Betűméret: A A A

Orvosi biotechnológia

Előadás

Előadások időpontja pénteki napokon, helyszíne PPKE ITBK 1083 Budapest, Práter u. 50/A

Febr. 17, 10.15-13.00 (Prof. Kolev)

Bevezetés a metabolizmusba. Metabolikus utak felépítése, kinetikai és termodinamikai jellemzésük. Metabolikus kontroll általános elvei. Enzimatikus reakciók. Enzimaktivitás mérése. Enzimhatások mechanizmusa, a katalitikus hatás szerkezeti alapjai. Koenzimek, kofaktorok. Az enzimhatékonyságot befolyásoló tényezők.

Febr. 24, 10.15-13.00 (Prof. Kolev)

Az enzimaktivitás szabályozásának szerkezeti alapjai. Alloszterikus szabályozás és aktív centrum befolyásolása. Proteolitikus aktiváció és inaktiváció. reverzibilis kovalens módosítások. Enzimaktivitás jellemzésére alkalmas módszerek. Spektrofotometriás és fluorimetriás módszerek. Zimográfia. Surface plasmon resonance. Mikrokalorimetria.

Márc. 3, 10.15-13.00 (Prof. Kolev)

Enzimkinetikai modellek. Briggs-Haldane steady-state és nem-steady-state rendszerek. Kinetikai paraméterek és értelmezésük metabolikus utak vonatkozásában. Kinetikai paraméterek in vivo jelentősége.

Márc. 10, 10.15-13.00 (Prof. Kolev)

Metabolikus kontroll analízis alapelvei. Kontroll-, elaszticitás- és reakció-együtthatók a metabolikus utakban.

Márc. 17, 10.15-13.00 (Prof. Kolev)

Kísérletileg meghatározott paraméterek sztochasztikus jellege. Statisztikai hiba és valószínűségi eloszlás a biokémiai kísérletekben.

Márc. 24, 10.15-13.00 (Prof. Kolev)

Véralvadás határrétegi enzimológiája.

Márc. 31, 10.15-13.00 (Prof. Tretter)

Az agy tápanyag-felhasználása. Gliasejtek és neuronok metabolizmusa.Az ideg ingerület-átvitel molekuláris alapjai. A szinapszis szerkezete. Neurotranszmitterek szintézise, raktározása és felszabadulása.

Ápr. 7, 10.15-13.00  (Prof. Tretter)

Glutamáterg neurotranszmisszió, a glutamáthoz kapcsolódó excitotoxicitás Kolinerg neurotranszmisszió.

Ápr. 28, 10.15-13.00 (Prof. Tretter)

Adrenerg neurotranszmisszió. Az intracelluláris Ca2+ szignálszerepe

Május 5, 10.15-13.00  (Dr. Törőcsik)

Hormon hatások általános elvei. Az inzulin szignál transzdukciója. Inzulin hatások a sejt metabolomjára. Metabolikus hálózatok diszregulációja diabéteszben.

Május 12, 10.15-13.00 (Dr. Törőcsik)

Máj metabolikus szerepe. A májmetabolizmus károsodása, akut és krónikus májelégtelenség. Alkohol metabolizmus.

Május 19, 10.15-13.00 (Dr. Törőcsik)

Jóllakottság és éhezés. Obezitás. Atherosclerosis.

Konzultáció

Gyakorlat időpontja

Március 31 13,30-16,00 (Prof. Kolev)

Folyamatos és végpontos enzimaktivitás mérések. A kísérleti körülmények beállítása az alkalmazott steady-state modellnek megfelelően. Paraméterek becslése és konfidencia tartományuk meghatározása.

Április 7 13,30-16,00 (Prof. Kolev)

Gyakorlati problémák megoldása kinetikai paraméterek segítségével. Fiziológiás szubsztrátok és magas kontroll-együtthatójú lépések azonosítása metabolikus utakban. Kritikus funkcionális szereppel rendelkező aminosavak azonosítása az enzimek szerkezetében.

Április 28 13,30-16,00 (Dr. Törőcsik)

A szénhidrát anyagcsere alapjai. Glikolízis, glukoneogenezis. Citrátciklus, terminális oxidáció.

 Május 5 13,30-16,00 (Dr. Törőcsik)

Lipidanyagcsere. A zsírsavak szintézise, raktározása, oxidációja. Aminosav és ammónia metabolizmusa

 Május 12 13,30-16,00 (Dr. Törőcsik)

Biokémiai módszerek az orvosi gyakorlatban: Vércukorszint meghatározás. Koleszterin és triglicerid meghatározás. Mitokondriális oxidáció mérése. Izoenzimek vizsgálata (laktát dehidrogenáz, piruvát kináz). A transzaminázok.

Irodalom

Ajánlott irodalom

  • Orvosi Biokémia – Egyetemi tankönyv, Szer­kesztette: Ádám Veronika, Semmelweis Kiadó, Budapest 2016
  • Athel Cornish-Bowden: Fundamentals of enzyme kinetics. Wiley-Blackwell, Weinheim, 2012
  • Thomas M. Devlin: Textbook of biochemistry with clinical correlations. Wiley-Liss, New York, 2012
  • David Fell: Understanding the control of metabolism. Portland Press, London, 2003

Kvantitatív és orvosi biokémia

Kvantitatív és orvosi biokémia

36 elméleti és 15 gyakorlati óra

Tárgyfelelős: Dr. Kolev Kraszimir egyetemi tanár

SE-PPKE tematika (PDF)

A tárgy célja, hogy összefoglalja a sejt dinamikus metabolikus hálózatait, különös tekintettel az enzimkinetika általános elveire, a metabolikus utak szerkezetére és szabályozására. A biokémia olyan aspektusai kerülnek tárgyalásra, amelyek lényegesek a leendő biotechnológiai szakemberek számára (intermolekuláris kölcsönhatások és enzimaktivitás jellemzésére alkalmas korszerű biokémiai technikák bemutatása, biokémiai folyamatok és rendszerek in silico modellezése). A kurzus orvosi biokémiai irányultsága olyan betegségek molekuláris alapjainak bemutatásából adódik, amelyek komoly népegészségügyi problémát jelentenek (cardiovascularis, neurodegeneratív betegségek), és ezen belül különös hangsúlyt kap a terápia potenciális molekuláris célpontjainak tárgyalása.

Letöltés