a Semmelweis Egyetem
14 nap
20 óra
13 perc
49 mp

2019. január 23. (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:
1. Egészségügyi menedzser mesterképzési szak mintatantervének módosítása
2. Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának elfogadása

2019. február 12.

Napirendi pontok:
1. Véleménynyilvánítás az Egészségügyi Menedzserképző Központban két határozott idejű, docensi megbízásról
2. Véleménynyilvánítás az Egészségügyi Menedzserképző Központban két határozatlan idejű docensi kinevezésről szóló pályázatról (Dr. Palla Gergely, Dr. Pollner Péter)
3. A Karon működő, a Szenátus által létrehozott Curriculum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottság összetételének megújítása
4. A Karon működő, a Kar által létrehozott Kutatási Bizottság összetételének megújítása
5. Mentálhigiéné Intézet szociális munka mesterképzés Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
6. Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
7. Mentálhigiéné Intézet mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
8. Mentálhigiéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
9. Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása