Betűméret: A A A

Biokémia 1 (ÁOK)


Orvosi biokémia 1 (2017/2018 II. félév)

 

Az orvosi biokémia 1 tantárgy

 • A tantárgy neve: orvosi biokémia I.
 • A tantárgy típusa: kötelező
 • A tantárgy kódja: AOKOBI 390_1M
 • Kreditérték: 3
 • A tantárgy előadója: Dr. Tretter László egyetemi tanár
 • Tanulmányi felelős: Dr. Törőcsik Beáta egyetemi tanár
 • Tanulmányi ügyintézés: Bökönyi Miklósné tanulmányi ügyintéző, +36-1-459-1500#60061, +36-20-666-0061, EOK épület 1. em. 1.508-as helység

A tantárgy fő célja a biológiai szempontból fontos molekulák – aminosavak, szénhidrátok, lipidek és nukleotidok, valamint a fehérjék, enzimek, nukleinsavak – szerkezete és funkciója közötti legfontosabb összefüggések feltárása. Az enzimológiai modul ismerteti a biológiai rendszerekben megvalósuló kémiai folyamatok hatékonyságának és szabályozhatóságának az alapjait, különös tekintettel az enzimkinetika általános elveire, a metabolikus utak szerkezetére és szabályozására. A bioenergetikai modul az energia- és anyagkörforgás az emberi szervezetre jellemző összefüggéseivel foglalkozik, különös tekintettel táplálkozási vonatkozásaira és megalapozza a később elsajátítandó intermedier anyagcsere termodinamikai szemléletét.

Tanévbeosztás: 2017/2018 tanév II. félév
Szorgalmi időszak: 2018. február 5 – május 18.
Vizsgaidőszak: 2018. május 22 – július 6.
 
Orvosi biokémia, molekuláris- és sejtbiológia I tárgy előadói, szemináriumvezetői
 
 Ambrus Attila dr. adjunktus
Bak Judit dr. adjunktus
Csanády László dr.  egyetemi docens

Prof. Kolev Kraszimir egyetemi tanár

Komorowicz Erzsébet dr.  adjunktus
Léránt István dr. adjunktus
Pándics Tamás dr. külső munkatárs
Szikla Károly dr. szaktanácsadó
Szöllősi András dr. tudományos főmunkatárs

Tóth Erzsébet dr. tanszéki gyógyszerész
Törőcsik Beáta dr.  adjunktus
Prof. Tretter László egyetemi tanár
 
Előkészítő munkacsoport
Dr. Törőcsik Beáta tanulmányi felelős

Bökönyi Miklósné adminisztrátor

Pichler Veronika adminisztrátor

 

Oktatási szünetek:

 • TDK konferencia: 2018. február 7 – 9.
 • Ünnepség – Az 1848-as forradalom ünnepe: 2018. március 14. (szerda) 
  11:00-13:00
 • 2017. március 15 – Az 1848-as forradalom és szabadságharc 169. évfordulója
 • Húsvét, tavaszi szünet: 2017. április 17. (húsvét hétfő), 2017. április 10 – 14
 • Kari nap: 2017. április 26 (szerda)

E-F-G-H csoportok - Előadások

Időpont, helyszín: Hétfő 1000-1140 Szent-Györgyi Albert előadó terem Semmelweis Egyetem EOK épület Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47 1097

Előadási tematika az E-F-G-H csoportoknak
Hét Időpont Előadás
1 Jan:30 A fehérjék szerepe az élővilágban. A fehérjéket alkotó aminosavak (proteinogén aminosavak) közös kémiai szerkezete, részletes ismertetésük. (SzK)
2 Feb:06 A peptidkötés kialakulása, térszerkezete. A fehérjék primer szerkezete. A fehérjék másodlagos szerkezetének típusai. A fehérjék harmadlagos szerkezete (SzK)
3 Feb:13 A fehérjék negyedleges szerkezete. Fehérje-nukleinsav kölcsönhatások szerkezeti alapjai.  Fehérjék kovalens módosításai. (SzK)
4 Feb:20 Az ú.n. profehérjék jelentősége. Prokollagén-kollagén szerkezete. Hemoglobin, myoglobin: szerkezet, funkció (SzK)
5 Feb:27 Az enzimek általános tulajdonságainak ismertetése. Az enzimek kémiai természete. A katalízis termodinamikája. Az aktiválási energia szerepe. Az izoenzimek. A koenzimek szerepe az enzimreakciókban. (TL)
6 Mar:06 A Michaelis-Menten kinetika. A kezdeti reakciósebesség kritériumai. A Michaelis-Menten állandó. A Michaelis egyenlet. A kettős reciprok ábrázolás. A Km jelentősége. (TL)
7 Mar:13 A szerin proteázok működési mechanizmusa. Az enzimreakciók gátolhatósága, a gátlások kinetikája. A kompetitív, non-kompetitív és unkompetitív gátlások kinetikája. Az allosztéria és kooperativitás. (TL)
8 Mar:20 Az enzimreakciók szabályozásának szintjei: kompartmentalizációval, a génexpresszió regulációjával, az enzimek katalitikus aktivitásának reverzibilis módosításával történő szabályozás. Proteolítikus aktivitással történő szabályozás. A szabályozott enzim megtalálásának stratégiája. Metabolikus utak termodinamikája és kinetikája.  (TL)
9 Mar:27 A legfontosabb szénhidrátok a szervezetben és a táplálékokban. (KE)
10 Apr:03 A szervezetben és a táplálékban előforduló legfontosabb lipidek szerkezete és funkciója.  (KE)
11 Apr:18 A biokémiai folyamatok termodinamikája. Reverzibilis és irreverzibilis reakciók. Exergonikus és endergonikus reakciók összekapcsolása biokémiai folyamatokban. Magas csoportátviteli potenciálú vegyületek. Az ATP központi szerepe a sejt energiaforgalmában. Redukáló ekvivalensek. 1800 Szent-Györgyi Albert terem (SzK)
12 Apr:24 ATP szintézis. A szubsztrát szintű foszforiláció, mint az ATP szintézisének egyik lehetséges mechanizmusa. Az ATP szintézisének mechanizmusa a mitokondriumban: az oxidatív foszforiláció. Az ún. terminális oxidáció, más néven légzési lánc redox reakciói, a reakciókat katalizáló enzim komplexek. (SzK)
13 Máj:02 Az exergonikus redox reakciók során felszabaduló energia továbbítása az ATP szintézisére. Az ATP-szintáz működése. A légzési kontroll, a P/O hányados. Az oxidatív foszforiláció gátlószerei. Szétkapcsoló szerek, a cirkófűtés létrehozása egyes élőlényekben 1800 Hári Pál terem (SzK)
14 Máj:08 A citrát kör reakciói, szabályozása (SzK)
Előadók: Dr. Szikla Károly szaktanácsadó (SzK); Dr. Tretter László egyetemi tanár (TL); Dr. Komorowicz Erzsébet adjunktus (KE); Dr. Tretter László egyetemi tanár

 

A-B-C-D csoportok - Előadások

Időpont, helyszín: Csütörtök 0800-0940 Szent-Györgyi Albert előadó terem Semmelweis Egyetem EOK épület Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47 1097

Előadási tematika az A-B-C-D csoportoknak
Hét Időpont Előadás
1 Feb:02 A fehérjék szerepe az élővilágban. A fehérjéket alkotó aminosavak (proteinogén aminosavak) közös kémiai szerkezete, részletes ismertetésük. (SzA)
2 Feb:09 A peptidkötés kialakulása, térszerkezete. A fehérjék primer szerkezete. A fehérjék másodlagos szerkezetének típusai. A fehérjék harmadlagos szerkezete. (SzA)
3 Feb:16 A fehérjék negyedleges szerkezete. Fehérje-nukleinsav kölcsönhatások szerkezeti alapjai.  Fehérjék kovalens módosításai. (SzA)
4 Feb:23 Az ú.n. profehérjék jelentősége. Prokollagén-kollagén szerkezete. Hemoglobin, myoglobin: szerkezet, funkció. (SzA)
5 Már:02 Az enzimek általános tulajdonságainak ismertetése. Az enzimek kémiai természete. A katalízis termodinamikája. Az aktiválási energia szerepe. Az izoenzimek. A koenzimek szerepe az enzimreakciókban. (KK)
6 Már:09 A Michaelis-Menten kinetika. A kezdeti reakciósebesség kritériumai. A Michaelis-Menten állandó. A Michaelis egyenlet. A kettős reciprok ábrázolás. A Km jelentősége. (KK)
7 Már:16 A szerin proteázok működési mechanizmusa. Az enzimreakciók gátolhatósága, a gátlások kinetikája. A kompetitív, non-kompetitív és unkompetitív gátlások kinetikája. Az allosztéria és kooperativitás. (KK)
8 Már 23 Az enzimreakciók szabályozásának szintjei: kompartmentalizációval, a génexpresszió regulációjával, az enzimek katalitikus aktivitásának reverzibilis módosításával történő szabályozás. Proteolítikus aktivitással történő szabályozás. A szabályozott enzim megtalálásának stratégiája. Metabolikus utak termodinamikája és kinetikája. (KK)
9 Már:30 A legfontosabb szénhidrátok a szervezetben és a táplálékokban. (TB)
10 Ápr:06 A szervezetben és a táplálékban előforduló legfontosabb lipidek szerkezete és funkciója. (TB)
11 Ápr:20 A biokémiai folyamatok termodinamikája. Reverzibilis és irreverzibilis reakciók. Exergonikus és endergonikus reakciók összekapcsolása biokémiai folyamatokban. Magas csoportátviteli potenciálú vegyületek. Az ATP központi szerepe a sejt energiaforgalmában. Redukáló ekvivalensek. (TL)
12 Ápr:27 ATP szintézis. A szubsztrát szintű foszforiláció, mint az ATP szintézisének egyik lehetséges mechanizmusa. Az ATP szintézisének mechanizmusa a mitokondriumban: az oxidatív foszforiláció. Az ún. terminális oxidáció, más néven légzési lánc redox reakciói, a reakciókat katalizáló enzim komplexek.  (TL)
13 Máj:04 Az exergonikus redox reakciók során felszabaduló energia továbbítása az ATP szintézisére. Az ATP-szintáz működése. A légzési kontroll, a P/O hányados. Az oxidatív foszforiláció gátlószerei. Szétkapcsoló szerek, a cirkófűtés létrehozása egyes élőlényekben (TL)
14 Máj:11 A citrát kör reakciói, szabályozása (TL)
Előadók: Dr. Szöllősi András tudományos főmunkatárs (SzA); Dr. Kolev Kraszimir egyetemi tanár (KK); Dr. Törőcsik Beáta adjunktus; dr. Szikla Károly szaktanácsadó

Szemináriumok

Szemináriumok: helyszín & időpont

 • Beznák Aladár előadóterem (BA), Hári Pál előadóterem (HP)
 • Semmelweis Egyetem EOK épület, Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47 H-1094
Csoport Időpont    Gyakorlatvezető  Előadóterem
M01 Csütörtök 09:50-11:00 Szikla Károly dr BA
M02 Csütörtök 11:10-12:20 Szikla Károly dr BA
M03 Csütörtök 12:30-13:40 Léránt István dr BA
M04 Hétfő 08:00-09:10 Bak Judit dr HP
M05 Hétfő 09:20-10:30 Csanády László dr HP
M06 Hétfő 10:40-11:50 Csanády László dr  HP
M07 Péntek 08:00-09:10 Léránt István dr HP
M08 Péntek  09:20-10:30 Ambrus Attila dr HP
M09 Péntek 10:40-11:50 Ambrus Attila HP
M10 Kedd 09:20-10:30 Szöllősi András dr BA
M11 Kedd 10:40-11:50 Bak Judit dr BA
M12 Kedd 08:00-09:10 Pándics Tamás dr BA

Helyettesek:

hétfőn Ambrus Attila dr
kedden Bak Judit dr(dr Szöllősi A és dr. Pándics T helyettese); Csanády László dr (dr Bak J helyettese)
csütörtökön Léránt István dr (dr Szikla K helyettese); Szöllősi András dr (Dr. Léránt István helyettese)
pénteken Szöllősi András dr (dr Léránt I helyettese)

Szemináriumi tematika

Szemináriumok

Hét  Gyakorlat
01 Nukleotidok és szénhidrát komponenseik. 
02 Aminosavak sav-bázis karaktere. Aminosavak titrálási görbéinek ismertetése, az izoelektromos pont fogalma, kiszámítása. 
03 Fehérjék vizsgálati módszerei 
04 Fehérje izolálási módszerek, Fehérjék mennyiségi meghatározása.
05 Biokémiai számítások. 
06 Fehérjeszerkezethez kötött patológiás állapotok kémiája. Amiloid, prion, késői glikációs termékek.
07 Enzimek kinetikai paramétereinek biológiai jelentősége és gyakorlati alkalmazása. 
08 Enzimek: kinetikai paraméterek kísérleti meghatározása (számítógépes szimuláció 1.)
09 Enzimek: kinetikai paraméterek kísérleti meghatározása (számítógépes szimuláció 2.)
10 Szénhidrátok és lipidek szerkezeti szerepe a szervezetben
11 A táplálék makrokomponensei: szénhidrátok, lipidek, fehérjék.
12 A táplálék mikrokomponensei
13 Bioenergetika I. A mitokondriális energiatermelés kapcsolatai a sejt egyéb folyamataival.
14 Bioenergetika II. A citrát kör acetil-CoA forrásai.

Tankönyv

 • Orvosi Biokémia – Egyetemi tankönyv, Szerkesztette: Ádám Veronika, Semmelweis Kiadó 2016,
 • A tanszéki honlapon közzétett gyakorlati és konzultációs segédanyag.

Demonstrációk

A 3. héttől a 12. hétig a hallgatók hetente, összesen 10 alkalommal számolnak be az előző hét előadás, illetve gyakorlati anyagából a gyakorlat idejében. Pótlás nem lehetséges, aki a követelményeket a 12. hétig nem teljeítette, írásbeli illetve szóbeli beszámolót tehet a 13-14. héten.

 

Követelményrendszer

Letöltő oldal