpótlástan 90.000.-Ft/hó
Fogszabályozás 90.000.-Ft/hó
Parodontológia 90.000.-Ft/hó
Gyermekfogászat 90.000.-Ft/hó

-a törzsképzési időre eső szabadság (2 hónap) térítésmentes
-szakgyakorlati idő (10 hónap) térítésmentes
-Eljárási díj (szakvizsgára bocsátás, abszolutórium kiadás díja) 25.000.-Ft

 • Akkreditált szakképzőhelyek listája a Szak- és Továbbképzési Titkárság honlapján található
 • A szakképzés teljes időtartama (finanszírozási formától függetlenül): 36 hónap (26 hónap törzsképzési idő, 10 hónap szakgyakorlati idő)

Idegen nyelvű szakképzés (költségtérítéses angol nyelvű szakfogorvos képzés)

  • munkáltató: a Semmelweis Egyetem, munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás
  • szakképző hely: Fogorvostudományi Kar klinikái
  • szakképzési díj: 30.000 Euro/év

Rendszerbevételi eljárás

 • A rendszerbevételi eljárás minden jelölt számára kötelező, aki a képzési idejé finanszírozási formától függetlenü a Fogorvostudományi Karon tölti. A rendszerbevételi eljáráson való részvétel elmulasztása jogvesztő hatályú a Karon történő szakképzés megkezdése tekintetében.

  A rendszerbev
  ételi eljárás rendje és az aktuális információk a Szak- és Továbbképzési Titkárság honlapján találhatók.

Szakképzési rendszerbe történő felvétel első lépései:

 • Egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges teendők megtétele (információk: honlapon)
 • Szakképzőhellyel történő kapcsolatfelvétel, tájékozódás a fogadókészségről
 • Kapcsolatfelvétel a Szak- és Továbbképzési Titkársággal, illetve a honlap információi alapján történő tájékozódás

 

Utolsó frissítés: 2018.11.05.