Betűméret: A A A

Lüktető lendület – Hallgatói elsősegélynyújtás az EOK épületében

Az emberek általában azt gondolják, hogy az orvos nem lehet beteg, egy egészségügyi intézetben dolgozónak nincsenek egészségügyi problémái. Ez nem így van, sajnos minden előfordulhat – kezdte beszédét Dr. Hunyady László dékán az Elméleti Orvostudományi Központ egészségügyi szobájának hivatalos megnyitóján.

Az EOK épületében óriási a forgalom, naponta legalább kétezer hallgató, oktató és itt dolgozó fordul meg, ami magában hordozza annak lehetőségét, hogy bármikor szakszerű segítségnyújtásra van szükség. A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete által létrehozott elsősegélynyújtó hálózat épp erre hivatott. Kezdeményezésük precedens értékű. A 34 fős önkéntes orvostanhallgatóból álló csapat elsődlegesen az akut problémák elhárításában nyújt segítséget, további munkájukat az eddigi felkészítésüket segítő Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika is támogatja.

Dékán Úr kiemelte az Általános Orvostudományi Kar 2008-as kurrikulum reformját, melynek többek között az egyik fő célkitűzése volt, hogy a hallgatók ne csak az elméleti tárgyakat tanulják az orvosi egyetemen, hanem aktív részesei legyenek az egészségügynek. Ennek keretében a Bevezetés a klinikumba tantárgy felkerült első évről másodévre. A változásnak köszönhetően az egyetemi hallgatók betekintést nyernek az orvosi ellátóhelyek munkájába, bizonyos alap-beavatkozásokat gyakorolhatnak, és minőségi képzésben részesülnek.  A megnyitón résztvevő önkéntesek ennek a küszöbét átlépve, közelebb kerültek az orvoslásban kitűzött céljaikhoz.

Egy dékán számára mindig szívet melengető dolog, ha a hallgatók önkéntesen vállalkoznak ilyen feladatokra, nagyra értékelem az önök aktivitását és lelkesedését – fejezte ki köszönetét professzor úr.  Elismeréssel nyilatkozott továbbá Hegedüs Juditról, az EOK Tömb igazgatójáról, aki mindvégig támogatta és hatékonyan segítette ennek a nemes feladatnak a megvalósulását.  

Dr. Fritúz Gábor, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika munkatársa beszédében saját emlékeit osztotta meg a jelenlévőkkel: Elsőéves koromban az hírlett, hogy az egyetemen az elsősegélynyújtás gyakorlatot a hallgatók járták ki a vezetőknél. Ezeket mindig nagyon vártam és szerettem, aztán hosszú ideig nem volt hasonló élményben részem. Bevallom, negyedikben feltettem magamnak a kérdést: orvos akarok-e lenni. Arra szeretném ezzel felhívni a figyelmüket, hogy egy ilyen kezdeményezés arra is tökéletesen alkalmas, hogy a hallgató motivációját folyamatosan lendületben tartsa, továbbá felkeltse az érdeklődésüket a nehezebben elsajátítható tantárgyak iránt. A háttértudás fontossága vitathatatlan, mert vannak olyan esetek, amikor ennek a megszerzett ismeretnek az előhívására van szükség. Az elhangzottak után Hajnes József a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének (BOE) elnöke Dr. Fritúz Gábor alázatos és kitartó munkáját az egyesület tiszteletbeli tagságáról szóló oklevelével ismerte el.

Mindezek után Turai Péter a BOE Elsősegély-nyújtási és oktatásügyi felelőse kiemelte, hogy az egyetem hallgatói szervezeteinek történelmében ez volt az első alkalom, amikor a klinikai tanulmányaikat folytató hallgatók tapasztalataikkal és átfogóbb elméleti tudásukkal oktatást szerveztek preklinikai szakban tanuló társaiknak. Fontos kapcsolódási pontot és rengeteg motivációt jelentett ez mindkét fél számára. Az önkéntesek sokkal magabiztosabb tudással rendelkeznek, és jó érzéssel tölti el őket, hogy képesek másokon segíteni. Elmondásuk alapján a szemeszterben eddig két alkalommal hívták az egészségügyi szobát. Mindkét helyzet könnyebb eset volt, de szakszerű ellátást igényelt. Nagy örömmel tölti el őket, hogy képesek másokon segíteni, és munkájukkal még inkább emelhetik az EOK szolgáltatási színvonalát.

Az egészségügyi szolgálatot teljesítők telefonszáma: +36-20-825-84-14

Az egészségügyi szoba pontos helye: EOK Fsz. A fésű 0.808-as szoba.

Tarnóczi-Tóth Katalin
Fotó: EOK Tömbigazgatóság

Kategória: Események | A közvetlen link.