 Kollokvium: Két kollokviumi kérdés kifejtése az I. félév elméleti és
gyakorlati anyagának ismerete alapján, amely felöleli a kötelező tankönyvek
anyagát és kiegészül az előadások során kiemelt ismeretekkel. Egy növényi
drog felismerése az anyagismeret ellenőrzése céljából.
 Szigorlat: az I. és II. félév elméleti és gyakorlati anyagának ismerete.
Gyakorlati szigorlaton a hallgató bizonyítja, hogy megfelelő anyagismerettel
rendelkezik (növényi drogok felismerése), és önállóan, gyógyszerkönyvi
(Ph.Hg.VII. Ph.Hg.VIII. és Ph.Eur.) vagy egyéb szabványok alapján növényi drogok
minőségvizsgálatát képes elvégezni.
Elméleti szigorlaton komplex szigorlati kérdéscsomag alapján bizonyítja
tudását anyagismeretből (drog és metszet felismerése) valamint 2 elméleti
kérdésből, amely felöleli a kötelező tankönyvek anyagát és kiegészül az
előadások során kiemelt ismeretekkel. A Farmakognózia – Fitokémia –
Gyógynövények alkalmazása című e-könyv elérhetőségéről előadásokon
tájékoztatjuk a hallgatóságot.
A vizsgára (kollokvium, illetve szigorlat) a vizsgaidőszakot megelőző 4 héttel a
kijelölt vizsganapokra a hallgatói információs (NEPTUN) rendszeren való
feliratkozással lehet jelentkezni. A vizsgajelentkezést módosítani legkésőbb 48 órával a vizsga meghirdetett időpontját megelőzően lehet. A Neptun rendszer zárása után a vizsgaidőpont módosítására nincs lehetőség. A hallgató a kitűzött vizsgaidőpontban köteles a vizsgán megjelenni és vizsgát tenni.
 A vizsgákról való távolmaradás igazolását, illetve utóbbi elmulasztásának
következményeit illetően a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 15.§ -a érvényes.
A javító, ill. ismétlő vizsgát vagy szigorlatot leghamarabb a sikertelen
vizsgát követő 3. naptári napon lehet letenni.
Az Intézet a tárgy oktatásának 2. félévében a hallgatókkal előzetesen
egyeztetett időpontban tanulmányi versenyt szervez. A verseny helyezettjei
a jutalmon kívül szigorlati vizsgakedvezményben is részesülhetnek az elért
eredmény függvényében.