Az egészségügyi menedzsment képzés sikere, hogy 2010 óta kötelező eleme az orvosi és a fogorvosi rezidens törzsképzésnek. A kurzuson a hallgatók komplex tudásra tesznek szert az egészségügyi rendszer működéséről, miközben megismerkednek az egészségügyi menedzsment legfontosabb fogalmaival és aktuális kérdéseivel.

Képzésfelelős: Dr. Szócska Miklós
Képzési forma: kötelező törzsképzési tanfolyam
Képzés hossza: 10 nap
A következő képzés időpontja: 2019. május 27-június 7.
Képzés helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyváradtéri Elméleti Tömb

  • Selye János (NET Zöld előadóterem)
  • kivétel 2019. május 29-én NET Díszterem

Térkép

Tematika:

http://semmelweis.hu/emk/files/2019/05/rezidens_képzés.pdf

Követelmények:

  • A képzés során maximum 3 nap hiányzást tudunk engedélyezni.
  • A jelenléti íven csak saját orvosi pecséttel ellátott aláírást tudunk elismerni, így kérjük, minden alkalomra hozza magával pecsétjét!
  • A képzés írásbeli teszttel zárul, melyet 60%-tól tudunk sikeres vizsgának elfogadni. Az eredményekkel kapcsolatos információkat honlapunkon tesszük közzé, előreláthatólag augusztus hónapban.

Lezajlott képzések adminisztrációja:

Kedves Rezidens Kollégák!

Ezúton szeretnénk értesíteni Önöket, hogy a 2019. május 27-június 7. között lezajlott ÁOK, FOK rezidens törzsképzésen minden vizsgára engedhető és vizsgán részt vevő sikeres vizsgát tett.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az indexbe történő igazolás beírására az EMK-ban (1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.) csak 2019. július 1-től december 31-ig, munkaidőben (08:00-16:00) van lehetőségük.

Az igazolás beírása a karokon az alábbiak szerint történik:

ÁOK rezidens kollégák:

A SE Szak- és Továbbképzési Központban (1095 Budapest, Üllői út 25., Corner Irodaház) az ügyintézőjükhöz ügyfélkapun történő előzetes bejelentkezés után. Az ügyintézők elérhetősége a Szak- és Továbbképzési Központ honlapján megtalálható.

/Az EMK-nál előzetes bejelentkezés nem szükséges a dokumentáláshoz, mivel a névsor és az aláíróív a megadott határidőig minden nap rendelkezésre áll./

Kérjük, hogy a rezidens törzsképzéssel kapcsolatos további kérdéseikkel keressék a Szak- és Továbbképzési Központot illetve a SE FOK Szak- és Továbbképzési Titkárságot!


Előadások:

A rezidens képzés előadásait az alábbi linken éri el a képzés kezdetén megadott jelszóval.

További információ:
Nebehaj Orsolya – programkoordinátor
Email: nebehaj@emk.sote.hu
Telefon: +36 20 670 1443