TERMÉSZETES EREDETŰ ANYAGOK, GYÓGYSZEREK, GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNYEK, GYÓGYNÖVÉNYEK
kötelezően választható tárgy leírása
(ETK-MSC Dietetikus szakirány)

A tantárgy célja:
A tantárgy feladata és célja a nappali és levelező képzésben mesterszakot végző dietetikus hallgatók számára egyrészt a különböző szerkezetű növényi hatóanyagok rendszerezésének megismerése a bioszintézis utakon keresztül és hatás-szerkezet összefüggések tanulmányozása konkrét példákon; másrészt a gyakorlatban előforduló növényi alapú gyógyszerek, gyógyhatású készítmények összetételének ismeretében a megfelelő indikációs területek kiválasztása ill. alkalmazásuk elbírálása, valamint adott terápiás célú természetes eredetű anyagokat tartalmazó készítmények összetételének tervezése.

ELMÉLETI TEMATIKA:

    1. hét    Gyógynövények és drogok fogalma, nevezéktana,
                    története, gyűjtése, termesztése, feldolgozása 
                           (előadó: Dr. Böszörményi Andrea)

 1. hét  Természetes eredetű anyagok keletkezése növényben. Primer és szekunder anyagcserefolyamatok és összefüggéseik. Fő vegyületcsoportok. Cukrok és   keletkezésük, előfordulásuk . Mono-, oligo és poliszacharidok gyógyászati jelentősége.
                  (előadó: Dr. Böszörményi Andrea)
 1. hét  Növényi savak biogenezise. Legfontosabb alifás és aromás növényi savak. Zsírsavak,    zsíros olajok és jelentőségük.
                 (előadó: Dr. Böszörményi Andrea)
 1. hét  Fenoloidok bioszintézise és csoportosítása. Fenilpropán és kávésav származékok, fenolglikozidok, diaril heptánok, aril-alkanonok.
             (előadó: Dr. Albert-Dér Ágnes)
 1. hét  Flavonoidok, antociánok, cserzőanyagok és drogjaik ismertetése
              (előadó: Dr. Kursinszki László)
 1. hét  Kumarinok, antraglikozidok, terpenofenoloidok és drogjaik
             (előadó: Dr. Böszörményi Andrea)
 1. hét  Terpenoidok a növényvilágban. Illóolajok és jelentőségük
            (előadó: Dr. Böszörményi Andrea)
 1. hét  Keserűanyagok, illó és nem illó szeszkviterpoének, diterpének és drogjaik
              (előadó: Dr. Böszörményi Andrea)
 1. hét  Triterpének: szaponinok és szterénvázas vegyületek
             (előadó: Dr. Albert-Dér Ágnes)
 1. -11. hét  Alkaloidok felosztása, alkalmazása. Valódi alkaloidokat    tartalmazó drogok
              (előadó: Dr. Kursinszki László)
 1. hét  Proto- és pszeudoalkaloidokat tartalmazó drogok. Cianogén glikozidok, kéntartalmú növényi anyagok
             (előadó: Dr. Böszörményi Andrea)

 

GYAKORLATI ÓRÁK   (Gyakorlatvezető: Dr. Riethmüller Eszter):

 1. hét: Általános gyógynövény és drogismeretek, makromorfológiai és mikroszkópos vizsgálatok.
         Gyógyszerkönyvek (Ph. Eur.5 és Ph. Hg.VIII.) és a Formulae Normales tanulmányozása.
         Szénhidrátokat,  növényi savakat tartalmazó drogok,  zsíros olajok vizsgálata.
 2. hét: Fenoloidok: flavonoid, cserzőanyag és antraglikozid tartalmú drogok vizsgálata.
 3. hét: Terpenoidok: Illóolaj tartalmú drogok vizsgálata, illóolajelőállítás vízgőzdesztillációval.
          Keserű anyagok, triterpén tartalmú drogok vizsgálta.
 4. hét: Alkaloid tartalmú drogok vizsgálata.

KOLLOKVIUMI TÉTELEK javított v. 2018.12.13.

 

LEVELEZŐ ELŐADÁS ÉS GYAKORLAT
           

A félév teljesítésének feltétele: az elméleti előadások meghallgatása és a gyakorlat elvégzése.

Számonkérés módja: szóbeli kollokvium a vizsgaidőszakban