Egészségügyi szervező alapszak (BSc), egészségügyi ügyvitelszervező szakirány

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán alapképzésben az egészségügyi szervező BSc képzésben, egészségügyi ügyvitelszervező szakirányon tanulhatnak hallgatóink. Ennek a képzésnek az eredményeképpen olyan szakemberek kerülnek ki, akik jártasak az egészségtudományokban, az orvostudományban (országos szinten a legmagasabb szintű oktatás), az informatikai tudományokban, kiemelten a klinikai informatikában.

A számítástechnikai, műszaki jellegű tárgyakat hallgatóink számára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara oktatja a két egyetem együttműködésének keretében, ami a műszaki képzés magas színvonalát garantálja.

2010 őszétől a SAS Analitikai Programcsomag tantárgyi jelleggel szerepel a képzésében, amely felkészíti a hallgatókat önálló analitikai feladatok végzésére egészségügyi területen is. Ezzel is növeljük végzett hallgatóink elhelyezkedési esélyeit.

A megszerzett ismeretek és készségek birtokában olyan munkakörnyezetet tudnak teremteni az egészségügy területén, amely elősegíti a feladatok hatékonyabb elvégezését, és hozzásegíti a betegeket a minél gyorsabb gyógyuláshoz.

további információ