Betűméret: A A A

Aktuális információk

Tájékoztató a 2017/2018. tanév őszi félévének legfontosabb tudnivalóiról

 

Szakdolgozat:

A témák elfogadásáról 2017. június 30-ig érkezik visszajelzés NEPTUN üzenetben.

A szakdolgozat leadásának ideje: 2017. november 16. 09:00-15:00

A szakdolgozat védésének időpontja: 2018. január 2-5.

 

Záróvizsga időszak: 2018. január 8-19.

 

Intézményi szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat az egészségügyi szervező BSc alapképzés 7. szemeszterében teljesítendő tantárgy (tantárgykód: IBKINF106_1M – Intézményi szakmai gyakorlat).

Szakmai gyakorlat a képzésnek azon része, amely az alapképzés képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott időtartamban a leendő szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben (továbbiakban: Gyakorlóhely) lehetőséget nyújt a megszerzett tudás és a gyakorlati készségek, képességek és ismeretek együttes alkalmazására, az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolására, a munkahely és munkafolyamatok megismerésére, a szakmai kompetenciák gyakorlására. A szakmai gyakorlat a megfigyelésen túl az adott gyakorlati hely profiljának megfelelően egyéni munkavégzést is tartalmaz. . A hallgatónak lehetőleg bele kell kapcsolódnia a szervezeti egység napi munkájába, végezzen konkrét feladatot, legyen a napi munkavégzés részese. Az Intézeten belüli szakmai felügyelet és az intézményi gyakorlatvezetőkkel történő kapcsolattartás a gyakorlat során folyamatos.

A szakmai gyakorlat teljesítésének időszaka: 2017. szeptember 11. – 2017. december 15.

A szakmai gyakorlat időtartama: 210 óra

A szakmai gyakorlat elkezdéséhez szükséges a Gyakorlóhely képviselője (gyakorlatvezető vagy intézetvezető) által aláírt befogadó nyilatkozat vagy a Gyakorlóhely és a SE-EKK DEI között kötött együttműködési megállapodás.

A hallgatónak a végzett feladatokat gyakorlati naplóban kell vezetnie, melyet a Gyakorlóhely gyakorlatvezetője hitelesít. A szakmai gyakorlatok esetében meg kell tagadni az aláírást, ha a hiányzás elérte az adott gyakorlat időtartamának 25 %-át. (TVSZ – 22.§, 4. pont)

A hallgatónak beszámolót kell készítenie, melyben átfogóan értékelnie kell a gyakorlati hely sajátosságainak megfelelő egészségügyi informatikai/szervezői gyakorlatot végző szervezet felépítését, működését és új igények esetén annak alkalmazkodóképességét. A beszámoló konkrét témáját az Egyetem részéről a szakmai gyakorlatot irányító intézeti oktató és a gyakorlat helyszínén megnevezett és a Semmelweis Egyetem által elfogadott gyakorlatvezető közösen határozza meg. A beszámolónak az Intézet által elvárt tartalommal és a meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell elkészülnie. A tantárgy érdemjegye a gyakorlatvezető és a szakmai gyakorlatot irányító intézeti oktató értékelésének átlagából lesz megállapítva. Az aláírás feltétele a beszámoló legalább elégséges értékelése. A beszámolót elektronikusan, pdf formátumban kell leadni az info.dei@public.semmelweis-univ.hu e-mail címre.

A Gyakorlóhely gyakorlatvezetője a hallgatóról értékelést készít az Intézet szempontrendszere alapján, mely a hallgatói munka minősítésének másik meghatározó eleme.

A szakmai gyakorlat során a hallgató köteles az egészségügyi alkalmasságot igazoló érvényes dokumentumok bemutatására, a gyakorlóhely munkarendjének, továbbá a gyakorlóhely munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb szabályzataiban foglaltak betartására, anyagi felelősséget vállalni a mulasztásból, vagy a szabályok be nem tartásából eredő károkért a Gyakorlóhelyen hasonló vagy azonos munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó munkajogi szabályok szerint.

Határidők:

  • Gyakorlóhely tevékenységeinek ismertetése a szakmai gyakorlatot irányító intézeti oktatónak
    • határidő: 2017. szeptember 22.
  • Gyakorlóhely által aláírt befogadó nyilatkozat vagy együttműködési megállapodás leadása (elektronikusan pdf formátumban és papíron)
    • határidő: 2017. szeptember 22.
  • Gyakorlati napló, értékelőlap (elektronikusan pdf formátumban és papíron) és szakmai beszámoló leadása (csak elektronikusan pdf formátumban)
    • határidő: 2017. december 8.

Tájékoztatás és kapcsolattartás a szakmai gyakorlattal kapcsolatban:

Bacsa Dóra és Kalmár István, ügyvivő szakértők

Kérdés esetén az info.dei@public.semmelweis-univ.hu címen lehet érdeklődni.