A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza.

A Kormányrendelet értelmében az oktatásért felelős miniszter által adományozott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege a Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000,- Ft havonta.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a Kar azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű alapképzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik

  • jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és
  • legalább 55 kreditet megszereztek, továbbá akik
  • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el (teljes tanulmányi időre számított, kreditekkel súlyozott átlaguk legalább 4,00), illetve
  • szakmai/tudományos területen kimagasló munkát végeztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2018. június 14. (csütörtök) 12.00 óra

Pályázni az Egészségügyi Közszolgálati Kar honlapjáról alábbiakban letölthető nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – pályázati formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával lehet.