Egészségügyi Közszolgálati Kar – Térítési és Juttatási Rend (2017/05)

A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának rendje

SZMSZ Hallgatói jogorvoslati eljárás rendje

SZMSZ Térítési és Juttatási Szabályzat: SZMSZ Térítési és Juttatási Szabályzat  

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Egyéb szabályzatok, jogszabályok elérése:

A jogszabályok “aznap” hatályos szövege:
http://njt.hu/
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

Magyar Közlöny elérhetősége: http://www.magyarkozlony.hu/
Jogszabálykereső: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=0200&pageindex=0210

A Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság szabályzattára: http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/