Betűméret: A A A

BIOKÉMIA 1 (GYK)

Előadás

kedd 10:15-11:00 Békésy György előadóterem (BGy)  
csütörtök 09:40-11:20 Hevesy György előadóterem (HGy)  

 

Hét Dátum Előadás
01 2018.02.06 Fehérjék: összetétel és szerkezet (AA)
  2018.02.08 TDK Konferencia
  2018.02.09 Fehérjék vizsgálati módszerei  (AA) Szent-Györgyi A terem 14:10-15:50
02 2018.02.13 Enzimek működése és kinetikája (AA)
  2018.02.15 Enzimkinetika
03 2018.02.20 Az enzimműködés mechanizmusa (AA)
  2018.02.22 Az enzim működés szabályozása (AA)
04 2018.02.27 Az enzim működés szabályozása (AA)
  2018.02.29 Hemoglobin, mioglobin (AA)
05 2018.03.06 A metabolizmus alapelvei. Szénhidrátok (TE)
  2018.03.08 A glikolízis (TE)
  2018.03.09 1. zárthelyi dolgozat. 16-17h. Szent-Györgyi Albert terem
06  2018.03.13 Glikolízis, glikoneogenezis (TE)
  2018.03.15 Nemzeti Ünnep
07 2018.03.20 Galaktóz, fruktóz, PDH (TE)
  2018.03.22 Citrátkör (TE)
  2018.03.23 Az 1. zárthelyi pótlása 14:10-15:10h. Szent-Györgyi Albert terem
    Húsvéti szünet március 26-április 2
08 2018.04.03 Oxidatív foszforiláció (TE)
  2018.04.05 Oxidatív foszforiláció, pentózfoszfát út (TE)
09 2018.04.10 Pentózfoszfát út (TE)
  2018.04.12 Glikogénmetabolizmus (TE)
10 2018.04.17 Zsírsavak lebontása, ketontesttek metabolizmusa (LI)
  2018.04.19 Zsírsavak szintézise (LI)
11 2018.04.24 Egyetemi nap
  2018.04.26 Foszfolipidek, trigliceridek szintézise, lebomlása (LI)
  2018.04.27 Koleszterin és epesavak metabolizmusa (LI) 14:10-15:50h; Szent-Györgyi Albert terem
12 2018.05.01 Ünnep
  2018.05.03 Lipoproteinek (LI)
  2018.05.04 2. zárthelyi dolgozat. 14:10-15:10h. Szent-Györgyi Albert terem
13 2018.05.08 Szteroidok metabolismusa (LI)
  2018.05.10 Aminosavak bomlása és szintézise (LI)
  2018.05.11 A 2. zárthelyi pótlása 14:10-15:10h. Szent-Györgyi Albert terem
14 2018.05.15 Aminosavak lebontása, szintézise (LI)
  2018.05.17 Aminosavak szintézise (LI)
  2018.05.18 Az 1. és 2. zárthelyi dolgozat pótlása 14:10-15:10h. Szent-Györgyi Albert terem

 

Tankönyv

 
A biokémia elsajátításához elsősorban az előadások anyagát ajánljuk, melyeknek ábrái megtalálhatók lesznek a honlapunkon, és a hallgatók saját jegyzeteivel kiegészítve használhatók.

Tankönyv:

 • Ádám Veronika: Orvosi Biokémia (Medicina Kiadó 2016)

DOLGOZATOK

 • 2018.03.09 –  péntek – 16-17h
 • 2018.03.23 –  péntek – 14:10-15:10h
 • 2018.05.04 –  péntek – 14:10-15:10h
 • 2018.05.11 –  péntek – 14:10-15:10h
 • 2018.05.18 –  péntek – 14:10-15:10h

Két alkalommal zárthelyi dolgozat előadásokon kívüli időpontban az 5. héten az 1-4. hét anyagából és a 12. héten az 5-11. hét anyagából. Mindkét dolgozat 25-25  tesztkérdésből áll, amelyeket egyenként maximum 25 pontra értékelünk. Sikeres dolgozatot egy alkalommal lehet megismételni, sikertelen dolgozatot két alkalommal, illetve a megadott időpontokban összesen két-két alkalommal pótolni. A legutolsó héten mindkét dolgozat pótolható.

Értékelés
1 0-12
2 13-15
3 16-18
4 19-21
5 22-25

Amennyiben a két dolgozatra együtt 44-50 pontot szerez a hallgató és ≥ 19 pontot külön-külön, akkor jeles (5) kollokviumi vizsgajegyet ajánlunk meg. Amennyiben 38-43 pont közötti teljesítményt ér el és ≥ 19 pontot külön-külön, akkor jó (4) vizsgajegyet kaphat, ha elfogadja. Jogában áll írásbeli kollokviumon javítani és rontani, azonban a vizsgán megszerzett jegyet kapja meg majdan a hallgató. A vizsgakedvezmény a teljes vizsgaidőszakban érvényes, de egy későbbi vizsgaidőszakban már nem.

 

DEMÓ-EREDMÉNYEK

Követelményrendszer

 

Kollokvium

 • Vizsga jellege: írásbeli kollokvium (teszt, szöveges, kiegészítendő és képletes kérdések)
 • Pontozás és osztályozás:
  • 25-31 elégséges
  • 32-37 közepes
  • 38-43 jó
  • 44-50 jeles
 • A vizsgajelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont módosítása a Neptun rendszerben a vizsga kezdete előtt több mint 48 órával szabadon lehetséges. Amennyiben nem jelenik meg a vizsgán a hallgató, a vizsganapot követően 3 napon belül igazolás bemutatása esetén töröljük a névsorból. Azonnali jelzést is kérünk telefonon, a későbbi félreértések elkerülése végett. A sikertelen vizsga ismétlése vagy sikeres vizsga javítása a kiírt vizsganapokon legalább 3 nap elteltével lehetséges a TVSZ szerint.
 • A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: orvosi vagy egyéb igazolás
  A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: 
  A biokémia elsajátításához elsősorban az előadások anyagát ajánljuk, melyeknek ábrái megtalálhatók lesznek a honlapunkon, és a hallgatók saját jegyzeteivel kiegészítve használhatók.
 • A hivatalos tankönyv: Ádám Veronika: Orvosi Biokémia (Semmelweis Kiadó 2016.)

 

 

 

Letöltések

Gyógyszerészi biokémia 1 tantárgy

 • Gyógyszerészi biokémia 1 Dr. Ambrus Attila adjunktus
 • Neptun kód: GYOBIBIKE_1M
 • Tanulmányi felelős: Maróthyné dr. Tóth Erzsébet
 • A tantárgy felvételének előkövetelménye:
  • biológia II. (GYGENBIOE2M),
  • biofizika II. (GYFIZBIFE2M),
  • szerves kémia I. (GYSZKSZKE1M) tantárgyakból sikeres vizsga a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, vagy külföldi egyetem, ill. más kar előzetes hallgatása esetén a tematika összehasonlítása, esetlegesen különbözeti vizsgák letétele után.