Az alábbi információk a 2019/2020/1 félévben szakdolgozatot író hallgatókra vonatkoznak!

 

Szakdolgozat előkövetelménye

A Szakdolgozat c. tárgy (IBKINF107_1M) csak abban az esetben vehető fel, ha az előkövetelmények (mind a 4 szigorlat: Orvostudomány, Bevezetés az információs technológiákba, Egészségügyi gazdaságtan és menedzsment, Klinikai informatika) teljesítve vannak.

 

Szakdolgozattal kapcsolatos határidők

 • Szakdolgozati témabejelentő leadásának határideje: 2019. április 12.
 • Szakdolgozat leadásának határideje: 2019. november 20.

 

Szakdolgozati útmutató

Az alábbi linkeken elérhető a szakdolgozati útmutató és a szakdolgozati fedőlap.

 

Szakdolgozati témabejelentő

Az alábbi linken elérhető a szakdolgozati témabejelentő és munkaterv.

A bejelentőt számítógéppel kell kitölteni.

A bejelentőt aláírások nélkül, e-mailben, doc/docx dokumentumként az info.dei@public.semmelweis-univ.hu címre vissza kell küldeni 2019. április 10-ig.

A témabejelentő kinyomtatott, hallgató és témavezető által, eredeti aláírással ellátott példányát 2019. április 12-ig a DEI-ben (Ferenc tér 15. II. emelet) kell leadni.

 

Szakdolgozat témajavaslatok

A lenti felsorolásban a témavezetők által kiírt témakörök közül lehet szakdolgozati témát választani. Egyéni témaválasztás is lehetséges, ebben az esetben a hallgató által választott témát kell egyeztetni a témavezetővel.


Dr. Dinya Elek
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Egészségügyi adatok statisztikai vizsgálata

Kalmár István
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Alkalmazott egészségügyi informatikai rendszerek tervezése, fejlesztése, bevezetése, üzemeltetése (alap- és szakellátási informatikai rendszerek, mobilalkalmazások, stb.)
 • Beteggondozási protokollok informatikai támogatása

Kis Márton
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Egyéni egyeztetés alapján!

Dr. Nagy Julianna
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 3 fő

 • Case-mix rendszerek az egészségügyi ellátás finanszírozásában
 • On-line várólisták, betegfogadási listák alkalmazása
 • On-line valósidejű rendszerek szerepe az egészségügyi ellátás finanszírozásának fejlesztésében
 • Ellátás-szervezés és az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása
 • Az eredményalapú finanszírozás alkalmazásának módszerei, informatikai megoldásai


Dr. Remete Sándor Gergő
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 1 fő

 • Országos Mentőszolgálat informatikai rendszerének hatékonysága

Sándor Zoltán
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Optimalizálási modellek alkalmazása az egészségügyben
 • Az egészséges életmódra való nevelés elemeinek vizsgálata
  (pl.: sportolás, táplálkozás, lélek, szexualitás, szenvedélyek, stb.)

Surján Cecília
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Betegbiztonság és minőségmenedzsment (a betegellátás folyamatainak biztonságosabbá tétele, betegoktatás, folyamatszervezés, dolgozói biztonság): a témakörön belül a hallgató egyéni választása alapján szükséges a témát meghatározni!
 • A magyarországi csípőtörött betegek túlélését befolyásoló tényezők vizsgálata

Surján Cecília és Bálity Csaba
Témavezetők által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Digitális technológia használata a szociális ellátórendszerben


Dr. Surján György
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • A BNO 11 magyarországi bevezetésének kérdései
 • A szakmai irányelvek fogalmi struktúrájának elemzése

Dr. Tamus Zoltán Ádám
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 3 fő

 • Adatvédelmi kérdések informatikai megoldásai
 • Egészségügyi intézményben fellépő elektromágneses expozíció vizsgálata
 • Okos eszközök szerepe egészségmegőrzésben

Tóth Tamás
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 1 fő

 • Egyéni egyeztetés alapján!

Dr. Zajzon Gergely
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Gyógyszerügyek: engedélyezés, gyártás, forgalmazás, támogatás, informatikai kapcsolódó rendszerek, klinikai vizsgálatok, minőségbiztosítás gyógyszeriparban, farmakovigilancia, klinikai vizsgálat
 • E-health témakör: Egészségügyi állapot folyamatos monitorizálásának lehetősége okos eszközzel