Betűméret: A A A

Kari Tanács

Szavazati joggal rendelkező tagok

Dr. Gaál Péter, elnök, dékánegyetemi docens, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Halász PéterEgészségügyi Közszolgálati Kar Hallgatói Önkormányzat
Dr. Lám Juditegyetemi adjunktus, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Pethesné Dávid Beátaegyetemi tanár, Mentálhigiéné Intézet
Sándor Zoltánegyetemi tanársegéd, Digitális Egészségtudományi Intézet
Dr. Sinkó Esztertudományos munkatárs, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Dr. Szécsényi-Nagy BalázsSemmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzat
Dr. Szócska Miklósegyetemi docens, Digitális Egészségtudományi Intézet
Tóth Tamásegyetemi tanársegéd, Digitális Egészségtudományi Intézet
Dr. Török Gáboregyetemi adjunktus, Mentálhigiéné Intézet
Dr. Török Szabolcsegyetemi docens, Mentálhigiéné Intézet

 

Állandó meghívott tagok, tanácskozási joggal

Dr. Berki ZoltánKözalkalmazotti Tanács delegált
Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsannafőigazgató, Gazdasági Főigazgatóság
Boros Andrásfőigazgató, Műszaki Főigazgatóság
Dr. Davidovics Krisztinahivatalvezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Dékáni Hivatal
Farkas Beátagazdasági vezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar
Losonczy Leventegazdasági vezető, Mentálhigiéné Intézet
Dr. Merkely BélaKlinikai Központ elnöke
Dr. Reichert Péterfőigazgató, Emberierőforrás-gazdálkodási Igazgatóság
Riesz Istvánnéigazgató, Ellenőrzési Igazgatóság
Szandányi Beatrixjegyzőkönyvvezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Dékáni Hivatal
Dr. Szász Károlykancellár
Dr. Szél Ágostonrektor
Dr. Tímár JózsefDoktori Tanács elnöke