Betűméret: A A A

Hallgatói élet

 

Kedves Hallgatók, Kedves Érdeklődők!

Trimmel Dóra vagyok végzős egészségügyi ügyvitelszervező hallgató és bizalmatoknak köszönhetően egyben a Hallgatói Önkormányzat elnöke is a 2014/15-es tanévben. Nagy megtiszteltetés és egyben nagy felelősség is ennek a pozíciónak a betöltése, minden nap egy új kihívás, egy új feladat a hallgatók érdekeinek eredményes képviseletére, aminek a mindennapokban nem könnyű megfelelni.

Szeretnék kialakítani egy olyan Önkormányzatot, amihez bátran fordulhatnak a hallgatók minden ügyes bajos problémájukkal segítségért, ahol a képviselők a maguk területén nagy szakmai hozzáértéssel végzik elvállalt feladataikat. De nézzük részletesen milyen szerepe is vannak a HÖK-nek a Kar életben.

A Hallgatói Önkormányzat a hallgatók érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el alapvetően. A hallgatói önkormányzatnak minden beiratkozott hallgató alanyi jogon tagja. Azonban az érdekképviselet eredményes ellátása érdekében minden év októberében a hallgatók évfolyamszinten képviselőket és elnököt választanak maguk közül. Az alakuló ülésen történik a bizottságok felállítása, valamint az elnök, az alelnök, a Szenátus és a Kari Tanács tagjainak megválasztása. A HÖK-nek jelenleg 11 képviselője és 5 bizottsága van (Tanulmányi Bizottság, Rendezvényszervező Bizottság, Diákjóléti Bizottság, Ellenőrző Bizottság, Külkapcsolati és Pályázati Bizottság).

Ellátja a Kar hallgatóinak érdekképviseletét, érdekvédelmét, gyakorolva a törvényekben, és más jogviszonyokban, valamint egyetemi és kari szabályzatokban, továbbá egyetemi és kari tanácsi határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyokból származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi és ellenőrzési, véleményezési jogokat.

A hallgatói juttatási rendszer működtetésében közreműködik (pl. ösztöndíjak és támogatások elosztása). Segíti a kar hallgatóit minden az egyetemmel kapcsolatos ügyeinek intézésében, támogatja a hallgatókat tanulmányi, szakmai és egyéb közösségi tevékenységében.

Tevékenységük során tájékoztatják a hallgatókat a kar életével kapcsolatos kérdésekről, az önkormányzat tevékenységéről, pályázati lehetőségekről, programokról. A HÖK igyekszik lehetőségeket teremteni a hallgatók színvonalas külföldi ösztöndíjas képzéséhez és azt segíteni. Valamint együttműködik más hazai hallgatói szervezettekkel.

Tehát összefoglalva a HÖK értetek van, azért dolgozik lelkiismeretesen minden képviselő a maga „szak”területén, hogy a hallgatók minél inkább a tanulásra, a szakmai fejlődésre és természetesen a kikapcsolódásra tudjanak koncentrálni. Így bátran forduljatok hozzánk bizalommal minden ügyben!

A végén, de nem utolsó sorban fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a HÖK nem csak a Kar nappali tagozatos hallgatóinak képviselete, hanem az összes levelezős és posztgraduális oktatásban részt vevő hallgatóé is. Ezért szeretnék bátorítani minden ilyen képzésben tanuló hallgatót, hogy forduljanak bizalommal a Hallgatói Önkormányzat képviselőihez.

Trimmel Dóra

 

Bizottságok

Tanulmányi bizottság

Göbölös Kristóf vagyok, másodéves egészségügyi szervező hallgató. 2012 decemberétől vagyok EKK – HÖK választmányi tag, jelenleg a Tanulmányi bizottság elnökeként tevékenykedek. Célunk a hallgatók tanulmányi ügyekben való segítése, továbbá az esetlegesen adódó tantárgyi problémák megoldása. Bármilyen kérdés merül fel a tanulmányokkal kapcsolatban, bátran lehet fordulni a bizottság tagjaihoz.

Tagok: Dániel Gergő, Kovács Nóra

Ha bármire kíváncsi vagy a Bizottság működésével kapcsolatosan, várjuk érdeklődésedet a következő címen:

ekkhokosztondij@gmail.com

 

Rendezvényszervező Bizottság

A Rendezvényszervezési Bizottság elnökeként célom, hogy a hallgatók színvonalas és tartalmas közösségi programokon vehessenek részt. Szeretnénk szorgalmazni a diákjaink közötti összetartást, illetve fontosnak tartjuk a más karokkal való szoros együttműködést is. Terveink között szerepel, hogy különböző kulturális és sportesemények, találkozók tegyék érdekesebbé a hallgatói életet. Reméljük, hogy munkánk által számos maradandó élményben lesz része karunk diákjainak.

Tagok: Gáspár Anett, Dániel Gergő, Somogyi Virág, Burján Tímea
Trimmel Dóra

 

Diákjóléti Bizottság

Kovács Réka vagyok, harmadéves egészségügyi szervező hallgató és a Diákjóléti Bizottság elnöke. A DJB feladata egyben a HÖK egyik legfontosabb feladata, a hallgatói juttatási rendszer működtetésében való közreműködés. A hallgatók több ösztöndíjra is pályázhatnak tanulmányaik során, így elsőként vegyük sorra melyek is ezek pontosan.

Minden félév kezdetén meghirdetésre kerül a legtöbb hallgatót érintő rendszeres szociális ösztöndíj, amely öt hónapon keresztüli rendszeres támogatást jelent. Ez a támogatási forma szociális alapon kerül kiosztásra, az ösztöndíj elnyerésének feltétele a pályázati kiírás teljesítése.

Minden tanév elején lehetősége nyílik azoknak az elsős hallgatóknak, akik első államilag támogatott félévüket kezdik meg, hogy az alaptámogatást megpályázzák. Ez egyszer pályázható, a pályázat feltételeknek való megfelelés után 10 hónapon keresztül kapható ösztöndíj, amely a hallgatói normatíva 50%-át teszi ki.

Mindemellett lehetőség van rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésére, ami a hallgató szociális helyzetének váratlan romlásának enyhítésére igényelhető egyszeri támogatás, ilyen rendkívüli esemény lehet többek között például haláleset a családban, betegség vagy gyermek születése.

A rendszeres szociális ösztöndíj a legtöbb hallgatót érintő ösztöndíj, így röviden ismertetjük a pályázás és az elbírálás menetét:

Alapvető feltétele minden ösztöndíj megpályázásának, így a rendszeres szociális támogatásnak is az aktív hallgatói jogviszony és az államilag támogatott képzésben való részvétel. A tanulmányi félév kezdetén kerül meghirdetésre az ösztöndíj, amelyet egy minimum három hetes pályázati időszak követ a szorgalmi időszak elején. Erre az időre azért van szükség, mert a dokumentumok beszerzése sok esetben rengeteg utánajárást igényel. A beérkező pályázatokat első körben a Hallgatói Önkormányzat Diákjóléti Bizottsága (DJB) bírálja el egy pontrendszer alapján, amely a kar Térítési és Juttatási Rendjének része. A pontozás több ellenőrzést követően kerül a kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság (SZEB) elé. A SZEB egy oktatói és hallgatói tagokból álló kari bizottság, amelynek vezetője egy, a Kari Tanács által választott oktató. A végső döntést a pályázatokról ennek a bizottságnak kell meghoznia. Fontos tudni, hogy minden ilyen típusú pályázat elbírálása során a Diákjóléti Bizottságnak és a kari Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságnak is figyelembe kell vennie a hatályos kormányrendeleteket, jogszabályokat, illetve egyetemi szabályzatokat, amelyek rendkívül szigorú kereteket szabnak a pályázóknak. Az eredmények kihirdetése után minden félévben van egy 30 napos fellebbezési időszak, amikor lehetőség van jogorvoslatra az elutasított pályázatok esetén. Az elutasított pályázatoknál sajnos nagyon sok esetben előfordul, hogy figyelmetlenségből nem a meghirdetett csatolandó dokumentumok kerülnek a pályázatba vagy hiányosan kerülnek beadásra a pályázatok. Sok esetben valóban rendkívül nehéz a helyes pályázat összeállítása, ezért vannak a fogadóórák ahol mindenkinek segítséget nyújt a DJB a helyes pályázat összeállításában.

Tagok: Burján Tímea, Somogyi Virág, Trimmel Dóra

Ha bármire kíváncsi vagy a Bizottság működésével kapcsolatosan, várjuk érdeklődésedet a következő címen: ekkhokosztondij@gmail.com

Kovács Réka

 

Ellenőrző Bizottság

Szécsényi-Nagy Balázs mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakos hallgató vagyok, emellett az általános orvostudományi szakon is tanulok, és az ÁOK Hallgatói Önkormányzatának munkájában is részt veszek. Az EKK Hallgatói Önkormányzatban alelnökként, a Kari Tanács, CKOB és a Fegyelmi Bizottság tagjaként, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökeként tevékenykedem.
Az Ellenőrző Bizottság munkája talán kevésbé látványos, inkább háttérmunka jellegű. A Bizottság ellenőrzi a HÖK működését, a rendezvények költségvetését, és folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályok, egyetemi szabályzatok változását, javaslatokat tesz a szabályzatok módosítására. Mi készítjük elő a számításokat a közéleti ösztöndíjakkal kapcsolatosan. Fogadjuk a Hallgatói Önkormányzat működésével kapcsolatos hallgató észrevételeket, javaslatokat, esetleges panaszokat, valamint segítünk kérelmek, nyomtatványok kitöltésében.

Tagok:

Gáspár Anett, Oláh Dániel

Ha bármire kíváncsi vagy a Bizottság működésével kapcsolatosan, várjuk érdeklődésedet a következő címen: szecsenyi@dc.sote.hu

Szép napot kívánunk!

Szécsényi-Nagy Balázs

 

Külkapcsolati és Pályázati Bizottság

Gáspár Anett vagyok, harmadéves hallgató egészségügyi szervező szakon és a külkapcsolatokért felelős bizottság elnöke.  Bizottságunk foglalkozik a hallgatók külföldi tanulmányaival, kiemelten az Erasmus kapcsolatokkal. Célunk, hogy a hallgatók minél hamarabb elkezdhessék külföldi szakmai gyakorlatukat, hogy a külföldi referenciákkal is rendelkezzenek. Ezen felül szeretnénk elérni, hogy ne csak szakmai gyakorlatukat, hanem akár tanulmányi félévet is külföldön tölthessenek a hallgatók.

Tagok: Burján Tímea, Göbölös Kristóf, Kovács Nóra, Somogyi Virág

Ha bármire kíváncsi vagy a Bizottság működésével kapcsolatosan, várjuk érdeklődésedet a következő címen: ekkhokkulugy@gmail.com
Kovács Nóra vagyok, elsőéves egészségügyi ügyvitelszervező hallgató. A külkapcsolatokért felellős bizottság illetve a tanulmányi bizottság tagja vagyok. Bármilyen kérdés, probléma merül fel benned, fordulj hozzánk bizalommal!
Kovács Nóra

 

Kollégiumi képviselet

Jánosa Leonetta vagyok, harmadéves egészségügyi szervező hallgató és akar kollégiumi referense. Az én feladatom a kollégiumi pályázatokhoz szükséges dokumentumok összegyűjtése, kiértékelése, részt veszek a pályázatok elbírálásában. Bármilyen kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos probléma, kérdés esetén bizalommal fordulhattok hozzám az kollegiumekk@gmail.com címen.

Jánosa Leonetta