Betűméret: A A A

Köszöntő

Korunk szellemében épült a Semmelweis Egyetem új tömbje, az Elméleti Orvostudományi Központ, amely szép, hasznos, európai szintű létesítmény, amelyre az egyetem oktatói és hallgatói igencsak büszkék. A hatalmasra duzzadt hallgatói létszám helyigényét, a graduális és posztgraduális oktatás kimagasló szakmai színvonalához illő jó infrastrukturális feltételeket, az itt folyó nagyarányú és számos granttel is támogatott, világviszonylatban is elismert kutatásunk feltételeit szerettük volna az épülettel megteremteni.

Az egyetem vezetését köszönet és elismerés illeti azért, hogy a mai nehéz gazdasági és finanszírozási körülmények között lehetővé tette az EOK megépítését. Igaz, ma előremutató időket élünk, mert vagy másfél évszázada nem látott hatalmas fejlesztésekkel dicsekedhetünk. Köszönet azért, hogy lehetővé tették ezt az “időutazást”, elősegítve azt, hogy a tizenkilencedik századból egyetlen ugrással a huszonegyedik századba repüljünk – de csak abban, ami az épületet illeti. A kutatásban, az oktatásban, a szakmai elismertségben, az eredményeinkben mindig is Európa élvonalához tartoztunk. Így most végre a körülmények is “felzárkóztak” a mindig is meglévő szellemi értékeinkhez, lehetőségeinkhez, szakmai elfogadottságunkhoz.

Mi egyetemi polgárok, s itt dolgozók köszönjük mindenkinek a segítségét, aki az építésben, a tervezésben, az előkészítésben, a megvalósításban, az ellenőrzésben részt vett. Munkájukkal az egyetemet, s ezzel minket, oktatókat, kutatókat segítették. Köszönöm a kollégáknak, hogy az épület funkcióinak megtervezésében, a költözés emberfeletti munkájában és a felsorolhatatlanul sok és sokrétű, de egymásra épülő közös munkában helytálltak.

Köszönöm, hogy annyian tettek sokat, vagy még többet azért, hogy időben, zökkenőmentesen elindulhatott az oktatás, és átköltözve megindulhatott a kutatás is, hogy a házban itthon lehetünk. Öröm számomra az, hogy az oktatás színvonalát a kérdőíveken a hallgatók elismerik, s az is, hogy a kutatási tevékenységünk is elismert világviszonylatban is, de az Egyetemen belül is. Szeretném, ha az épület adottságai révén a hétköznapok is ünneppé válnának. De ekkor már nem a házat, hanem a ház adta lehetőségek hatását: az eredményeket, a sikereket és a jól végzett munka örömét ünnepelhetjük.

Az itt végzett kutatói és oktatói munkánk eredményeit a végzett új diplomás kollégák szakmai tudásával, a publikációk számával, az elnyert grantekkel, a megvédett disszertációkkal, a kollaborációkkal, a szabadalmak számával minősíthetik a leghitelesebben.