Betűméret: A A A

Kutatás-fejlesztés

Az Intézet Kiemelt Kutatási Területei

Tudományterületünk interdiszciplináris jellegét tükrözik a legfontosabb kutatási témáink.
A gyógynövények újraértékelését korszerű in vitro és in vivo módszerek, valamint fitoanalitikai eljárások komplex alkalmazásával valósítjuk meg. Néhány, a tradicionális gyógyászatban széleskörűen alkalmazott gyógynövény terápiás alkalmazhatóságának megalapozására in vitro és in vivo vizsgálati rendszereket, pl. az antioxidáns hatást ellenőrző rendszert dolgoztunk ki. A hatás-szerkezet összefüggések tanulmányozásában bioassay irányított elválasztástechnikai módszerek alkalmazásával összefüggéseket tárunk fel egyes növényi hatóanyagcsoportok vonatkozásában. Tanulmányozzuk a gyógynövények korszerű, bizonyítékokon alapuló fitoterápiás alkalmazásának lehetőségeit (in vivo). Kutatjuk az illóolajok összetételét befolyásoló különböző extrakciós és egyéb tényezők hatását. Összehasonlító vizsgálatok alapján elvi megállapításokat fogalmazunk meg a hagyományos és szuperkritikus extrakció alkalmazhatóságáról, különös tekintettel a gyógyszer- és élelmiszeripari felhasználhatóságra. Elemezzük a gyógy- és fűszernövények esszenciális és toxikus fémion tartalmát terápiás célból vagy étrendkiegészítőként való alkalmazásuk során.
Biotechnológiai laboratóriumainkban a génműködést befolyásoló hormonális regulációval és prekurzorok alkalmazásával optimalizáljuk a különböző organizálódási szintű in vitro gyógynövénykultúrák hatóanyag képzését. Géntranszformációs módszer alkalmazásával, szelekciós munkát végezve tudjuk kiválasztani a legmagasabb hatóanyagprodukcióval rendelkező klónokat.

Kutatásainkat hazai és nemzetközi együttműködések keretében valamint, hazai és külföldi kutatási támogatásokkal végezzük. Eredményeinket hazai és nemzetközi konferenciákon és a szakterület legrangosabb folyóirataiban, szakkönyveiben publikáljuk.

Az oktatási feladatokra szorosan épülő kutatási aktivitás biztosítja, hogy a természetes eredetű anyagok iránt megnyilvánuló fokozott elvárásokhoz igazodva oktassuk a jövő gyógyszerészeit, és neveljük őket a növényi gyógyszerek kiemelt szakértőivé.

VÁLOGATOTT INTÉZETI PUBLIKÁCIÓK

(2000-2009)

CZINNER, E. – HAGYMÁSI, K. – BLÁZOVICS, A. – KÉRY, Á. – SZŐKE, É. – LEMBERKOVICS, É.: IN VITRO ANTIOXIDANT PROPERTIES OF HELICHRYSUM ARENARIUM (L.). MOENCH.
J. ETHNOPHARMACOLOGY 73. 437-443 (2000) IF.: 0,575

FEJES, SZ. – BLÁZOVICS, A. – LEMBERKOVICS, É. – PETRI, G. – SZŐKE, É. – KÉRY, Á.: FREE RADICAL SCAVENGING AND MEMBRANE PROTECTIVE EFFECTS OF METHANOL EXTRACTS FROM ANTHRISCUS CEREFOLIUM L. (HOFFM.) AND PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYM. EX. A.W.HILL.
PHYTOTHERAPY RESEARCH 14. 362-365 (2000) IF.: 0,422

FEJES, SZ. – BLÁZOVICS, A. – LEMBERKOVICS, É. – PETRI, G. – SZŐKE, É. – KÉRY, Á.: IN VITRO ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ANTHRISCUS CEREFOLIUM L. (HOFFM.) EXTRACTS.
J. ETHNOPHARMACOLOGY 69. 259-265 (2000) IF.: 0,575

KÉRY, Á. – LUGASI, A. – HAGYMÁSI, K. – KURSINSZKI, L. – PRÓNAI, L. – BLÁZOVICS, A.: SEMPERVIVUM LEAF EXTRACT. – RECENT FINDINGS REFLECTING ANTIOXIDANT AND MEMBRANE STABILISING EFFECTS.
PHYTOMEDICINE 2. 124-126 (2000) IF.: 1,377

KURSINSZKI, L. – TROILINA, J. – SZŐKE, É.: QUANTITATIVE TLC OF VISNAGIN IN GENETICALLY TRANSFORMED ROOT CULTURES OF AMMI VISNAGA.
J. PLANAR CHROMATOGRAPHY 13. 463-467 (2000) IF.: 1,118

KURSINSZKI, L. – TROILINA, J. – SZŐKE, É.: HPLC-DETERMINATION OF VISNAGIN IN GENETICALLY TRANSFORMED ROOT CULTURES OF AMMI VISNAGA.
CHEMIA ANAL. 45. 229-236 (2000) IF.: 0,689

MÁDAY, E. – TYIHÁK, E. – SZŐKE, É.: OCCURRENCE OF FORMALDEHYDE IN INTACT PLANTS, MICROPROPAGATED PLANTS AND HAIRY ROOT CULTURES OF CHAMOMILE (MATRICARIA RECUTITA L.).
PLANT GROWTH REGULATION 30. 105-110 (2000) IF.: 0,837

BÁLVÁNYOS, I. – KURSINSZKI, L. – SZŐKE, É.: THE EFFECT OF PLANT GROWTH REGULATORS ON BIOMASS FORMATION AND LOBELINE PRODUCTION OF LOBELIA INFLATA L. HAIRY ROOT CULTURES.
PLANT GROWTH REGULATION 34. 339-345 (2001) IF.: 0,761

BÁLVÁNYOS, I. – VIDA, K. – TÓTH, E. – SZŐKE, É.: THE EFFECT OF MAGNESIUM ON THE ALKALOID PRODUCTION OF ATROPA BELLADONNA L. HAIRY ROOTS.
MAGNESIUM RESEARCH SUPPL. 491-494 (2001) IF: 0,689

CZINNER, E. – HAGYMÁSI, K. – BLÁZOVICS, A. – KÉRY, Á. – SZŐKE, É. – LEMBERKOVICS, É.: THE IN VITRO EFFECT OF HELICHRYSI FLOS ON MICROSOMAL LIPID PEROXIDATION.
J. ETHNOPHARMACOLOGY 77. 31-35 (2001) IF.: 0,780

KÉRY, Á. – BLÁZOVICS, A. – FEJES, SZ. – NAGY, É. – LUGASI, A. – KURSINSZKI, L. – CZINNER, E. – KRISTÓ, T.SZ. – APÁTI, P. – BALÁZS, A. – SZŐKE, É.: ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MEDICINAL PLANTS USED IN PHYTOTERAPY.
INTERNATIONAL J. HORTICULTURAE SCIENCE 7. 28-35. (2001)

LÁSZLÓ, I. – SZŐKE, É. – TYIHÁK, E. – SZENDE, B.: PROGRAMMED CELL DEATH IN DATURA INNOXIA MILL. CALLUS CULTURES CULTIVATED IN LIGHT AND IN DARK.
PLANT GROWTH REGULATION 33. 231-236 (2001) IF.: 0,761

SZŐKE, É. – BÁLVÁNYOS, I. – KURSINSZKI, L. – KRAJEWSKA, A. – MÉSZÁROS, A. – NESZMÉLYI, A.: STUDIES ON THE ALKALOID PRODUCTION OF GENETICALLY TRANSFORMED AND NON-TRANSFORMED CULTURES OF LOBELIA INFLATA L. INTERNATIONAL J. HORTICULTURAE SCIENCE 7. 65-72 (2001)

SZŐKE É. – LÁSZLÓ I. – LISZT K.: A MÁKALKALOIDOK KÉPZŐDÉSE SZÖVETTENYÉSZETEKBEN (A MÁK ALKALOIDJAINAK IN VITRO BIOSZINTÉZISE) IN: MAGYARORSZÁG KULTÚRFLÓRÁJA V/22. A MÁK (PAPAVER SOMNIFERUM L.) (ED. SÁRKÁNY S., BERNÁTH J., TÉTÉNYI P.). AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST, PP. 135-154. (2001) ISBN: 963 05 7761 5.

APÁTI, P. – SZENTMIHÁLYI, K. – BALÁZS, A. – BAUMANN, D. – HAMBURGER, M. – KRISTÓ, T.SZ. – SZŐKE, É. – KÉRY, Á.: HPLC ANALYSIS OF THE FLAVONOIDS IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS FROM CANADIAN GOLDENROD (SOLIDAGO CANADENSIS).
CHROMATOGRAPHIA, 56. 65-68 (2002) IF.:1,317

BÁLVÁNYOS, I. – SZŐKE, É. – KURSINSZKI, L.: THE INFLUENCE OF AMINO ACIDS ON THE LOBELINE PRODUCTION OF LOBELIA INFLATA L. HAIRY ROOT CULTURES.
PLANT GROWTH REGULATION, 36. 241-244 (2002) IF.:0,761

KOCSIS, I. – LUGASI, A. – HAGYMÁSI, K. – KÉRY, Á. – FEHÉR, J. – SZŐKE, É. – BLÁZOVICS, A.: BENEFICIAL PROPERTIES OF BLACK RADISH ROOT (RAPHANUS SATIVUS L. VAR. NIGER) SQUEEZED JUICE IN HYPERLIPIDEMIC RATS: BIOCHEMICAL AND CHEMILUMINESCENCE MEASUREMENTS.
ACTA ALIMENTARIA 31. (2) 185-190 (2002) IF: 0,275

KRISTÓ, T.SZ. – GANZLER, K. – APÁTI, P. – SZŐKE, É. – KÉRY, Á.: ANALYSIS OF ANTIOXIDANT FLAVONOIDS FROM ASTERACEAE AND MORACEAE PLANTS BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS.
CHROMATOGRAPHIA 56. 121-126 (2002) IF.: 1,317

LEMBERKOVICS, É. – CZINNER, E. – SZENTMIHÁLYI, K. – BALÁZS, A. – SZŐKE, É.: COMPARATIVE EVALUATION OF HELICHRYSI FLOS HERBAL EXTRACTS AS DIETARY SOURCES OF PLANT POLYPHENOLS, AND MACRO- AND MICROELEMENTS.
FOOD CHEMISTRY 78. 119-127 (2002) IF.: 1,156

SIMÁNDI, B. – KRISTÓ, T.SZ. – KÉRY,Á. – SELMECZI, L.K. – KMECZ, I. – KEMÉNY, S.: SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION OF DANDELION LEAVES.
JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 23. 135-142 (2002) IF.: 1,975

APÁTI, P. – SZENTMIHÁLYI, K. – VINKLER, P. – SZŐKE, É. – KÉRY, Á.: NUTRITIONAL VALUE AND PHYTOTHERAPEUTIC RELEVANCE OF SOLIDAGINIS HERBA EXTRACTS OBTAINED BY DIFFERENT TECHNOLOGIES.
ACTA ALIMENTARIA 32. 41-51 (2003) IF: 0,284

APÁTI, P. – SZENTMIHÁLYI, K. – KRISTÓ, SZ.T. – PAPP, I. – VINKLER, P. – SZŐKE, É. – KÉRY, Á.: HERBAL REMEDIES OF SOLIDAGO – CORRELATION OF PHYTOCHEMICAL CHARACTERISTICS AND ANTIOXIDATIVE PROPERTIES.
J. PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS 32. 1045-1053 (2003) IF.: 1,36

BALÁZS, A. – BLÁZOVICS, A. – APÁTI, P. – SZŐKE, É. – KÉRY, Á.: COMPARISON OF FREE RADICAL SCAVENGING ACTIVITY AND PHENOLOID CONTENT IN EPILOBIUM PARVIFLORUM SCHREB.
ACTA HORTICULTURAE 597. 185-190 (2003)

BLÁZOVICS, A. – SZENTMIHÁLYI, K. – LUGASI, A. – BALÁZS, A. – HAGYMÁSI, K. – BÁNYAI, É. – THEN, M. – RAPAVI, E. – HÉTHELYI, É.: IN VITRO ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF BEIQISHEN TEA.
NUTRITION 19. (10) 869-875 (2003) IF: 2.272

THEN, M. – VÁSÁRHELYI-PERÉDI, K. – SZŐLLÖSY, R. – SZENTMIHÁLYI, K.: POLYPHENOL-, MINERAL ELEMENT CONTENT AND TOTAL ANTIOXIDANT POWER OF SAGE (SALVIA OFFICINALIS L.) EXTRACTS
ACTA HORTICULTURAE 629. 123-129 (2004)

BÁLVÁNYOS, I. – KURSINSZKI, L. – BÁNYAI, P. – SZŐKE, É.: ANALYSIS OF POLYACETYLENES BY HPLC IN HAIRY ROOT CULTURES OF LOBELIA INFLATA CULTIVATED IN BIOREACTOR.
CHROMATOGRAPHIA 60. 235-238 (2004) IF.: 1,145

HANK, H. – SZŐKE, É. – TÓTH, K. – LÁSZLÓ, I. – KURSINSZKI, L.: INVESTIGATION OF TROPANE ALKALOIDS IN GENETICALLY TRANSFORMED ATROPA BELLADONNA CULTURES.
CHROMATOGRAPHIA 60. 55-59. (2004) IF.: 1,145

HORVÁTH, GY. – SZABÓ, LÁSZLÓ GY. – LEMBERKOVICS, É. – BOTZ, L. – KOCSIS, B.: CHARACTERIZATION AND TLC-BIOAUTOGRAPHIC DETECTION OF ESSENTIAL OILS FROM SOME THYMUS TAXA. DETERMINATION OF THE ACTIVITY OF THE OILS AND THEIR
COMPONENTS AGAINST PLANT PATHOGENIC BACTERIA.
JOURNAL OF PLANAR CHROMATOGRAPHY L7. 300-304 (2004) IF.: 0,879

KÉRY Á. – LUGASI A. – BALÁZS A. – FEHÉR E. – PRÓNAI L. – CZINNER E. – HAGYMÁSI K. – APÁTI P. – PAPP I. – HEVESI-TÓTH B. – BLÁZOVICS A.: FITOTERÁPIÁBAN JELENTŐS GYÓGYNÖVÉNYEK SZABADGYÖKFOGÓ ÉS LIPIDPEROXIDÁCIÓT GÁTLÓ HATÁSA.
ACTA PHARMACEUTICA HUNGARICA 3. 158-164 (2004)

KOCSIS I. – SZENTMIHÁLYI K. – RAPAVI E. – HUBAY M. – KÉRY Á. – STEFANOVITS-BÁNYAI E. – SZŐKE É. – BLÁZOVICS A.: EFFECT OF CICHORIUM INTYBUS (L.) EXTRACT ON THE REDOX BALANCE AND METAL ION CONTENT OF FATTY LIVER IN HYPERLIPIDEMIC RATS.
TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTE 21. 4. 262-268 (2004) IF: 0,571

KOVÁCS, GY. – KUZOVKINA, I.N. – SZŐKE, É. – KURSINSZKI, L.: HPLC DETERMINATION OF FLAVONOIDS IN HAIRY ROOT CULTURES OF SCUTELLARIA BAICALENSIS GEORGI.
CHROMATOGRAPHIA 60. 81-85 (2004) IF.: 1,145

LADO, C. – THEN, M. – VARGA, I. – SZŐKE, É. – SZENTMIHÁLYI, K.: ANTIOXIDANT PROPERTY OF VOLATILE OILS DETERMINED BY THE FERRIC REDUCING ABILITY. ZEITSCHRIFT FÜR NATURFORSCHUNG 59C. 354-358 (2004) IF.: 0,715

PAPP, I. – APÁTI, P. – ANDRASEK, V. – BLÁZOVICS, A. – BALÁZS, A. – KURSINSZKI, L. – KITE, G.C. – HOUGHTON, P.J. – KÉRY Á.: LC-MS ANALYSIS OF ANTIOXIDANT PLANT PHENOLIDS.
CHROMATOGRAPHIA 60. 93-100 (2004) IF.: 1.145

SZENTMIHÁLYI, K. – FEHÉR, E. – VINKLER, P. – KÉRY Á. – BLÁZOVICS A.: METABOLIC ALTERATIONS OF TOXIC AND NONESSENTIAL ELEMENTS BY THE TREATMENT OF SEMPERVIVUM TECTORUM EXTRACT IN A HYPERLIPIDEMIC RAT MODEL.
TOXICOLOGIC PATHOLOGY 32. 50-57 (2004) IF.: 1.790

SZŐKE, É. – MÁDAY, E. – GERSHENZON, J. – ALLEN, L.J. – LEMBERKOVICS, É.: Β-EUDESMOL, A NEW SESQUITERPENE COMPONENT IN INTACT AND ORGANIZED ROOT OF CHAMOMILE (CHAMOMILLA RECUTITA).
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE 42. (5) 229-233 (2004) IF.: 1,166

SZŐKE, É. – MÁDAY, E. – GERSHENZON, J. – LEMBERKOVICS, É.: TERPENOIDS IN GENETICALLY TRANSFORMED CULTURES OF CHAMOMILE.
CHROMATOGRAPHIA 60. 269-272 (2004) IF.: 1,145

SZŐKE, É. – MÁDAY, E. – TYIHÁK, E. – KUZOVKINA, I.N. – LEMBERKOVICS, É.: NEW TERPENOIDS IN CULTIVATED AND WILD CHAMOMILE (IN VIVO AND IN VITRO). JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B. 800. 231-238 (2004) IF: 2,176

SZŐKE, É. – MÁDAY, E. – KISS, A.S. – LEMBERKOVICS, É.: EFFECT OF MAGNESIUM ON ESSENTIAL OIL FORMATION OF GENETICALLY TRANSFORMED AND NON- TRANSFORMED CHAMOMILE CULTURE.
J. AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION 23. 763-767 (2004) IF.: 2,802

LADO, C. – HAJDÚ, M. – FARKAS, E. – THEN, M. – TABA, G. – SZENTMIHÁLYI, K.: STUDY ON THE TRANSFER OF COMPONENTS OF AETHEROLEUM CARVI AND AETHEROLEUM FOENICULI OILS.
FITOTERAPIA 76. 166-172. (2005) IF.: 1,042

KURSINSZKI, L. – HANK, H. – LÁSZLÓ, I. – SZŐKE, É.: SIMULTANEOUS ANALYSIS OF HYOSCYAMINE, SCOPOLAMINE, 6Β-HYDROXYHYOSCYAMINE AND APOATROPINE IN SOLANACEOUS HAIRY ROOTS BY REVERSED-PHASE HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY.
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. 1091. 32-39. (2005) IF.: 3,359

KUZOVKINA, I.N. – GUSEVA, A.V. – KOVÁCS, D. – SZŐKE, É. – VDOVITCHENKO, M.YU.: FLAVONES IN GENETICALLY TRANSFORMED SCUTELLARIA BAICALENSIS ROOTS AND INDUCTION OF THEIR SYNTHESIS BY ELICITATION WITH METHYL JASMONATE. RUSSION JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 52. (1) 77-82. (2005) IF.:0,160

VÁGI, E. – RAPAVI, E. – HADOLIN, M. – VÁSÁRHELYINÉ PERÉDI, K. – BALÁZS, A. – BLÁZOVICS, A. – SIMÁNDI, B.: PHENOLIC AND TRITERPENOID ANTIOXIDANTS FROM ORIGANUM MAJORANA L. HERB AND EXTRACTS OBTAINED WITH DIFFERENT SOLVENTS. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY. 53. 17-21. (2005) IF.: 2,327

SÁRKÖZI, Á. – THEN, M. – SZENTKIRÁLYI, K.: MINERAL ELEMENT CONTENT OF GREATER CELANDINE (CHELIDOMIUM MAJUS L.).
ACTA ALIMENTERIA 34. (2). 113-120. (2005) IF.: 0,214

APÁTI, P. – HOUGHTON, P.J. – KITE, G. – STEVENTON, G.B. – KÉRY, Á. (2006): IN-VITRO EFFECT OF FLAVONOIDS FROM SOLIDAGO CANADENSIS EXTRACT ON GLUTATHIONE S-TRANSFERASE.
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 58. 251-256. IF.: 1,533

BÁNYAI, P. – KUZOVKINA, I.N. – KURSINSZKI, L. – HOFF. K. – KISS, A.S. – É. SZŐKE (2006): EFFECT OF MAGNESIUM ON THE GROWTH AND ANTHRAQUINONE PRODUCTION OF GENETICALLY TRANSFORMED RUBIA TINCTORUM HAIRY ROOT CULTURES.
MAGNESIUM RESEARCH 19. 72-73. IF.: 0,758

BÁNYAI, P. – KUZOVKINA, I.N. – KURSINSZKI, L. – É. SZŐKE (2006): HPLC ANALYSIS OF ALIZARIN AND PURPURIN PRODUCED BY RUBIA TINCTORUM L. HAIRY ROOT CULTURES.
CHROMATOGRAPHIA 63. 111-114. IF.: 1,145

HEVESI TÓTH, B. – BALÁZS, A. – VUKICS, V. – SZŐKE, É. – KÉRY, Á. (2006): IDENTIFICATION OF EPILOBIUM SPECIES AND WILLOW-HERBS (ONAGRACEAE) BY HPLC ANALYSIS OF FLAVONOIDS AS CHEMOTAXONOMIC MARKERS. CHROMATOGRAPHIA 63. 119-123. IF.: 1,145

HORVÁTH, GY. – SZABÓ, GY.L. – HÉTHELYI, É. – LEMBERKOVICS, É. (2006): ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF THREE CULTIVATED THYMUS CHEMOTYPES FROM HUNGARY.
JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH 18. 315-317. IF.: 0,295

KAKASY, A. – FŰZFAI, ZS. – KURSINSZKI, L. – MOLNÁR-PERL, I. – LEMBERKOVICS, É. (2006): ANALYSIS OF NON-VOLATILE CONSTITUENTS IN DRACOCEPHALUM SPECIES BY HPLC AND GC-MS.
CHROMATOGRAPHIA 63. 17-22. IF.: 1,145

KAKASY, A. – LEMBERKOVICS, É. – SIMÁNDI, B. – LELIK, L. – HÉTHELYI, É. – ANTAL, I. – SZŐKE, É. (2006): COMPARATIVE STUDY OF TRADITIONAL ESSENTIAL OIL AND SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTS OF MOLDAVIAN DRAGONHEAD (DRACOCEPHALUM MOLDAVICA L.).
FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL. 21. 598-603. IF.: 0,623

KURSINSZKI, L. – SÁRKÖZI, Á. – KÉRY, Á. – SZŐKE, É. (2006): IMPROVED RP-HPLC METHOD FOR ANALYSIS OF ISOQUINOLINE ALKALOIDS IN EXTRACTS OF CHELIDONIUM MAJUS.
CHROMATOGRAPHIA. 63. 131-135. 8 IF.: 1,145

RAPAVI, E. – SZENTMIHÁLYI, K. – LUGASI, A – VÁGI, E. – BÁNYAI, P. – BALÁZS, A. – SZŐKE, É. – BLÁZOVICS, A. (2006): THE INFLUENCE OF THE STEEPING TIME ON THE ANTIOXIDANT PROPERTIES OF A CHINESE HERBAL TEA.
ACTA ALIMENTARIA 35. (2) 213-222. IF.: 0,214

SÁRKÖZI, Á. – JANICSÁK, G. – KURSINSZKI, L. – KÉRY, Á. (2006): ALKALOID COMPOSITION OF CHELIDONIUM MAJUS L. STUDIED BY DIFFERENT CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES.
CHROMATOGRAPHIA 63. 81-86. IF.: 1,145

SÁRKÖZI, Á. – MÓRICZ, M.Á. – OTT, G.P. – TYIHÁK, E. – KÉRY, Á. (2006): INVESTIGATION OF CHELIDONIUM ALKALOIDS BY USE OF A COMPLEX BIOAUTOGRAPHIC SYSTEM.
JOURNAL OF PLANAR CHROMATOGRAPHY 19. 267-272. IF.: 0,667

SZARKA, SZ. – HÉTHELYI, É. – LEMBERKOVICS, É. – KUZOVKINA, I.N. – BÁNYAI, P. – SZŐKE, É. (2006): GC AND GC-MS STUDIES ON THE ESSENTIAL OIL AND THIOPHENES FROM TAGETES PATULA L.
CHROMATOGRAPHIA. 63. 67-73. IF.: 1,145

VUKICS, V. – HEVESI, T.B. – FUKÁSZ, Á. – KÉRY, Á. (2006): IMPACT OF FLAVONOID COMPOSITION OF MEDICINAL PLANTS: DIFFICULTIES IN SELECTING AN LC METHOD.
CHROMATOGRAPHIA 63. 125-129. IF.: 1,145

LEMBERKOVICS, É. – KAKASY, A.Z. – HÉTHELYI, É. – SIMÁNDI, B. – BÖSZÖRMÉNYI, A. – BALÁZS, A. – SZŐKE, É. (2007): GÁZKROMATOGRÁFIA ALKALMAZÁSA ILLÓOLAJOK ANALÍZISÉRE. DRACOCEPHALUM FAJOK ILLÓOLAJ JELLEMZŐI ÉS AZ EXTRAKCIÓS MÓD ILLÓOLAJÖSSZETÉTELT BEFOLYÁSOLÓ HATÁSA.
ACTA PHARMACEUTICA HUNGARICA 77. 19-27.

SZARKA, SZ. – HÉTHELYI, É.B. – LEMBERKOVICS, É. – BÁLVÁNYOS, I. – SZŐKE, É. – FARKAS, E. – KUZOVKINA, I.N. (2007): ESSENTIAL OIL CONSTITUENTS OF INTACT PLANTS AND IN VITRO CULTURES OF TAGETES PATULA L.
JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH 19. (1.) 85-88. IF.: 0,309

TAKÁCS-HAJOS, M. – SZABÓ, L. – RÁCZ, I. – MÁTHÉ, Á. – SZŐKE, É. (2007): THE EFFECT OF MG-LEAF FERTILIZATION ON QUALITY PARAMETERS OF SOME HORTICULTURAL SPECIES.
CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 35. (2). 1181-1184. IF.: 1,037

VÁGI, E. – SIMÁNDI, B. – VÁSÁRHELYINÉ, K.P. – DAOOD, H. – KÉRY, Á. – DOLESCHALL, F. – NAGY, B. (2007): SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE EXTRACTION OF CAROTENOIDS, TOCOPHEROLS AND SITOSTEROLS FROM INDUSTRIAL TOMATO BY-PRODUCTS. THE JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 40. 218-226. IF.: 2,037

SZENTMIHÁLYI, K. – THEN, M. (2007): EXAMINATION OF MICROELEMENTS IN MEDICINAL PLANTS OF THE CARPATHIAN BASIN.
ACTA ALIMENTARIA 36. (2) 231-236. IF.: 0,274

THEN, M. – HAJDÚ, M. – JASZTRAB, P. – SZENTMIHÁLYI, K. (2007): ELEMENT TRANSFER FROM EXTRACT OF GREATER CELANDINE (CHELIDONIUM MAJUS L.).
ACTA ALIMENTARIA 36. (2) 237-240. IF.: 0,274

SZŐKE, É. – BÁLVÁNYOS, I. – KRAJEWSKA, A. – KURSINSZKI, L. – MÁTHÉ, Á. (2007): THE ALKALOIDS AND POLYACETYLENES IN HAIRY ROOT CULTURES OF LOBELIA INFLATA L.
REVISTA DE MEDICINA SI FARMACIE 53. 269-270.

ALBERTI, Á. – BLAZICS, B. – KÉRY, Á.: (2008): EVALUTATION OF SEMPERVIVUM TECTORUM L. FLAVONOIDS BY LC AND LC-MS.
CHROMATOGRAPHIA. 68. 107-111. IF.: 1,145

BLAZICS, B. – LUDÁNYI, K. – SZARKA, SZ. – KÉRY, Á. (2008): INVESTIGATION OF EUPHRASIA ROSTKOVIANA HAYNE USING GC-MS AND LC-MS. CHROMATOGRAPHIA. 68. 119-124. IF.: 1,145

DARUHÁZI, Á. – SZARKA, SZ. – HÉTHELYI, É. – SIMÁNDI, B. – GYURJÁN, I. – LÁSZLÓ, M. – SZŐKE, É. – LEMBERKOVICS, É.: (2008): GC-MS IDENTIFICATION AND GC-FID QUANTITATION OF TERPENOIDS IN ONONIDIS SPINOSAE RADIX. CHROMATOGRAPHIA. 68. 71-76. IF.: 1,145

DARUHÁZI, Á.E. – SZENTE, L. – BALOGH, B. – MÁTYUS, P. – BÉNI, SZ. – TAKÁCS, M. – GERGELY, A. – HORVÁTH, P. – SZŐKE, É. – LEMBERKOVICS, É. (2008): UTILITY OF CYCLODEXTRINS IN THE FORMULATION OF GENISTEIN: PART 1. PREPARATION AND PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF GENISTEIN COMPLEXES WITH NATIVE CYCLODEXTRINS.
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS. 48. 3. 636-640.
IF.: 2,761

COSSUTA, D. – SIMÁNDI, B. – VÁGI, E. – HOHMANN, J. – PRECHL, A. – LEMBERKOVICS, É. – KÉRY, Á. – KEVE, T.: (2008): SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION OF VITEX AGNUS CASTUS FRUIT.
THE JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS. 47. 188-194. IF.: 2,189

KURSINSZKI, L. – LUDÁNYI, K. – SZŐKE, É. (2008): LC-DAD AND LC-MS-MS ANALYSIS OF PIPERIDINE ALKALOIDS OF LOBELIA INFLATA L. (IN VITRO AND IN VIVO). CHROMATOGRAPHIA. 68. 27-33. IF.: 1,145

PAPP, I. – SIMÁNDI, B. – BLAZICS, B. – ALBERTI, Á. – HÉTHELYI, É. – SZŐKE, É. – KÉRY, Á.: (2008): MONITORING VOLATILE AND NON-VOLATILE SALICYLATES IN FILIPENDULA ULMARIA BY DIFFERENT CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES. CHROMATOGRAPHIA. 68. 125-129. IF.: 1,145

SZARKA, SZ. – HÉTHELYI, É. – KUZOVKINA, I.N. – LEMBERKOVICS, É. – SZŐKE, É. (2008): GC-MS METHOD DEVELOPMENT FOR THE ANALYSES OF THIOPHENES FROM SOLVENT EXTRAKTS OF TAGETES PATULA L.
CHROMATOGRAPHIA. 68. 63-69. IF.: 1,145

THEN, M. – HAJDU, M. – SZŐLLŐSI-VARGA, I. – FODOR, J. – JASZTRAB, SZ. – SZENTMIHÁLYI, K. (2008): DIALIZIS VIZSGÁLATOK VÉREHULLÓ FECSKEFŰ PRÉSELT NEDVÉVEL.
OLAJ, SZAPPAN, KOZMETIKA 57. (1.) 25-27.

VUKICS, V. – HEVESI-TÓTH, B. – RINGER, T. – LUDÁNYI, K. – KÉRY, Á. – BONN, G.K. – GUTTMAN, A. (2008): QUANTITAIVE AND QUALITATIVE INVESTIGATION OF THE MAIN FLAVONOIDS IN HEARTSEASE (VIOLA TRICOLOR L.).
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE. 46. 97-101. IF.: 0,869

VUKICS, V. – KÉRY, Á. – GUNTHER, K.B. – GUTTMAN, A. (2008): MAJOR FLAVONOID COMPONENTS OF HEARTSEASE (VIOLA TRICOLOR L.) AND THEIR ANTIOXIDANT ACTIVITIES.
ANAL. BIOANAL. CHEM. 390. 1917-1925. IF.: 2,867

VUKICS, V. – RINGER, T. – KÉRY, Á. – GUENTHER, K.B. – GUTTMAN, A. (2008): ANALYSIS OF HEARTSEASE (VIOLA TRICOLOR L.) FLAVONOID GLYCOSIDES BY MICRO-LIQUID CHROMATOGRAPHY COUPLED TO MULTISTAGE MASS SPECTROMETRY.
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. 1206. 11-20. IF.: 3,641

VUKICS, V. – KÉRY, Á. – GUTTMAN, A. (2008): ANALYSIS OF POLAR ANTIOXIDANTSW IN HEARTSEASE (VIOLA TRICOLOR L.) AND GARDEN PANSY (VIOLA X WITTROCKIANA GAMS.).
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE. 46. 823-827. IF.: 0,869

BLAZICS, B. – ALBERTI, Á. – KÉRY, Á.(2009): AZ EUPHRASIA ROSTKOVIANA HAYNE FENOLOID TARTALMÚ FRAKCIÓINAK ANTIOXIDÁNS ÉRTÉKELÉSE.
ACTA PHARMACEUTICA HUNGARICA 79. 11-16.

BLÁZOVICS A. (2009): SZABAD GYÖKÖKTŐL A TÁPLÁLKOZÁS TUDOMÁNYÁIG. ORVOSI HETILAP 150. 2. 53-63.

BLÁZOVICS A. – SZENTMIHÁLYI, K. – NYIRÁDY, P. – SZŰCS, M. – ROMICS, I. – SZÉKELY, E. – SZILVÁS, Á. – SZÉKELY, GY. – SÁRDI, É. (2009): METAL ELEMENTS, TRANSMETHYLATING ABILITY AND REDOX HOMEOSTASIS IN TUMOUROUS PROCESSES. ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS 53. (SUPPL. 1) P. 42.

BÖSZÖRMÉNYI, A. – HÉTHELYI, É. – FARKAS, Á. – HORVÁTH, GY. – PAPP, N. – LEMBERKOVICS, É. – SZŐKE, É. (2009): CHEMICAL AND GENETIC RELATIONSHIPS AMONG SAGE (SALVIA OFFICINALIS L.) CULTIVARS AND JUDEAN SAGE (SALVIA JUDAICA BOISS.). DOI:10.1021/JF9005092
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 57. 4663-4667. IF.: 2,562

BÖSZÖRMÉNYI, A. – SZARKA, SZ. – HÉTHELYI, É. – GYURJÁN, I. – LÁSZLÓ, M. – SIMÁNDI, B. – SZŐKE, É. – LEMBERKOVICS, É. (2009): TRITERPENES IN TRADITIONAL AND SUPERCRITICAL-FLUID EXTRACTS OF MORUS ALBA LEAF AND STEM BARK. DOI: 10.1556/ACHROM.21.2009.4.11.
ACTA CHROMATOGRAPHICA 21. 4. 659-669. IF.: 0,621

FELFÖLDI-GÁVA, A. – SIMÁNDI, B. – PLÁNDER, SZ. – SZARKA, SZ. – SZŐKE, É. – KÉRY, Á. (2009): BETULACEAE AND PLATANACEAE PLANTS AS ALTERNATIVE SOURCES OF SELECTED LUPANE-TYPE TRITERPENES. THEIR COMPOSITION PROFILE AND BETULIN CONTENT. DOI: 10.1556/ACHROM.21.2009.4.12.
ACTA CHROMATOGRAPHICA 21. 4. 671-681. IF.: 0,621

GÁVA, A. – SIMÁNDI, B. – PLÁNDER, SZ. – HÉTHELYI, É. – KÉRY, Á. (2009): POTENCIÁLIS BETULIN FORRÁSKÉNT JELENTŐS GYÓGYNÖVÉNYEK SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓJA.
OLAJ, SZAPPAN, KOZMETIKA 58. 42-45.

HEVESI, T.B. – BLAZICS, B. – KÉRY, Á. (2009): POLYPHENOL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF EPILOBIUM SPECIES.
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS 49. 26-31. IF.: 2,629

HEVESI, T.B. – HOUGHTON, P.J. – HABTEMARIAM, S. – KÉRY, Á. (2009): ANTIOXIDANT AND ANTIINFLAMMATORY EFFECT OF EPILOBIUM PARVIFLORUM SCHREB. PHYTOTHERAPY RESEARCH 23. 719-724. IF.: 1,772

HEVESI, T.B. – KÉRY, Á. (2009): AZ EPILOBIUM PARVIFLORUM KIVONAT HATÁSMECHANIZMUSÁNAK IN VITRO VIZSGÁLATA.
ACTA PHARMACEUTICA HUNGARICA 79. 58. 3-9.

HÉTHELYI, É.B. – SZARKA, SZ. – LEMBERKOVICS, É. – SZŐKE, É. (2009): CHEMICAL COMPOSITION OF THE ESSENTIAL OIL OF PERILLA FRUTESCENS (L.) BRITT. BY GC, GC/MS METHODS.
OLAJ, SZAPPAN, KOZMETIKA 58. (3.) 44-46.

KOVÁCS-NAGY, E. – BLÁZOVICS, A. – FÉBEL, H. – SZENTMIHÁLYI, K. – SÁRDI, É. (2009): CHROMATOGHRAPHIC ANALYTICAL OPPORTUNITIES ON A THIN FILM OF MOBILIZABLE METHIL-GROUPS OF DIFFERENT BIOLOGICAL OBJECTS UNDER THE INFLUENCE OF EXOGENIC TREATMENT.
ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS 53. (SUPPL. 1) P. 54.

KUZOVKINA, I.N. – SZARKA, SZ. – HÉTHELYI, É. – LEMBERKOVICS, É. – SZŐKE, É. (2009): COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL IN GENETICALLY TRANSFORMED ROOTS OF RUTA GRAVEOLENS.
RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 56. (6). PP. 935-941. IF.: 0,518

MAY, Z. – BLÁZOVICS, A. – VIRÁG, V. – SZENTMIHÁLYI, K. (2009): ANTIOXIDANT PROPERTY OF GRINDELIA ROBUSTA INFUSUM IN THE FUNCTION OF STEEPING TIME.
ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS 53. (SUPPL. 1) P. 58.

NAGY, B. – SIMÁNDI, B. – KÉRY, Á. – KURSINSZKI, L. – DELI, J. (2009): PAPRIKA MINTA SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓJA ÉS A MŰVELET MODELLEZÉSE. SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION OF PAPRIKA SAMPLE, AND PROCESS MODELLING.
OLAJ, SZAPPAN, KOZMETIKA 58. 97-102.

PETROIANU, GA. – SZŐKE, É. – KALÁSZ, H. – SZEGI, P. – LAUFER, R. – BENKÖ, B. – DARVAS, F. – TEKES, K. (2009): MONITORING BY HPLC OF CHAMOMILLA FLAVONOIDS EXPOSED TO RAT LIVER MICROSOMAL METABOLISM.
THE OPEN MEDICINAL CHEMISTRY JOURNAL, SUBMITTED. 3. 1-7.

SÁRDI, É. – STEFANOVITS-BÁNYAI, É. – KOCSIS, I. – TAKÁCS-HÁJOS, M. – FÉBEL, H. – BLÁZOVICS A. (2009): EFFECT OF BIOACTIVE COMPOUNDS OF TABLE BEET CULTIVARS ON ALIMENARY INDUCED FATTY LIVERS OF RATS. ACTA ALIMENTARIA 38. 2. 267-280. IF.: 0,441

SZŐKE, É. – MÁTHÉ, Á. – KURSINSZKI, L. – HÉTHELYI, É. – PLÁNDER, SZ. – SIMÁNDI, B. (2009): LOBELIA INFLATA L. HATÓANYAGAINAK SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓJA. SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION OF ACTIVE COMPONENTS FROM LOBELIA INFLATA L.
OLAJ, SZAPPAN, KOZMETIKA 58. 103-107.

SZŐKE, É. – PETROIANU, G. – TEKES, K. – BENKŐ, B. – SZEGI, P. – LAUFER, R. – VERESS, G. (2009): HPLC MONITORING OF MICROSOMAL STABILITY OF RUTIN AND QUERCETIN.
ACTA CHROMATOGRAPHICA 21. 3. 399-410. IF.: 0,621

THEN, M. – SZŐLLŐSI VARGA, I. – HÉTHELYI, É. – LEMBERKOVICS, É. – SZENTMIHÁLYI, K. (2009): BIOLOGICAL EVALUATION OF VOLATILE OILS AND AROMATIC AGENTS BY FRAP METHOD.
ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS 53. (SUPPL. 1) P. 69.