Betűméret: A A A

Munkatársak

Minden munkatárs

Bálity Csaba
egyetemi tanársegéd
bality@emk.sote.hu
Balogh Regina
gazdasági ügyintéző
balogh.regina@emk.sote.hu
Dr. habil. Belicza Éva
alapító
egyetemi docens
belicza@emk.sote.hu
Balogh Regina
Feltöltés alatt

Bálity Csaba
Csaba 2014-ben csatlakozott az Egészségügyi Menedzserképző Központhoz, ahol a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló Alapellátás-fejlesztési Modellprogram munkáját segíti szakértőként.
Csaba 2005-ben végzett Szombathelyen művelődésszervezői, majd 2009-ben vallástudományi szakon. Doktori tanulmányait a Debreceni Egyetemen kezdte, majd a Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskolájában szerzett abszolutóriumot 2016-ban.
Kutatóként eleinte főként vallásszociológiával foglalkozott, majd szakmai érdeklődése egyre inkább az egészség- és családszociológia felé fordult, ahol leginkább a támogató kapcsolatokkal, a családon belüli intergenerációs folyamatokkal és a fertilitási döntéseket befolyásoló tényezőkkel foglalkozik.
Csaba két gyermekes édesapa, aki ha ideje engedi színházba jár és hosszútáv fut.

Dr. habil. Belicza Éva
Éva a minőségmenedzsment megalapozásának, fejlesztésének egyik vezető képviselője a magyar egészségügyben. Már a Menedzserképző Központ hivatalos megalakulása előtt részt vett az előkészítő munkában, 1999 óta pedig főállású munkatársként erősíti az Intézet csapatát.

Éva felelős a minőségmenedzsmenttel kapcsolatos programokért és kurzusokért, így az Intézet fő profilját adó Egészségügyi Menedzser MSc programban ő oktatja a „Minőségmenedzsment az egészségügyben” tantárgyat, és ő a Minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzés programvezetője is. Az általa vezetett Betegbiztonsági Tanszéki Csoport közreműködött a BELLA programként ismert hazai fejlesztésű egészségügyi akkreditációs rendszer kidolgozásában. A Csoporthoz köthető a nemkívánatos események anonim jelentési rendszere: a NEVES Kutatási Program létrehozása, továbbá a hazai betegbiztonság fejlesztéséért alapított, kéthavonta megrendezésre kerülő NEVES Betegbiztonsági Fórum is. Szakértőként részt vett számos nemzetközi projektben (pl. PATH, PaSQ, EuroHOPE), napjainkban az Intézetben futó Bridge és EuroGTP-II projektet támogatja.

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett matematikusként, PhD értekezését epidemiológiai témakörben, a Debreceni Orvostudományi Egyetemen írta. 1995-től annak megszűntéig az Egészségügyi Minőségfejlesztési Konzultációs Központot vezette, amelyet Boján Ferenc professzorral alapítottak 1994-ben. 2014-ben habilitált a Nyugat-magyarországi Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában.
Szűkebb kutatási területe a szolgáltatók és szolgáltatások értékelésére alkalmas minőségi indikátorok fejlesztése és értelmezése.
Szabadidejét szívesen tölti természetjárással, illetve örömmel osztja meg négy unokájával.

Publikációk

Dr. Bencze László
nemzetközi projektkoordinátor
bencze@emk.sote.hu
Borbás Attila
fejlesztő, rendszergazda
borbas@emk.sote.hu
Decsov Csaba
informatikus
decsov@emk.sote.hu
Dr. Bencze László
László előbb a környezetvédelmi, majd egészségügyi és szociális szakterületen dolgozott ügyvédként, tanácsadóként és diplomataként. A Menedzserképző Központ 2015 óta épít tapasztalatára nemzetközi kapcsolatok és projektkoordináció területén. Fontos szerepet tölt be az Intézet nemzetközi partnereinek felkutatásában, a kapcsolataink erősítésében és elmélyítésében, emellett projektkoordinátorként intézi az IMI2 és EIT Health projekteket, valamint az Európai Unió 3. Egészségügyi Program egyes feladatait.
László 1992-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2002-ben környezetvédelmi szakjogász, 2005-ben EU szakjogász oklevelet is szerzett. A kötelező utakon túl is szívesen repül más tájakra.
Borbás Attila
Attila 2013 óta támogatja a Menedzserképző Központot informatikai tudásával. Ideje nagy részében fejlesztéssel, programozással foglalkozik, így ő adta és adja az informatikai hátterét az intézetünkben futó számos projektnek. Mindemellett ellátja az Intézet rendszergazdai, IT beszerzési, adatbázis és applikációfejlesztési feladatait, de szívesen segíti a kollégákat bármilyen informatikai jellegű probléma megoldásában.
Attila 2012-ben végzett a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán egészségügyi szervezőként, majd 2014-ben rendszergazdai szakvizsgát szerzett. Igazi sportkedvelő, különösen a labdajátékok állnak közel a szívéhez, mind szurkolói oldalról, mind játékosként.

Decsov Csaba
Csaba 2015 szeptembere óta a Menedzserképző Központ informatikusaként javítja, felügyeli és beszerzi az informatikai eszközeinket, elhárítja a felmerülő számítástechnikai problémáinkat. Új alkalmazásokkal és fejlesztésekkel pedig igyekszik naprakészen tartani az eszköztárunkat. Csaba ezentúl aktívan vesz részt a kollégák informatikai képzésében és tanácsadásában is.
Miután 2010-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen átvette vegyész alapdiplomáját, az informatika irányába fordult. 2012-ben az Európai Üzleti Polytechnikumban Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető szakképesítést szerzett.

Dr. Dózsa Katalin
tudományos munkatárs
dozsa@emk.sote.hu
Farkas Beáta
gazdasági vezető
farkas@emk.sote.hu
Ferenczi Beáta
projektkoordinátor
ferenczi.beata@emk.sote.hu
Dr. Dózsa Katalin
feltöltés alatt

Farkas Beáta
Beáta 2002-ben csatlakozott a Menedzserképző Központ csapatához mint gazdasági vezető, az elmúlt évek során pedig az Intézet egyik fő támaszává vált. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar 2010-es megalakulása őt is nagy kihívás elé állította, ugyanis a Központ mellett rábízták a Kar gazdasági vezetői pozícióját is. Az Intézet munkatársaival, a kari és a központi vezetéssel együtt sikerült megalapozniuk a kar kiszámítható és fenntartható működését, ami a tudományos és oktatói munka elengedhetetlen hátterét jelenti.
Közgazdász diplomáját a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Salgótarjáni Intézetében szerezte 2000-ben. A Menedzserképző Központ előtt egy multinacionális cégnél volt pénzügyi és számviteli asszisztens, könyvelő, majd pénzügyi elemző, kontroller, végül a konszolidálásért felelős munkatárs.
Beáta az Intézet egyik legnagyobb bizakodója, aki ezért kimondatlanul is viseli a legfőbb optimista titulust.

Ferenczi Beáta
Beáta 2015 januárjában csatlakozott a Menedzserképző Központ programmenedzsment csapatához, ahol kulcsszerepet tölt be az Intézet profiljához illeszkedő pályázatok felkutatásában, megírásában és a megnyert pályázatok végrehajtásában. Jelenleg az INTERREG Europe Program keretében megvalósuló HELIUM, illetve az ERASMUS+ MAP4E projekteket koordinálja.

Beáta közgazdász végzettségét a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán szerezte 2003-ban, majd környezetgazdálkodási területen bővítette ismereteit a Budapesti Műszaki Egyetemen. A főiskola után először a Központi Statisztikai Hivatalnál majd a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél helyezkedett el. Később a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-ben lett a Svájci-Magyar Együttműködési Program sikeres lebonyolításának felelőse.
Hétvégéken, ha az idő is úgy akarja, gyakran ruccan ki fényképezőgépe társaságában túrázni és természetképeket készíteni.

Dr. Fügedi Gergely
egyetemi adjunktus
fugedi@emk.sote.hu
Dr. Gaál Péter
alapító, dékán
egyetemi docens
gaal@emk.sote.hu
Dr. Girasek Edmond
egyetemi adjunktus
girasek@emk.sote.hu
Dr. Fügedi Gergely
Gergely 2013 óta segíti kutatóként, oktatóként és szakértőként a Menedzserképző Központ munkáját. A Betegbiztonsági Tanszéki Csoport tagjaként részt vett több nemzetközi és hazai projekt megvalósításában és a magyar egészségügyi akkreditációs rendszer fejlesztésében. Oktatóként egészségpolitika valamint minőségmenedzsment és betegbiztonság témakörben vállal szerepet az általános orvosok, rezidensek és egészségügyi menedzserek képzésében, emellett a Menedzserképző Központ oktatási portfóliójának fejlesztését is segíti .
2012-ben végzett orvosként a Semmelweis Egyetemen. 2015-ben a Menedzserképző Központban egészségügyi menedzser diplomát szerzett, 2016-ban pedig sikeresen védte meg doktori disszertációját. Jó előadó- és szervezőkészségét az egyetem alatt szerezte, ahol előbb a Hallgatói Önkormányzat alelnöke, később a Doktorandusz Önkormányzat elnöke lett. A végzést követően sem mondott búcsút a semmelweises közéletnek, a Semmelweis Egyetem Alumni Igazgatóságának szakmai és stratégiai tanácsadójaként a mai napig elkötelezett a hallgatók irányában.

Gergely több nonprofit szervezetnek is a tagja, támogatója: önkéntes alapon előadástechnika képzéseket tart és szívesen foglalkozik szervezetfejlesztéssel.

Publikációk

Dr. Gaál Péter
Péter orvosi diplomáját 1993-ban szerezte a Semmelweis Egyetemen. Az egészségpolitikai és menedzsment problémák iránti érdeklődése az egyetemi évek idejéről ered, amikor a Hallgatói Önkormányzati vezetőjévé választották, és részt vett az egyetemi döntéshozó testületek munkájában.
1995-ben MSc fokozatot szerzett egészségügyi menedzsmentből a Londoni Egyetemen, 2004-ben pedig ugyanott sikerrel védte meg PhD értekezését a magyarországi hálapénz jelenségének témakörében. A PhD dolgozat anyagából készített, egyik angol nyelvű cikkével 2005-ben elnyerte az Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság és a Karolinska Egyetem közös kutatási díját.
2010-ben a frissen alakult Egészségügyi Közszolgálati Kar megbízott, majd kinevezett dékánja lett, miközben 2010-2014 között betöltötte a Menedzserképző Központ megbízott igazgatói pozícióját is.
Az Intézet Egészségügyi Menedzser MSc programjában az “Egészségpolitika” tantárgyat oktatja. Emellett az egészségügyi rendszer menedzsmentjéhez és az egészségpolitikához kapcsolódóan részt vesz más magyar és nemzetközi posztgraduális oktatási programokban, valamint egyéb kutatási-szakértői projektekben is. 2015-től az Egészségügyi Rendszerek Menedzsmentje Tanszéki Csoport vezetője.
Péter a Menedzserképző Központ egyik legeltökéltebb biciklistája, de a tekerés mellett szabadidejében szívesen úszik és fut is.

Publikációk

Dr. Girasek Edmond
Edmond 2007 januárja óta dolgozik a Menedzserképző Központban, ahol számos hazai és nemzetközi oktatási, tanácsadói és kutatási programban vett és vesz részt elsősorban egészségügyi emberi erőforrás témában.
Jelenleg szakértői feladatokat lát el a HRH Joint Action és JAseHN projektben, valamint az Intézet keretein belül működő WHO Együttműködési Központban, emellett ő a szakmai vezetője a Semmelweis Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszerének. Edmond a szakértői és kutatói munkán túl a Menedzserképző Központ egyik népszerű oktatója is: nála sajátítják el a menedzsment alapjait az Intézetbe érkező rezidens és az egészségügyi szervező hallgatók .
Edmond 2006-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia Szakán, ahol már felsőbb éves hallgatóként statisztikát oktatott. Egyetemi évei alatt aktív részese volt az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium megalapításának és működtetésének. 2013-ban Egészségtudományi PhD fokozatot szerzett a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában. Már az egyetemi tanulmányai alatt beszippantotta az egészségügyi emberi erőforrás kutatás, amely az utóbbi időben big data, data science témával egészül ki.

Publikációk

Győri Csenge
HR ügyintéző
gyori@emk.sote.hu
Kalcsó Györgyi
vezetői asszisztens
kalcso@emk.sote.hu
titkarsag@emk.sote.hu
Kis Márton
innovációs szakértő
kis.marton@emk.sote.hu
Győri Csenge
Feltöltés alatt

Kalcsó Györgyi
Györgyi 2015 januárjától erősíti a Menedzserképző Központ csapatát. Kifogyhatatlan türelmével, problémamegoldó készségével zökkenőmentesen vezeti az Intézet igazgatói titkárságát, segíti az igazgató munkáját és irányítja a recepción dolgozó kollégákat. Györgyi a nyugalom szigete, akit a Központ munkatársai bármilyen problémával megkereshetnek, legyen az bármilyen apró-cseprő probléma.

Györgyi a titkárságvezetői készségeit nem most szerezte, már 1999 óta dolgozik hasonló pozícióban különböző intézményeknél. Szabadidejét legszívesebben a családja körében tölti, de nagyon szeret síelni és olvasni is.

Kis Márton
Márton 2014 ősze óta dolgozik a Menedzserképző Központban közgazdászként. Részt vesz a különböző nemzetközi és hazai pályázatok felkutatásában, megírásában és a megnyert pályázatok végrehajtásában. A Disszeminációs Tudásközpont tagjaként ő koordinálja a JAseHN projekt ránk eső disszeminációs feladatait, szakértőként pedig részt vesz az Intézetben futó EIT Health Innostars, HTA Joint Action, Chrodis+ JA, IMI2 CSA, Helium, Erasmus+, Ecoquip és egyéb Horizont 2020 projektben is.

Közgazdász diplomáját 1994-ben szerezte, az elmúlt 25 évben pedig végigjárta a teljes banki ranglétrát az ügyintézőtől a vezetői pozícióig, majd megszerzett vezetői tapasztalatát a távközlés, informatika, média, kereskedelem, sportszervezés és egészségügy területén is gyarapította itthon és külföldön, különböző multinacionális és startup cégek menedzsmentjében. Szakterülete az innováció menedzsment, melyet a közelmúltban megszerzett MBA fokozatával is erősített.

Márton a Magyar Krikett Szövetség elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közel-keleti szakosztályának alelnöke és a Csodalámpa alapítvány önkéntes támogatója.

Kiss Katalin
programkoordinátor
kiss.katalin@emk.sote.hu
Kóródi Rita
MSc programkoordinátor
korodi@emk.sote.hu
Dr. Kovács Eszter
egyetemi adjunktus
kovacs.eszter@emk.sote.hu
Kiss Katalin
Kata 2010 szeptemberében csatlakozott az EMK csapatához. Nyitott személyiségével eleinte recepciósként segítette az Intézet munkáját és igyekezett levenni az adminisztratív terhet a kollégák válláról. 2015 óta ő koordinálja a Menedzserképző Központ összes rövidprogramját és graduális képzését. Kata a tökéletes képzési háttér megteremtésének mestere, elsimítja az oktatásszervezési feladatok és az oktatási programok operatív irányítása során megoldandó problémákat és válaszol minden felmerülő kérdésre.
Szabadidejében szívesen olvas, de fontos számára a rendszeres, kikapcsoló sportolás is.

Kóródi Rita
Rita 2010 tavasza óta erősíti programkoordinátorként a Menedzserképző Központ csapatát. Az MSc hallgatók legnagyobb segítségeként ellátja az oktatásszervezési feladatok és oktatási programok operatív irányítása során megoldandó problémákat és válaszol minden felmerülő kérdésre.
Rita 2004-ben végzett a Kaposvári Egyetem könyvtáros szakán, jelenleg andragógia mesterszakon folytat tanulmányokat. Rita nagyon kedveli a természetet, a szabadidejét szívesen tölti tájfutással és túrázással.

Dr. Kovács Eszter
Eszter 2009-ben csatlakozott a Menedzserképző Központhoz előbb külső szakértőként, majd 2013-tól egyetemi adjunktusként. Szakterülete a politikailag is izgalmas egészségügyi emberi erőforrás tervezés és fejlesztés, valamint a mobilitási kérdéseket kutatja az egészségügyben: több nemzetközi projektben látott és lát el szakértői feladatokat a HRH tudásközpont vezetőjeként. Jelenleg az Intézet WHO Együttműködési Központ kinevezését tölti meg szakmai tartalommal. Akkreditált PhD témavezetőként a „Határok Nélkül” – Határon átnyúló egészségügy – a mobilitás hatása az egészségügyi rendszerekre témakörben fogad hallgatókat.

2007-ben vette át szociológusi mesterdiplomáját a Szegedi Tudományegyetemen, ahol Szeged Városi, MTA és Köztársasági ösztöndíjat nyert kiváló tanulmányi eredményeiért. 2012-ben PhD fokozatot szerzett a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében.

Eszter, a kötelezőn túl is szívesen száll repülőre és ismer meg új tájakat, kultúrákat és embereket.

Publikációk

Kozák Anna
nemzetközi projektkoordinátor
kozak@emk.sote.hu
Dr. Lám Judit
operatív igazgatóhelyettes
egyetemi docens
lam@emk.sote.hu
Márfyné Kerekes Szilvia
nemzetközi programkoordinátor
kerekes@emk.sote.hu
Kozák Anna
Anna 2015 decembere óta erősíti a Menedzserképző Központot kutatóként és nemzetközi projektek koordinátoraként.

Első diplomáját szociológia alapszakon szerezte 2009-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Ezt követően 2011-ben vette át okleveles egészségpolitikai szakértő mesterfokozatú diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd 2012-ben Skóciában a St. Andrews Egyetemen pszichológiai mesterdiplomával bővítette a látóterét. 2015 óta sportpszichológus fokozattal is büszkélkedhet, amelyet a Semmelweis Egyetem szerzett.

Anna személyiségéből adódóan könnyen megbirkózik az Intézet nemzetközi projektjei során felmerülő problémákkal, emellett előszeretettel végez kutatásokat egészségpolitika és viselkedés-gazdaságtani témákban.

Dr. Lám Judit
Judit 2009-ben csatlakozott a Menedzserképző Központhoz. A Betegbiztonsági Tanszéki Csoport tagjaként oktatói, kutatói és szakértői feladatokat is vállal. Jelenleg ő vezeti be az intézetbe érkező egészségügyi ügyvitelszervező és rezidens képzés hallgatóit a minőségügy rejtelmeibe, valamint a minőségügyi és betegbiztonsági szakirányú továbbképzés betegbiztonsági moduljának vezetője. Szakértőként és kutatóként részt vállal és vállalt a hazai egészségügyi akkreditációs rendszer kialakításában, a NEVES Betegbiztonsági Program fejlesztésében és számos nemzetközi projektben (pl. PATH, PaSQ, EuroHOPE) is. Judit 2016 óta az intézet operatív irányításában és az egészségügyi menedzser mesterképzés szakmai koordinálásban is részt vesz.

1995-ben szerzett diplomát a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, majd a diploma megszerzése után a Semmelweis Egyetem – Gyógyszerészi Szervezési Intézetében helyezkedett el tanársegédként. 2001-ben védte meg doktori fokozatát, 2002-ben pedig a Menedzserképző Központban szerzett egészségügyi menedzser diplomát.
Három életrevaló fiú édesanyjaként igazi mestere lett a problémamegoldásnak, amit az Intézet életében is kamatoztat.

Publikációk

Márfyné Kerekes Szilvia
Szilvia az első munkatársunk, aki 1995-ben a Menedzserképző Központ nem hivatalos megalapítása után csatlakozott az Intézethez. Kezdetben a világbanki program pénzügyi, gazdasági menedzselését végezte, 2006-tól pedig a Központ nemzetközi pályázatait és oktatási programjait koordinálja. Jelenleg ő tervezi meg és követi az Intézetben futó nemzetközi projektek költségvetését, tartja a kapcsolatot pénzügyi kérdésekben a konzorcium vezetőivel és a partnerekkel, intézi a beszerzéseket és elkészíti a beszámolókat.

Szilvia 1994-ben szerezte első diplomáját a Külkereskedelmi Főiskolán, majd tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta, ahol 1998-ban diplomázott.

Merész Gergő
egészség-gazdaságtani elemző
meresz@emk.sote.hu
Ollári Dóra
pénzügyi ügyintéző
ollari@emk.sote.hu
Dr. Palicz Tamás
stratégiai igazgatóhelyettes
egészségügyi szakmenedzser
palicz@emk.sote.hu
Merész Gergő
Gergő 2015 nyarán csatlakozott a Menedzserképző Központ csapatához, amely munkáját tanársegédként, illetve egészség-gazdaságtani elemzőként segíti. Gergő jelenleg az EUnetHTA JA3 megvalósításában vesz aktívan részt, de szívesen vállal más, kvantitatív adatelemzéssel és oktatással kapcsolatos feladatokat is.

Gergő 2009-ben szerzett szociológia alapszakos diplomát a Szegedi Tudományegyetemen, 2011-ben pedig okleveles egészségpolitikai szakértő mesterfokozatú diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Azóta gazdasági elemzőként főként gazdasági modellek fejlesztésével, az ehhez szükséges statisztikai háttérszámításokkal, valamint irodalomkutatással foglalkozott. Jelenleg a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója.

Publikációk

Ollári Dóra
Dóra 2016 januárja óta segíti a Menedzserképző Központ adminisztrációját. A Gazdasági Iroda tagjaként részt vesz a Svájci-Magyar Együttműködési Program Alapellátás-fejlesztési Modellprogram, az Euro GTP II és az HealthInnoExpo projektek pénzügyi hátterének biztosításában.
A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát Rendszerszervező üzemgazdász Szakon. A végzést követően a Ganz Felvonógyár Vállalat Export csoportjánál helyezkedett el, amit pár év elteltével főállású babázással váltott fel. 2005-ben lépett ismét vissza a munka világába. Az elmúlt 10 évben hulladékgazdálkodási területen irodavezető volt, majd gazdasági részlegvezető lett.
Idejét szívesen tölti nagy kirándulásokkal, esős időben pedig pihentető kézműveskedéssel, rejtvényfejtéssel. Nagyon szereti a zenét, altként erősíti a Cavaletta Női Kar kórusát.

Dr. Palicz Tamás
Tamás 15 évvel azután, hogy elvégezte a Menedzserképző Központ MSc képzését, ismét visszatért az Intézetünk falai közé. Stratégiai igazgatóhelyettesként Ő felelős a Központban futó projektek megvalósításáért, irányítja az innovációs és projektcsapatot, valamint feladatokkal és visszajelzésekkel látja el a munkatársakat.
Tamás 1993-ban végzett a Debreceni Tudományegyetemen orvosként, majd 1998-ban belgyógyász szakvizsgát, 2001-ben egészségügyi szakmenedzser diplomát, 2013-ban pedig közigazgatási szakvizsgát szerzett.
Vezetőként először 2003-ban tett szert tapasztalatokra a Semmelweis Egyetem Stratégiai és Működésfejlesztési Főigazgatóságán igazgatóhelyettesként. 2005-től már az Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbjének orvos-igazgatói pozícióját töltötte be, ahol a közel 4 milliárd forint költségvetésű, 800 főt foglalkoztató szervezeti egység irányításáért, kötelezettségvállalásaiért és a munkáltatói jogok gyakorlásáért felelt. 2010-től a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatóságát vezette, ahol a Társadalmi Megújulás Operatív Program (teljes keret: 1145 milliárd forint) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (teljes keret: 560 milliárd forint) végrehajtásának irányításáért volt felelős. 2013 és 2015 között az Országos Egészségfejlesztési Intézetet segítette tudásával, ahol a főigazgató-helyettesi feladatai mellett a TÁMOP-612A-14/1-A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés bevezetését célzó kiemelt projektet vezette.

Tamás ötgyermekes édesapaként aktívan veszi ki a részét a család mindennapjainak szervezéséből, szabadidejében szívesen társasjátékozik, túrázik és olvas.

Pálizs Brigitta
HR ügyintéző
palizs@emk.sote.hu
Pitás Eszter
betegbiztonsági munkatárs
pitas@emk.sote.hu
Dr. Sinkó Eszter
alapító, dékánhelyettes
tudományos munkatárs
sinko@emk.sote.hu
Pálizs Brigitta
Brigi 2014 januárjában csatlakozott a Semmelweis Egyetemhez, 2015 májusa óta pedig a Menedzserképző Központ gazdasági osztályát erősíti, mint HR ügyekért felelős munkatárs. Brigi intézi a kollégák a munkaügyi adminisztrációját, segíti a ki- és belépők ügyintézését és tartja a kapcsolatot a Semmelweis Egyetem társosztályaival.
2012-ben végzett a Szent István Egyetem Vezetés és Szervezés mesterképzésén, emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés szakirányon.
Tanulmányai után egy multinacionális cégnél szerzett tapasztalatot HR kontrolling és kompenzáció területén.
Mint igazi HR-es, Brigi nagyon figyel a sok munkahelyi ülést ellensúlyozó aktív mozgásra, ezért ő a Menedzserképző Központ elkötelezett bicikliseinek egyike.

Pitás Eszter
Eszter 2014-ben csatlakozott a Menedzserképző Központhoz, ahol a Betegbiztonsági Tanszéki Csoport aktív tagjaként részt vesz a NEVES Fórum szervezésében, szakmai anyagok összeállításában, fordításában, publikálásában és pályázatok írásában, megvalósításában. Eszter szakmai munkája mellett kommunikációs területen is sok tapasztalattal bír. Intézetünk erre építve bízta meg a Menedzserképző Központ kommunikációs felületeinek szerkesztésével.
Eszter 2014-ben szerzett dietetikusi diplomát a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán. A EMK munkatársaként hozzájárult a magyar egészségügyi akkreditációs rendszer kialakításához. A TÁMOP-6.2.5/A projekt során részt vett a kifejlesztett standardok első körös klinikai tesztelésében, illetve a TÁMOP-6.2.5/B projekt alatt több fekvő- és járóbeteg ellátó intézményben tanácsadóként segítette az akkreditációs rendszer bevezetését.

Dr. Sinkó Eszter
Esztert a Menedzserképző Központ egyik ikonikus oktatójaként tartják számon az Intézet jelenlegi hallgatói és öregdiákjai. Már 1991-ben tagja volt a Menedzserképző megalapításán dolgozó munkacsoportnak, majd 1995-től hivatalosan is erősíti a Menedzserképző Központot.

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett közgazdászként 1979-ben. Fiatal kutatóként dolgozott az Orvostovábbképző Intézetben, majd szakértőként a Népjóléti Minisztérium Reformtitkárságán, ahol részt vett az akkor formálódó egészségügyi reform alapdokumentumainak elkészítésében. A Menedzserképző Központ hivatalos megalapítása előtt az egészségügyi szektorért felelős igazgatóhelyettes pozícióját töltötte be a Noble Lowndes Kft-nél.

1994-98 között tagja volt az Egészségbiztosítási Önkormányzat Felügyelő Bizottságának, ahol aktív szerepet vállalt a nyilvánosság kontrolljának és az önkormányzatiság gondolatának megerősítésében. 2011-15 között elnöke volt a Szakmai Kollégium Menedzsment és Egészséggazdaságtani Tagozatának.

Eszter az “Egészségügyi rendszerek elemzése” című tárgyat oktatja az Egészségügyi Menedzser MSc programban. Emellett ő az Intézet rövidprogramjainak vezetője és az egyik legaktívabb képviselője az egyéb tanácsadói és oktatói tevékenységének.

Publikációk

Surján Cecília
egyetemi tanársegéd
surjan@emk.sote.hu
Szabad Viktória
könyvtáros
szabad@emk.sote.hu
Szabó Katalin Lilla
pénzügyi ügyintéző
szabo.katalin.lilla@emk.sote.hu
Surján Cecília
Cecília igazi EMK-s. 2010-ben diplomázott az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Ügyvitelszervező szakán, majd a Menedzserképző Központban végzett szakmai gyakorlatát követően csatlakozott hivatalosan a csapathoz. Később elvégezte az Intézet Egészségügyi Menedzser MSc képzést, jelenleg pedig Dr. Belicza Éva iránymutatása mellett az Egyetem PhD hallgatója.

A Betegbiztonsági Tanszéki Csoport tagjaként közreműködik a Központban futó hazai és nemzetközi egészségügyi minőségfejlesztési és betegbiztonsági projektekben, ezeket hol szakmai és informatikai, hol szervezési tudásával támogatva. A NEVES Betegbiztonsági Program fejlesztése és karbantartása mellett részt vállal a Bridge, EuroGTP II és EUnetHTA projektek minőségügyi szakmai feladataiból. Cecília mindemellett oktatói és tutori feladatokat is vállal, részt vesz a Semmelweis Egyetemen kötelezően választható egészségügyi menedzsment tantárgy magyar és angol nyelvű oktatásában, az Egészségügyi ügyvitelszervező BSc szak minőségmenedzsment az egészségügyben c. tárgyának oktatásában, valamint tutorként az Egészségügyi menedzser MSc képzésben.

Míg Cecília az egészségügyben a lehető legnagyobb biztonságra törekszik, a szabadidejében ez már nem mondható el róla. Nagyon kedveli az extrém sportokat, a falmászást és a síelést. A szívét a latin versenytánc is meghódította, amit – munkába állásával egy időben kezdve – 2010 óta aktívan gyakorol is.

Publikációk

Szabad Viktória
Viktória 2004 decemberétől dolgozik könyvtárunkban, és segíti az ide látogató diákok, oktatók és kutatók munkáját. Viktória kalauzolja az olvasókat a polcok között, iránymutatást ad a köteteinkről, intézi a kölcsönzéseket és feldolgozza a könyvtári állományt. Az Intézet MTMT adminisztrátoraként feltölti a publikációkat, és elkészíti a szükséges listákat és statisztikákat. Mindemellett más adminisztratív feladatokat is vállal és igyekszik tehermentesíteni a gazdasági osztályon dolgozó munkatársakat.
2006-ban végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar és könyvtár szakon. Könyvtárszakoshoz illően szívesen olvas, két gyerekes anyukaként pedig szívesen süt-főz a konyhában és lepi meg a kicsiket valami különlegessel.

Szabó Katalin Lilla
Katalin 2016 januárja óta dolgozik a Menedzserképző Központ gazdasági irodájában. Ő kezeli az Intézet számláit, beszerzéseit, részt vesz a megrendelések, szerződések előkészítésében és a kollégák kiküldetésének dokumentálásában.
Katalin 2016-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezettan – környezetkutató Szakán. Az egészséges környezet mellett fontos számára a saját egészsége is, ezért több sportot is rendszeres űz.

Dr. Szócska Miklós
alapító, igazgató
egyetemi docens
titkarsag@emk.sote.hu
Dr. Takács Erika
egyetemi adjunktus
takacs@emk.sote.hu
Tálosi Adrienn
projektasszisztens
talosi@emk.sote.hu
Dr. Szócska Miklós

Miklós 1989-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen, ahol a képzés ideje alatt ellenzéki diákvezetőként fordult érdeklődése az egészségügyi menedzsment irányába. Diplomája megszerzését követően kollégáival együtt megalapította az azóta már több mint 20 éves Egészségügyi Menedzserképző Központot, amelynek jelenleg is a vezetője. A menedzserképző fejlesztése során a Harvard Egyetemen szerzett Master of Public Administration diplomát, majd a Semmelweis Egyetemen sikeresen védte meg változtatás menedzsment témában írt doktori disszertációját.
2010-től egészségügyi államtitkári pozíciót töltött be a politikai ciklus teljes négy éve alatt. Államtitkárként különösen nagy hangsúlyt fektetett a bizonyítékon alapuló konzultatív egészségpolitika meghonosítására és a gazdasági válság alatt egyre inkább előtérbe kerülő fenntartható egészségügy megalapozására. Legfőbb eredményének mégis a dohányzás visszaszorítása, a kórházi rendszerek központosítása, az e-egészségügy megalapozása és a népegészségügyi termékadó bevezetése tekinthető, amely a befolyó összegből biztosította az egészségügyi dolgozók számára a hosszú ideje elmaradt béremelést.
2014-től újra az Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatója, valamint rektori megbízottként a Digitális Egészségtudományi Intézet vezetője. Főbb kutatási és oktatási területei a hálózatelemezés, kríziskommunikáció, vezetés és változtatásmenedzsment, továbbá az e-egészségügyi és big data megoldások.
2016-ban Magyarország Kormánya Őt jelölte az Egészségügyi Világszervezet következő főigazgatójának.
Miklós feleségével három gyermeket nevel.

Publikációk

Dr. Takács Erika
Erika 2006 óta erősíti a Menedzserképző Központ csapatát. A Betegbiztonsági Tanszéki Csoport tagjaként több hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projekt munkáját segítette.
Oktatóként Erika felelős az MSc képzés és az egészségügyi szervező BSc képzés controlling tárgyának oktatásáért. Szakmai érdeklődésének középpontjában az egészségügyi szolgáltató szervezetek teljesítményértékelése áll.
2002-ben szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen, logisztika és termelésmenedzsment fő-, és közszolgálati menedzsment mellék-szakirányon, majd a végzést követően részt vett az OEP minőségi indikátorprogramjának fejlesztésében. 2015-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolájában sikeresen védte meg „A külső értékelés kórházon belüli hatását befolyásoló tényezők” című PhD értekezését.
Erikával a Menedzserképző Kútvölgyi úti épülete mellett Vácott is lehet találkozni, hiszen 2015 óta a váci Jávorszky Ödön Kórházban is dolgozik kontrollerként.

Publikációk

Tálosi Adrienn
Adrienn 2015 márciusa óta segíti a Menedzserképző Központ projektcsapatát asszisztensként. Részt vesz a minket érintő pályázatok előkészítésében, és a már futó projektek adminisztrációs feladatainak ellátásban. Korábban a TÁMOP 6.2.5 B-t koordinálta, jelenleg a JAseHN projekt hátterét biztosítja.
2005-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művelődésszervező szakán. A diploma megszerzését követően különböző cégeknél helyezkedett el asszisztensi munkakörben. Hobbija a bőrdíszművesség, csodálatos táskák, övek, pénztárcák kerülnek ki a keze alól.

Dr. Velkey Zita
kommunikációs munkatárs
velkey@emk.sote.hu
Dr. Evetovits Tamás
alapító, egyetemi adjunktus
evetovits@emk.sote.hu
Dr. Eke Edit
egészségügyi humánerőforrás szakértő
eke@emk.sote.hu
Dr. Velkey Zita
Zita 2015 szeptemberében csatlakozott a Menedzserképző Központhoz, és azóta hol jogászként, hol koordinátorként, hol szövegíróként segíti az Intézet munkáját. Részt vesz a Svájci-Magyar Együttműködési Program Alapellátás-fejlesztési Modellprogramban, a HiT Profile, JAseHN, és IMI2 projektben, aktív tagja a holnapfejlesztő csapatnak, de legtöbbet különböző akut feladatok megoldásán dolgozik.
2013-ban végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, emellett elvégezte a Heti Válasz Újságíró Műhelyét. Érdeklődése a jog felől a kommunikáció felé fordult, így a diploma megszerzése után rövid külföldi kitérőkkel újságíróként, marketingesként dolgozott.
Zita elkötelezett civil, tagja a Pacsirta Szabadegyetemnek, ötletgazdája a Kössünk Össze Akciónak és elnökségi tagja a Zsakett Egyesületnek.

Dr. Evetovits Tamás
Tamás az alapítás óta vesz részt a Menedzserképző Központ munkájában. A nemzetközi programok felelőseként Tamás nevéhez fűződik többek között a “Döntés-Hozó” (Flagship) program megalapozása, amely a világ számos országából vonzotta ide az egészségügyi vezetőket. Mára a Világbank Regionális Partnerintézeteként megvalósított kurzus több mint 1200 öregdiákja dolgozik azon, hogy a régió országaiban megszilárduljon az új szemléletet hozó, bizonyítékokon alapuló egészségpolitikai programalkotás.
Bár Tamás 2007-óta az Intézet idegenlégiósa, hiszen előbb a WHO barcelonai irodájának munkatársa, majd vezetője lett, az EMK-val való szoros kapcsolata mindmáig megmaradt: az MSc programban továbbra is ő oktatja az „Egészségügyi finanszírozás és rendszerfejlesztés” tárgyat.
Szakmai érdeklődésének középpontjában az egészségügyi rendszer működtetését meghatározó közgazdaságtani és egészségpolitikai összefüggések, illetve a rendszer működtetéséért felelős ember és szervezet áll.
Tamás a Pécsi Orvostudományi Egyetemen diplomázott 1993-ban, ahol az egyetemi évei alatt a Hallgatói Önkormányzat egyik vezetője volt. MSc fokozatát a Londoni Egyetemen szerezte egészségügyi menedzsmentből. Az Egyesült Államokban, illetve a Yorki Egyetemen Fulbright és világbanki ösztöndíjasként végzett elméleti kutatómunkát. Nemzetközi tapasztalatait a WHO egészségügyi finanszírozási szakértőjeként végzett munkájával gyarapította.

Publikációk

Dr. Eke Edit
Edit szinte már a kezdetekkor kapcsolatba került a Menedzserképző Központ csapatával, hiszen egyike volt az első évfolyamok hallgatóinak. A kapcsolat a végzést követően sem szakadt meg, sőt olyannyira megerősödött, hogy 2003-ban bő egy évtizedes gyakorló orvosi munka tapasztalataival gazdagodva hivatalosan is csatlakozott a Központhoz.
Fontos tagja az európai szinten elismert Egészségügyi Emberi Erőforrás (HRH) Tudásközpont csapatának. Munkájuk sikere, hogy a Menedzserképző Központ 2015-ben WHO Együttműködési Központ kinevezést kapott HRH fejlesztés területén.
Edit HRH szakértőként részt vesz a Tudásközpont nemzetközi és nemzeti projektjeiben és kutatásaiban, valamint koordinálja az Intézet és a WHO közötti HRH témájú együttműködéseket. A képzési programokban oktatóként is közreműködik az emberi erőforrás menedzsment területén.
1991-ben diplomázott a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, majd belgyógyászatból és vesegyógyászatból tett szakvizsgát. Jelenleg a Corvinus Egyetem Humánmenedzsment képzésének végzős hallgatója, valamint a Semmelweis Egyetem dokturanduszaként HRH területen folytat kutatásokat.

Szauer Kornélia
pénzügyi ügyintéző
szauer@emk.sote.hu
John McClane
Ide jön a szöveg

John McClane
Ide jön a szöveg

Vezetőség

<

Dr. Szócska Miklós
alapító, igazgató
egyetemi docens
titkarsag@emk.sote.hu
Dr. Palicz Tamás
stratégiai igazgatóhelyettes
egészségügyi szakmenedzser
palicz@emk.sote.hu
Dr. Lám Judit
operatív igazgatóhelyettes
egyetemi docens
lam@emk.sote.hu
Dr. Szócska Miklós

Miklós 1989-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen, ahol a képzés ideje alatt ellenzéki diákvezetőként fordult érdeklődése az egészségügyi menedzsment irányába. Diplomája megszerzését követően kollégáival együtt megalapította az azóta már több mint 20 éves Egészségügyi Menedzserképző Központot, amelynek jelenleg is a vezetője. A menedzserképző fejlesztése során a Harvard Egyetemen szerzett Master of Public Administration diplomát, majd a Semmelweis Egyetemen sikeresen védte meg változtatás menedzsment témában írt doktori disszertációját.
2010-től egészségügyi államtitkári pozíciót töltött be a politikai ciklus teljes négy éve alatt. Államtitkárként különösen nagy hangsúlyt fektetett a bizonyítékon alapuló konzultatív egészségpolitika meghonosítására és a gazdasági válság alatt egyre inkább előtérbe kerülő fenntartható egészségügy megalapozására. Legfőbb eredményének mégis a dohányzás visszaszorítása, a kórházi rendszerek központosítása, az e-egészségügy megalapozása és a népegészségügyi termékadó bevezetése tekinthető, amely a befolyó összegből biztosította az egészségügyi dolgozók számára a hosszú ideje elmaradt béremelést.
2014-től újra az Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatója, valamint rektori megbízottként a Digitális Egészségtudományi Intézet vezetője. Főbb kutatási és oktatási területei a hálózatelemezés, kríziskommunikáció, vezetés és változtatásmenedzsment, továbbá az e-egészségügyi és big data megoldások.
2016-ban Magyarország Kormánya Őt jelölte az Egészségügyi Világszervezet következő főigazgatójának.
Miklós feleségével három gyermeket nevel.

Publikációk

Dr. Palicz Tamás
Tamás 15 évvel azután, hogy elvégezte a Menedzserképző Központ MSc képzését, ismét visszatért az Intézetünk falai közé. Stratégiai igazgatóhelyettesként Ő felelős a Központban futó projektek megvalósításáért, irányítja az innovációs és projektcsapatot, valamint feladatokkal és visszajelzésekkel látja el a munkatársakat.
Tamás 1993-ban végzett a Debreceni Tudományegyetemen orvosként, majd 1998-ban belgyógyász szakvizsgát, 2001-ben egészségügyi szakmenedzser diplomát, 2013-ban pedig közigazgatási szakvizsgát szerzett.
Vezetőként először 2003-ban tett szert tapasztalatokra a Semmelweis Egyetem Stratégiai és Működésfejlesztési Főigazgatóságán igazgatóhelyettesként. 2005-től már az Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbjének orvos-igazgatói pozícióját töltötte be, ahol a közel 4 milliárd forint költségvetésű, 800 főt foglalkoztató szervezeti egység irányításáért, kötelezettségvállalásaiért és a munkáltatói jogok gyakorlásáért felelt. 2010-től a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás Programok Irányító Hatóságát vezette, ahol a Társadalmi Megújulás Operatív Program (teljes keret: 1145 milliárd forint) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (teljes keret: 560 milliárd forint) végrehajtásának irányításáért volt felelős. 2013 és 2015 között az Országos Egészségfejlesztési Intézetet segítette tudásával, ahol a főigazgató-helyettesi feladatai mellett a TÁMOP-612A-14/1-A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés bevezetését célzó kiemelt projektet vezette.

Tamás ötgyermekes édesapaként aktívan veszi ki a részét a család mindennapjainak szervezéséből, szabadidejében szívesen társasjátékozik, túrázik és olvas.

Dr. Lám Judit
Judit 2009-ben csatlakozott a Menedzserképző Központhoz. A Betegbiztonsági Tanszéki Csoport tagjaként oktatói, kutatói és szakértői feladatokat is vállal. Jelenleg ő vezeti be az intézetbe érkező egészségügyi ügyvitelszervező és rezidens képzés hallgatóit a minőségügy rejtelmeibe, valamint a minőségügyi és betegbiztonsági szakirányú továbbképzés betegbiztonsági moduljának vezetője. Szakértőként és kutatóként részt vállal és vállalt a hazai egészségügyi akkreditációs rendszer kialakításában, a NEVES Betegbiztonsági Program fejlesztésében és számos nemzetközi projektben (pl. PATH, PaSQ, EuroHOPE) is. Judit 2016 óta az intézet operatív irányításában és az egészségügyi menedzser mesterképzés szakmai koordinálásban is részt vesz.

1995-ben szerzett diplomát a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, majd a diploma megszerzése után a Semmelweis Egyetem – Gyógyszerészi Szervezési Intézetében helyezkedett el tanársegédként. 2001-ben védte meg doktori fokozatát, 2002-ben pedig a Menedzserképző Központban szerzett egészségügyi menedzser diplomát.
Három életrevaló fiú édesanyjaként igazi mestere lett a problémamegoldásnak, amit az Intézet életében is kamatoztat.

Publikációk

Dr. habil. Belicza Éva
alapító
egyetemi docens
belicza@emk.sote.hu
Dr. Gaál Péter
alapító, dékán
egyetemi docens
gaal@emk.sote.hu
Dr. Sinkó Eszter
alapító, dékánhelyettes
tudományos munkatárs
sinko@emk.sote.hu
Dr. habil. Belicza Éva
Éva a minőségmenedzsment megalapozásának, fejlesztésének egyik vezető képviselője a magyar egészségügyben. Már a Menedzserképző Központ hivatalos megalakulása előtt részt vett az előkészítő munkában, 1999 óta pedig főállású munkatársként erősíti az Intézet csapatát.

Éva felelős a minőségmenedzsmenttel kapcsolatos programokért és kurzusokért, így az Intézet fő profilját adó Egészségügyi Menedzser MSc programban ő oktatja a „Minőségmenedzsment az egészségügyben” tantárgyat, és ő a Minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzés programvezetője is. Az általa vezetett Betegbiztonsági Tanszéki Csoport közreműködött a BELLA programként ismert hazai fejlesztésű egészségügyi akkreditációs rendszer kidolgozásában. A Csoporthoz köthető a nemkívánatos események anonim jelentési rendszere: a NEVES Kutatási Program létrehozása, továbbá a hazai betegbiztonság fejlesztéséért alapított, kéthavonta megrendezésre kerülő NEVES Betegbiztonsági Fórum is. Szakértőként részt vett számos nemzetközi projektben (pl. PATH, PaSQ, EuroHOPE), napjainkban az Intézetben futó Bridge és EuroGTP-II projektet támogatja.

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett matematikusként, PhD értekezését epidemiológiai témakörben, a Debreceni Orvostudományi Egyetemen írta. 1995-től annak megszűntéig az Egészségügyi Minőségfejlesztési Konzultációs Központot vezette, amelyet Boján Ferenc professzorral alapítottak 1994-ben. 2014-ben habilitált a Nyugat-magyarországi Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában.
Szűkebb kutatási területe a szolgáltatók és szolgáltatások értékelésére alkalmas minőségi indikátorok fejlesztése és értelmezése.
Szabadidejét szívesen tölti természetjárással, illetve örömmel osztja meg négy unokájával.

Publikációk

Dr. Gaál Péter
Péter orvosi diplomáját 1993-ban szerezte a Semmelweis Egyetemen. Az egészségpolitikai és menedzsment problémák iránti érdeklődése az egyetemi évek idejéről ered, amikor a Hallgatói Önkormányzati vezetőjévé választották, és részt vett az egyetemi döntéshozó testületek munkájában.
1995-ben MSc fokozatot szerzett egészségügyi menedzsmentből a Londoni Egyetemen, 2004-ben pedig ugyanott sikerrel védte meg PhD értekezését a magyarországi hálapénz jelenségének témakörében. A PhD dolgozat anyagából készített, egyik angol nyelvű cikkével 2005-ben elnyerte az Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság és a Karolinska Egyetem közös kutatási díját.
2010-ben a frissen alakult Egészségügyi Közszolgálati Kar megbízott, majd kinevezett dékánja lett, miközben 2010-2014 között betöltötte a Menedzserképző Központ megbízott igazgatói pozícióját is.
Az Intézet Egészségügyi Menedzser MSc programjában az “Egészségpolitika” tantárgyat oktatja. Emellett az egészségügyi rendszer menedzsmentjéhez és az egészségpolitikához kapcsolódóan részt vesz más magyar és nemzetközi posztgraduális oktatási programokban, valamint egyéb kutatási-szakértői projektekben is. 2015-től az Egészségügyi Rendszerek Menedzsmentje Tanszéki Csoport vezetője.
Péter a Menedzserképző Központ egyik legeltökéltebb biciklistája, de a tekerés mellett szabadidejében szívesen úszik és fut is.

Publikációk

Dr. Sinkó Eszter
Esztert a Menedzserképző Központ egyik ikonikus oktatójaként tartják számon az Intézet jelenlegi hallgatói és öregdiákjai. Már 1991-ben tagja volt a Menedzserképző megalapításán dolgozó munkacsoportnak, majd 1995-től hivatalosan is erősíti a Menedzserképző Központot.

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett közgazdászként 1979-ben. Fiatal kutatóként dolgozott az Orvostovábbképző Intézetben, majd szakértőként a Népjóléti Minisztérium Reformtitkárságán, ahol részt vett az akkor formálódó egészségügyi reform alapdokumentumainak elkészítésében. A Menedzserképző Központ hivatalos megalapítása előtt az egészségügyi szektorért felelős igazgatóhelyettes pozícióját töltötte be a Noble Lowndes Kft-nél.

1994-98 között tagja volt az Egészségbiztosítási Önkormányzat Felügyelő Bizottságának, ahol aktív szerepet vállalt a nyilvánosság kontrolljának és az önkormányzatiság gondolatának megerősítésében. 2011-15 között elnöke volt a Szakmai Kollégium Menedzsment és Egészséggazdaságtani Tagozatának.

Eszter az “Egészségügyi rendszerek elemzése” című tárgyat oktatja az Egészségügyi Menedzser MSc programban. Emellett ő az Intézet rövidprogramjainak vezetője és az egyik legaktívabb képviselője az egyéb tanácsadói és oktatói tevékenységének.

Publikációk

Minden munkatárs

a légy a levesedben
Telefonszám
John McClane
a légy a levesedben
Telefonszám
John McClane
John McClane (alakító szereplője Bruce Willis) a Die Hard akciófilm-sorozat összes részének főhőse, férfi New York-i rendőr. A sorozat (de főleg az első rész) megteremtett egy új filmbéli hőstípust, a vonakodó, rendezetlen hátterű, a történetbe belekeveredő, de a kihívást végül elfogadó, és utolsó leheletéig harcoló kisembert, melynek kiinduló- és későbbi egyik viszonyítási pontja John McClane.

Az eredeti szereplőt az első film alapjául szolgáló, Nothing Lasts Forever című, 1979-ben megjelent regényben Joe Lelandnek hívták. A karakter létrejöttekor az akkori elvárások szerint nem volt a tipikus hős: iszákos, láncdohányos, káromkodik, lusta és szétszórt, valamint a családja sincs rendben: a történet elején feleségétől és két gyermekétől külön él. (A regénybeli hős nem a feleségét, hanem a lányát menti meg.) A problémát az egyébként jó zsarunak tartott McClane és felesége (alakítja: Bonnie Bedelia) között éppen az utóbbi sikeres karrierje okozza: míg John a szabályok betartására fütyülő, sikerorientált, de többször emiatt az állását is kockáztató rendőr, felesége, Holly leánykori nevét viselve, Holly Gennero néven dolgozik vezető beosztásban, a cég második embereként egy japán nagyvállalatnál Los Angelesben. Mint később kiderül, felesége valóban vezetői képességekkel rendelkezik, John pedig nehezen fogad el mástól vezetést.

John bizonyos mértékig a klasszikus amerikai hőst akarja képviselni, vagy legalábbis példaképként lebeg előtte néhány klasszikus hős. Első ellenfele, a Nakatomi toronyházban felesége főnökét, Mr. Takagit és másokat is kivégző, magát terroristának kiadó, de valójában fejlett technológiát alkalmazó, világszerte keresett bűnöző, Hans Gruber (Alan Rickman), aki magát Johnnál magasabbrendűnek és kulturáltabbnak tartja, meg is jegyzi róla: „csak egy amerikai, aki azt hiszi magáról, hogy John Wayne”, mire John azzal válaszol, hogy Roy Rogers-et jobban kedvelte. A film szembeállítja az európai származású, részben jól öltözött, különböző nyelveken beszélő, több országból származó bandatagokat egyrészt Johnnal, másrészt később a történetbe keveredő afroamerikai Al Powell őrmesterrel (Reginald VelJohnson), akik a két lábon álló, hősiességre is hajlamos egyszerű amerikaiakat testesítik meg.

John sajátos taktikai és stratégiai lépésekkel keresztülhúzza a jól felkészült és a rendőrség teljes taktikai arzenálját ismerő rablóbanda, elsősorban Gruber számítását, és egyesével elintézi a banda tagjait, ideiglenesen meghiúsítja a felső szint felrobbantását, majd megmenti a túszként tartott alkalmazottak jelentős részét. Már ebben a részben kialakul a jellegzetes és később a nézettségi csúcsokat biztosító szövegstílusa: a történet előrehaladása során a kimért, hűvös, magát gentlemannek tartó Gruber és John közötti rádión, később szemtől szemben lejátszódó verbális csata is folyik. John rövid, de hatásos mondatai megjegyezhetőek, sok közülük szállóigévé vált. A harcban végül legyőzi Grubert, megmenti a feleségét, miközben alig kap kívülről támogatást. A zárójelenetben felesége ismét Holly McClane-ként mutatkozik be, ami a házasságuk helyreállását sejteti.

A második részben ismét véletlenül keveredik az események közepébe, de itt már komoly szerepe van abban, hogy a környezetét rádöbbentse a történések valódi hátterére: eleinte véletleneknek tűnő egybeesések közötti összefüggést deríti ki szokásos jó zsaruszimatával, azonban sok értékes idő eltelik és áldozat hal meg, míg sikerül a reptér felelős vezetőit a megfelelő lépések meghozatalára bírni. Itt is sokszor egyedüli hős: nyaktörő akcióival a reptéren sorban végzi ki az ezredes embereit, míg végül a repülőjüket is az “egekbe repíti”, de itt már együttműködő partnereket is talál, akik nélkül nem érhette volna el célját.

A harmadik részben „kiválasztottként” kerül szembe a másik Gruber testvérrel, Simonnal (Jeremy Irons) , de a számításba itt is hiba csúszik, mert egy a környezetében lévő fiatalokat a bűncselekményekről lebeszélő, tanulásra, a fehérekkel való versenyre buzdító afroamerikai Zeusz (Samuel L. Jackson) is a történetbe keveredik. Noha a kettejük duója a történet folyamán néha el-elválik, ettől a résztől kezdve John már nem teljesen magányos hős, mivel ebben és a későbbi részekben is végig mellette marad egy-egy mellékszereplő hős. Ez részben az időközben lassan megváltozó hollywoodi hősideálnak is köszönhető.

A negyedik részben a hekkerekkel számol le, mégpedig úgy, hogy bevallottan nem ért a technológiához, a sikerét a megfelelő partner kiválasztásának is köszönheti.

Végül Pripjatyban a oroszok lesznek az utolsó áldozatok.

A sorozat folyamatos sikerén felbuzdulva már készül a hatodik rész is.

a légy a levesedben
Telefonszám
John McClane
a légy a levesedben
Telefonszám

Vezetőség


Belső munkatársak


Külső munkatársak