Betűméret: A A A

TDK, szakdolgozat, rektori pályázat

A rektori pályamunkákat a hallgatók minden év október 15-ig nyújthatják be a pályatételt kiíró Szervezeti Egység vezetőjéhez.
A rektori pályamunka két példányát (egy nyomtatott példányban és egy elektronikus adathordozón) és a javaslatot tartalmazó bírálati lapot a Szervezeti Egység vezetője minden év november 15-ig a Rektori Pályamunka Értékelő Bizottságnak megküldi a II. sz. Patológiai Intézet Titkárságára.
A Bizottság minden év november 30-ig tesz javaslatot arra, hogy a Rektor mely rektori pályamunkákat jutalmazza I. díjjal, II. díjjal, III. díjjal, illetve dicsérettel.
A rektori pályamunkák díjait a Bizottság javaslatát figyelembe véve a Rektor minden év december 15-ig hagyja jóvá.
 

TDK, szakdolgozat, rektori pályázat témái

Konzulens

A bullosus pemphigoid epidemiológiája és klinikai jellemzői

Prof. Dr. Sárdy Miklós, egyetemi tanár

A lichen ruber planus szisztémás kezelése

Prof. Dr. Sárdy Miklós, egyetemi tanár

A Hailey-Hailey betegségben szenvedők életminősége

Prof. Dr. Sárdy Miklós, egyetemi tanár

Anyajegy képelemzés neuronháló módszerrel

Prof. Dr. Sárdy Miklós, egyetemi tanár

Célzott terápiák a metasztatizáló melanoma kezelésében

Dr. Holló Péter, med. habil., egyetemi docens

Granulóma annulare etiopathogenezise irodalmi adatok és klinika beteganyagának feldolgozása

Dr. Holló Péter, med. habil., egyetemi docens

Fényterápia hasznossága cutan lymphomában szenvedő betegekben

Prof. Dr. Wikonkál Norbert, egyetemi tanár

Implantátumok kiváltotta allergiás reakciók

Prof. Dr. Temesvári Erzsébet, egyetemi tanár

Környezeti kontakt allergének/konzerválószerek szenizibilizáló hatása

Prof. Dr. Temesvári Erzsébet, egyetemi tanár

Behcet-kór jellegzetességei, bőrgyógyászati vonatkozások

Prof. Dr. Marschalkó Márta, egyetemi tanár

Mikrobiológiai ágensek provokálta autoimmun betegségek

Dr. Hidvégi Bernadett, Ph.D, egyetemi adjunktus

Xeroderma spektruma

Dr. Hidvégi Bernadett, Ph.D, egyetemi adjunktus

Dermatomyositis pathomechanizmus, klinikum, terápia

Dr. Hidvégi Bernadett, Ph.D, egyetemi adjunktus

Morbus Fabry bőrgyógyászati vonatkozásai és multidiszciplinális gondozása

Dr. Medvecz Márta, Ph.D., egyetemi adjunktus

Öröklődő elszarusodási zavarok klinikai és genetikai vonatkozásai

Dr. Medvecz Márta, Ph.D., egyetemi adjunktus

Öröklődő kötőszöveti betegségek klinikai és genetikai vonatkozásai

Dr. Medvecz Márta, Ph.D., egyetemi adjunktus

Mozaicizmus a bőrgyógyászatban

Dr. Medvecz Márta, Ph.D., egyetemi adjunktus

Kontakt szenzibilizáció az anogenitális régióban

Dr. Pónyai Györgyi,  Ph.D.,  egyetemi adjunktus

Élelmiszer atopy patch teszt

Dr. Pónyai Györgyi,  Ph.D., egyetemi adjunktus

Pruritus

Dr. Pónyai Györgyi, Ph.D., egyetemi adjunktus

Quincke oedema okai, provokáló faktorai felnőtteken

Dr. Pónyai Györgyi,  Ph.D.,  egyetemi adjunktus

Felnőttkori atópiás dermatitis jellegzetességei

Dr. Pónyai Györgyi, Ph.D., egyetemi adjunktus

Immunterápia szerepe melanoma malignum kezelésében

Dr. Szakonyi József, klinikai főorvos

Felületi radioterápia szerepe cutan lymphomák kezelésében

Dr. Szakonyi József, klinikai főorvos

Célzott kezelés inoperábilis BRAF pozitív melanoma malignum esetekben

Dr. Szakonyi József, klinikai főorvos

Előrehaladott melanomában alkalmazott Braf-inhibitorok bőr mellékhatásai

Dr. Kuzmanovszki Daniella, egyetemi tanársegéd

Új terápiás stratégiák előrehaladott melanomában

Dr. Kuzmanovszki Daniella, egyetemi tanársegéd

Melanoma patomechanizmusának vizsgálata pd1-gátlók mellett

Dr. Kuzmanovszki Daniella, egyetemi tanársegéd

Braf mutációt hordozó metasztatikus melanoma kombinációs kezelése Braf/MEK inhibitorokkal

Dr. Kuzmanovszki Daniella, egyetemi tanársegéd

Az anogenitális régió HPV infekciói HIV pozitív betegeknél.

Dr. Tóth Béla, egyetemi tanársegéd

Módosítva: 2017. május