Betűméret: A A A

Orvosi biotechnológia

Előadás

Előadások időpontja pénteki napokon, helyszíne PPKE ITBK 419 terem (1083 Budapest, Práter u. 50/A)

2018. február 16, 10.15-13.00 (Prof. Kolev Kraszimir)

Bevezetés a metabolizmusba. Metabolikus utak felépítése, kinetikai és termodinamikai jellemzésük. Metabolikus kontroll általános elvei. Enzimatikus reakciók. Enzimaktivitás mérése. Enzimhatások mechanizmusa, a katalitikus hatás szerkezeti alapjai. Koenzimek, kofaktorok. Az enzimhatékonyságot befolyásoló tényezők.

2018. február, 10.15-13.00 (Prof. Kolev Kraszimir)

Az enzimaktivitás szabályozásának szerkezeti alapjai. Alloszterikus szabályozás és aktív centrum befolyásolása. Proteolitikus aktiváció és inaktiváció. reverzibilis kovalens módosítások. Enzimaktivitás jellemzésére alkalmas módszerek. Spektrofotometriás és fluorimetriás módszerek. Zimográfia. Surface plasmon resonance. Mikrokalorimetria.

2018, március 2, 10.15-13.00 (Prof. Kolev Kraszimir)

Enzimkinetikai modellek. Briggs-Haldane steady-state és nem-steady-state rendszerek. Kinetikai paraméterek és értelmezésük metabolikus utak vonatkozásában. Kinetikai paraméterek in vivo jelentősége.

2018, március 9, 10.15-13.00 (Prof. Kolev Kraszimir)

Metabolikus kontroll analízis alapelvei. Kontroll-, elaszticitás- és reakció-együtthatók a metabolikus utakban.

2018, március 23, 10.15-13.00 (Prof. Kolev Kraszimir)

Kísérletileg meghatározott paraméterek sztochasztikus jellege. Statisztikai hiba és valószínűségi eloszlás a biokémiai kísérletekben.

2018, március 23, 13.50-16.00 (Prof. Kolev Kraszimir)

Véralvadás határrétegi enzimológiája.

2018, április 13, 10.15-13.00 (Prof. Tretter László)

Az agy tápanyag-felhasználása. Gliasejtek és neuronok metabolizmusa.Az ideg ingerület-átvitel molekuláris alapjai. A szinapszis szerkezete. Neurotranszmitterek szintézise, raktározása és felszabadulása.

2018, április 20, 10.15-13.00 (Prof. Tretter László)

Glutamáterg neurotranszmisszió, a glutamáthoz kapcsolódó excitotoxicitás Kolinerg neurotranszmisszió.

2018, április 27, 10.15-13.00 (Prof. Tretter László)

Adrenerg neurotranszmisszió. Az intracelluláris Ca2+ szignálszerepe

2018, Május 4, 10.15-13.00  (Dr. Törőcsik Beáta)

Hormon hatások általános elvei. Az inzulin szignál transzdukciója. Inzulin hatások a sejt metabolomjára. Metabolikus hálózatok diszregulációja diabéteszben.

2018, Május 11, 10.15-13.00  (Dr. Törőcsik Beáta)

Máj metabolikus szerepe. A májmetabolizmus károsodása, akut és krónikus májelégtelenség. Alkohol metabolizmus.

2018, Május 18, 10.15-13.00  (Dr. Törőcsik Beáta)

Jóllakottság és éhezés. Obezitás. Atherosclerosis.

Konzultáció

Gyakorlatok helyszíne: EOK, 5 számú biokémia gyakorló

Gyakorlat időpontja

2018. április 13 13,50-16,20 (Prof. Kolev Kraszimir)

Folyamatos és végpontos enzimaktivitás mérések. A kísérleti körülmények beállítása az alkalmazott steady-state modellnek megfelelően. Paraméterek becslése és konfidencia tartományuk meghatározása.

2018. április 20 13,50-16,20 (Prof. Kolev Kraszimir)

Gyakorlati problémák megoldása kinetikai paraméterek segítségével. Fiziológiás szubsztrátok és magas kontroll-együtthatójú lépések azonosítása metabolikus utakban. Kritikus funkcionális szereppel rendelkező aminosavak azonosítása az enzimek szerkezetében.

2018. április 27 13,30-16,00 (Dr. Törőcsik Beáta)

A szénhidrát anyagcsere alapjai. Glikolízis, glukoneogenezis. Citrátciklus, terminális oxidáció.

 2018. május 4 13,30-16,00 (Dr. Törőcsik Beáta)

Lipidanyagcsere. A zsírsavak szintézise, raktározása, oxidációja. Aminosav és ammónia metabolizmusa

 2018. május 11 13,30-16,00 (Dr. Törőcsik Beáta)

Biokémiai módszerek az orvosi gyakorlatban: Vércukorszint meghatározás. Koleszterin és triglicerid meghatározás. Mitokondriális oxidáció mérése. Izoenzimek vizsgálata (laktát dehidrogenáz, piruvát kináz). A transzaminázok.

Irodalom

Ajánlott irodalom

  • Orvosi Biokémia – Egyetemi tankönyv, Szer­kesztette: Ádám Veronika, Semmelweis Kiadó, Budapest 2016
  • Athel Cornish-Bowden: Fundamentals of enzyme kinetics. Wiley-Blackwell, Weinheim, 2012
  • Thomas M. Devlin: Textbook of biochemistry with clinical correlations. Wiley-Liss, New York, 2012
  • David Fell: Understanding the control of metabolism. Portland Press, London, 2003

Kvantitatív és orvosi biokémia

Kvantitatív és orvosi biokémia

36 elméleti és 15 gyakorlati óra

Tárgyfelelős: Dr. Kolev Kraszimir egyetemi tanár

A tárgy célja, hogy összefoglalja a sejt dinamikus metabolikus hálózatait, különös tekintettel az enzimkinetika általános elveire, a metabolikus utak szerkezetére és szabályozására. A biokémia olyan aspektusai kerülnek tárgyalásra, amelyek lényegesek a leendő biotechnológiai szakemberek számára (intermolekuláris kölcsönhatások és enzimaktivitás jellemzésére alkalmas korszerű biokémiai technikák bemutatása, biokémiai folyamatok és rendszerek in silico modellezése). A kurzus orvosi biokémiai irányultsága olyan betegségek molekuláris alapjainak bemutatásából adódik, amelyek komoly népegészségügyi problémát jelentenek (cardiovascularis, neurodegeneratív betegségek), és ezen belül különös hangsúlyt kap a terápia potenciális molekuláris célpontjainak tárgyalása.

Letöltés