Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával

SH/8/1

2012.07.12. – 2017.02.28.

Projekt tartalma, célja

A program átfogó célja a hátrányos helyzetű területeken egészségügyileg rászoruló (gyermekek, idősek, társadalmilag marginalizált emberek) csoportok számára az egészségügyi és a szociális szolgáltatások erősítése az alapellátásban. A projekt a betöltetlen körzetek ellátásának tartós megoldását jelentő beavatkozási elemeit kapcsolja össze a prevenciós fókuszú alapellátás-szervezéssel. Ennek során, együttműködésben a területi- és iskolai védőnői ellátással, 24 észak-magyarországi, illetve észak-alföldi háziorvosi körzet számára biztosít humánerőforrás és tárgyieszköz-fejlesztést, valamint prevenciós szakmai munka támogatást. A projekt további céljai:

 • Alapellátás és prevenció minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása
 • Hozzáférés esélyegyenlőségének javítása
 • Szolgáltatások bővítése a háziorvosi körzet keretei között
 • Krónikus betegségek szövődményeinek kialakulási valószínűségét csökkentő háziorvosi gondozás javítása
 • Alapellátási jelentések IT alkalmazásainak fejlesztése
 • Epidemiológiai kutatások és elemzések megalapozása és terjesztése
 • Alapellátási, családorvosi képzés és továbbképzés erősítése

A projekt honlapja

Projekt szereplők

Konzorciumvezető: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

További konzorciumi tagok/partnerek:

 • Semmelweis Egyetem
 • Debreceni Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Szegedi Tudományegyetem
 • Országos Egészségbiztosítási Pénztár
 • Magyar Védőnők Egyesülete
 • Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete
 • Országos Alapellátási Intézet

 

EMK kontakt

Név: Jakab Szabolcs (projektkoordinátor)
E-mail: jakab@emk.sote.hu