AZ INTÉZET CÍME  ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

1085 Budapest, VIII. Üllői út. 26., III. emelet

TITKÁRSÁG:  Tel.:  317-2979; 459-1500/55206

Titkárság: Székely Ilona
e-mail: szekely.ilona(at)pharma.semmelweis-univ.hu
titkarsag.drog(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Az alábbi elérhetőségi adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

AZ INTÉZET MUNKATÁRSAI

IGAZGATÓ

Béni Szabolcs   Ph.D., habil. egyetemi docens
e-mail:  beni.szabolcs(at)pharma.semmelweis-univ.hu
Tel.:  55304
Titkársági  tel.:  317-2979; 459-1500/55206

EGYETEMI TANÁR

 

 

Blázovics Anna   Ph.D., D.Sc.
Tel.:55307
e-mail: blazovics.anna(at)pharma.semmelweis-univ.hu

   

EGYETEMI DOCENS

Alberti-Dér Ágnes Ph.D.
igazgató helyettes
német tanulmányi felelős 
Tel.:55303
e-mail: alberti.agnes(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Kursinszki László Ph.D.
Tel.: 55302
e-mail: kursinszki.laszlo(at)pharma.semmelweis-univ.hu 

   
       

EGYETEMI ADJUNKTUS

Böszörményi Andrea  Ph.D.
tanulmányi felelős
Tel.: 55372
e-mail:boszormenyi.andrea(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Csernák Orsolya Ph.D.
Tel.:55404
e-mail: csernak.orsolya(at)pharma.semmelweis-univ.hu 

   

EGYETEMI TANÁRSEGÉD

Bucsy-Sólyomváry Anna Ph.D.
Tel.: 55372
e-mail:solyomvary.anna(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Darcsi András Ph.D.
Tel.:55203
e-mail:darcsi.andras(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Fejős Ida Ph.D.
Tel.: 55201
e-mail: fejos.ida(at)pharma.semmelweis-univ.hu

   

OKTATÓ

   

 

Kéry Ágnes  Ph.D.
ny. egyetemi docens
Tel.: 55303
e-mail: kery.agnes(at)pharma.semmelweis-univ.hu 

Bányai Péter
Tel.: 55302

e-mail: banyai.peter(at)pharma.semmelweis-univ.hu

   

TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS

Ditrói Kálmán
Tel.:55302
e-mail: ditroi.kalman(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Riethmüller Eszter Ph.D.
angol tanulmányi felelős
Tel.:55404
e-mail: riethmuller.eszter(at)pharma.semmelweis-univ.hu

   

KÖZPONTI GYAKORNOK

Zempléni-Tóth Anita
Tel.:55201
e-mail: toth.anita(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Perjéssy-Végh Krisztina
Tel.:55201
e-mail: vegh.krisztina(at)pharma.semmelweis-univ.hu

   

BIOTECHNOLÓGUS

Könye Rita
Tel.: 55404
e-mail: konye.rita(at)pharma.semmelweis-univ.hu 

   

REZIDENS

Gampe Nóra
Tel.:55372
e-mail: gampe.nora(at)pharma.semmelweis-univ.hu

   

PH.D.-HALLGATÓ

Pénzes Rita Edit
Tel.: 55404
e-mail: penzes.rita(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Malcsiner Petra
Tel.:55404
e-mail: malcsiner.petra(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Tóth Csenge Anna
Tel.: 55404

Vesztergombi Dániel
Tel.:55404
e-mail: vesztergombi.daniel(at)pharma.semmelweis-univ.hu

 

   

NY. EGYETEMI TANÁR

 Szőke Éva   Ph.D., D.Sc.
Tel.: 55306
e-mail: szoke.eva(at)pharma.semmelweis-univ.hu

Ledniczkyné  Lemberkovics Éva  Ph.D.
Tel.: 55306
e-mail: lemberkovics.eva(at)pharma.semmelweis-univ.hu

   

LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS

Czeglédi Tamás
Tel.: 55201
e-mail: czegledi.tamas@pharma.semmelweis-univ.hu

Kátai László
Tel.: 55404
e-mail: katai.laszlo@pharma.semmelweis-univ.hu

Koller Béláné
Tel.: 55202
e-mail:koller.belane@pharma.semmelweis-univ.hu

Nagyné Nedves Andrea
Tel.: 55201
e-mail: nagyne.nedves_andrea@pharma.semmelweis-univ.hu

   

ÜGYINTÉZŐ

Tóth Lenke
Tel.:55203
e-mail: toth.lenke@pharma.semmelweis-univ.hu

   

KÖNYVTÁROS

Reményiné Kóródi Zsuzsanna 
Tel.:55204
e-mail: remenyine_korodi.zsuzsanna@pharma.semmelweis-univ.hu

   

KÉZBESÍTŐ

Nagy Attiláné
Tel.:55203
e-mail: nagy.attilane@semmelweis-univ.hu