Szavazati joggal rendelkező tagok

Csasznek Rebeka ZójaEgészségügyi Közszolgálati Kar Hallgatói Önkormányzat
Dr. Gaál Péter, elnök, dékánegyetemi docens, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Kiss Nikolett ÁgyijaEgészségügyi Közszolgálati Kar Hallgatói Önkormányzat
Dr. Lám Juditegyetemi adjunktus, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Pethesné Dávid Beátaegyetemi tanár, Mentálhigiéné Intézet
Sándor Zoltánegyetemi tanársegéd, Digitális Egészségtudományi Intézet
Dr. Sinkó Esztertudományos munkatárs, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Szócska Miklósegyetemi docens, Digitális Egészségtudományi Intézet
Tóth DóraEgészségügyi Közszolgálati Kar Hallgatói Önkormányzat
Tóth Tamásegyetemi tanársegéd, Digitális Egészségtudományi Intézet
Dr. Török Gáboregyetemi adjunktus, Mentálhigiéné Intézet
Dr. Török Szabolcsegyetemi docens, Mentálhigiéné Intézet
tag jelölése folyamatbanSemmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat

 

Állandó meghívott tagok, tanácskozási joggal

Dr. Berki ZoltánKözalkalmazotti Tanács delegált
Baumgartnerné Holló Irénfőigazgató, Gazdasági Főigazgatóság
Boros Andrásfőigazgató, Műszaki Főigazgatóság
Dr. Davidovics Krisztinahivatalvezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Dékáni Hivatal
Farkas Beátagazdasági vezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar
Dr. Merkely Bélarektor
Dr. Merkely BélaKlinikai Központ elnöke
Dr. Reichert Péterfőigazgató, Emberierőforrás-gazdálkodási Igazgatóság
Riesz Istvánnéigazgató, Ellenőrzési Igazgatóság
Szandányi Beatrixjegyzőkönyvvezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Dékáni Hivatal
Dr. Szász Károlykancellár
Dr. Tímár JózsefDoktori Tanács elnöke