Betűméret: A A A

Klebovich Imre

Klebovich_1

Klebovich Imre 1949. december 23-án született Budapesten, a Semmelweis Egyetemen 1975-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet, 1977-ben ugyan itt védte meg Gyógyszerészdoktori értekezését. Az Orvostovábbképző Egyetemen 1983-ban gyógyszerhatástan-farmakológus diplomát szerez Issekutz Lívia vezetésével. A Harvard és Koppenhágai Egyetem Biomedical Research Management diplomáját 1990-ben szerzi meg. A Magyar Tudományos Akadémián 1989-ben védi meg a kandidátusi, 1999-ben az MTA doktora értekezéseit.

1975-től az MTA Biokémiai Intézetének kutatója, a Straub F. Brúnó Intézetében eltöltött évek meghatározóak voltak további pályájára. 1977-től a Richter Gedeon NyRt-ben főmunkatársként folytatja kutató munkáját farmakokinetika-gyógyszermetabolizmus területen. 1989-ben az EGIS Gyógyszergyár Nyrt.  Farmakokinetikai Kutató Laboratóriumának megalapítója, 15 éven át vezetője.

2001-től habilitált egyetemi magántanár a Semmelweis Egyetemen és a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karain, 2004-től egyetemi tanár és a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetének igazgatója, 2008-2009 között a Gyógyszerésztudományi Kar megbízott dékánja. 2008-tól a Semmelweis Egyetem Gyógyszerkutatási és Gyógyszerbiztonsági Centrumának (DDSC) igazgatósági tagja. 2013-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információ Technológiai karán is oktat.

Főbb kutatási területei: a bioanalitika, farmakokinetika-biofarmácia, gyógyszer-metabolizmus, bioekvivalencia, gyógyszer-étel interakció valamint a retard gyógyszer-fejlesztés.

Több mint 250 tudományos publikáció, 10 szerkesztett könyv és 17 könyvfejezet szerzője, társszerzője, 8 egyetemi jegyzet társszerzője, 25 szabadalom birtokosa. Különböző nemzetközi és hazai konferenciákon elhangzott előadásainak száma közel 470. Több mint 50 nemzetközi és hazai konferencia elnöke, szervezőbizottsági vagy tudományos bizottsági tagja. Tiz Ph.D. disszertáció témavezetője.

Kitüntetései: Műszaki Alkotói Díj (1988, 1992, 1994), BME Vegyészmérnöki Kar Tiszteletbeli Oktatója (2001), Szlovák Gyógyszerésztudományi Társaság Tiszteletbeli Tagja (2009), továbbá a Schulek Elemér Díj (2009), a Bruckner Győző Díj (2011), valamint az Issekutz Béla Díj (2011) birtokosa.

2003-2008 között töltötte be az MTA Gyógyszerésztudományi Állandó Bizottságának titkári pozícióját, 2011-től választott társelnöke. 10 éven át az MTA Elválasztástudományi Munkabizottság titkára, 2012-től választott elnöke. 2002-től az Analitikai Kémiai Bizottság választott tagja, 2007- 2012 között az MTA választott Közgyűlési Doktor Képviselője a Kémiai Tudományok Osztályán, 2012-től állandó meghívott, valamint a Doktori Bizottság választott tagja. 2009-től tanácskozási joggal az MTA Orvosi Tudományok Osztályának tagja.

2005-2009 között választott tagja a Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégiumnak, 2009-2011 között az Ipari Szakmai Kollégium tagja.

1999-2009 között a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) Farmakokinetika és Gyógyszermetabolizmus szekciójának elnöke, jelenleg is a Társaság vezetőségi tagja. 2008-2010 között a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) elnöki tisztségét töltötte be, amely Társaságnak 1975 óta tagja. Az MGYT-ben 10 éven át a Tudományos Bizottság titkára, 4 éven át a Gyógyszeranalitikai Szakosztály alelnöke volt. 2013-tól a Tudományos Bizottság tagja. A Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) alapító tagjaként 2006-2008 között a Társaság elnöke volt. Tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének.

Tagjai között tartják számon az International Society for the Study of Xenobiotics (ISSX), az European Society for Clinical Pharmacy (ESCP), az International Society for Planar Separations (ISCS), az International Pharmaceutical Federation (FIP), az American Association of Pharmaceutical Sciences (AAPS) és a European Federation for Pharmaceutical Sciences (EUFEPS) tudományos társaságok is. Az EUFEPS vezetőségi Council tagja volt 2008-2010 között. 2008-2009 között töltötte be a Central European Group for Separation Sciences (CEGSS) elnöki pozícióját, amelynek 2007 óta elnökségi tagja.

Szerkesztőbizottsági tagja a Journal of Chromatographic Sciences (JCS) és a Journal of Planar Chromatography (JPC) és az Acta Chromatographica (AC) szakfolyóiratoknak. Reviewer a Journal of Pharmaceutical Biomedical Analysis (JPBA), a Journal of Controlled Release (JCR) és a British Journal of Clinical Pharmacology (BJCP) tudományos folyóiratoknál.

Elérhetőség:

Klebovich.imre@pharma.semmelweis-univ.hu

Budapest, 2013. szeptember 20.