Betűméret: A A A

Kari Prevenciós Nap

Kari Prevenciós Nap – 2019.03.20. 

12:00- tól a FOK Oktatási Centrum (Budapest, Szentkirályi u. 47.) Árkövy előadótermében.

Az eseményen készült  (amatőr) fotók egy külön oldalon láthatóak

A lentebb található programban az előadás címére kattintva (amennyiben az előadó azt rendelkezésemre bocsátotta) vagy az előadás, vagy annak absztraktja tekinthető meg.

A rendezvény célja bemutatni és demonstrálni, hogy a fogászat területén végzett prevenció mennyire sokrétű a fogászat egyes részterületeiknek megfelelően. Ennek megfelelően a rendezvényen a Kar Klinikáinak/Intézeteinek oktatói tartanak előadásokat előadások arról, hogy az adott szakterületen hogyan lehet a korszerű prevenciót megvalósítani. a rendezvény további célja a száj egészsége és az általános egészség közötti szoros kapcsolat aláhúzása, az ebből a szempontból fontos megbetegedésekre (pl. diabetes, stroke) is kitérve.

A fogászat területén végzendő prevenciónak a Karon komoly hagyománya van, elméletét és gyakorlatát már 1996-óta önálló tárgyként oktatjuk. A tárgy oktatásának egyik célja, hogy a hallgatókban kialakuljon az u.n. „preventív szemlélet”, vagyis váljon tudatossá az, hogy bármilyen beavatkozást végzünk, az mindig a prevenciót (is) kell szolgálja. Emellett természetesen tudjuk és tanítjuk, hogy a primer prevenció a legelőnyösebb, hiszen ilyenkor a betegség kialakulásának megelőzésére törekszünk.

 

Részletes program:

12:00 Megnyitó
Dr. Gerber Gábor, dékán
Dr. Bartha Károly

12:10 Szájüregi daganatok prevenciója
Dr. Németh Zsolt (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika)

12:40 Preventív szempontok a mozgásszervi rehabilitációban részesülő páciensek fogászati-szájsebészeti kezelésében
Dr. Németh Orsolya (Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)

13:20 Prevenciós szemlélet szerepe a temporomandibuláris ízület megbetegedésének diagnosztikája és terápiája során
Dr. Schmidt Péter (Fogpótlástani Klinika)

14:00 – 14:15 Szünet

14:15 Ortodontiai prevenció az általános fogászati gyakorlatban
Dr. Radó Zsuzsanna Stefánia (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika)
14:30 A prevenció gyermekfogászati vonatkozásai
Dr. Déri Katalin (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika)

Ha a primér prevenció elmarad… (összefoglaló cím)
14:45 Parodontológia alulnézetben
Dr. Windisch Péter (Parodontológiai Klinika)
14:55 Parodontális plasztikai sebészeti beavatkozások szerepe a fogászati prevencióban
Dr. Molnár Bálint (Parodontológiai Klinika)

15:05 Ha már a fog nem tartható: A fog körüli szövetek megőrzése – de lehet, hogy a még az extrahált fog is jó valamire!

Dr. Radóczi-Drajkó Zsombor (Parodontológiai Klinika)

15:15 A diagnosztika szerepe a fogászati gondozásra szoruló páciensek ellátásában.
 Dr. Dombi Csaba (Orális Diagnosztikai Tanszék)

15:45 Milyen összefüggések vannak a száj egészsége és az általános egészség között?
Dr. Bartha Károly (Konzerváló Fogászati Klinika)