Betűméret: A A A

Biokémia 3 (ÁOK)

Az oldal fejlesztés alatt

Előadás A-B-C-D

kedd: 11:20-12:30; péntek: 11:10-12:20 EOK Szent-Györgyi Albert előadóterem

 hét dátum téma
    Anyagcsere integráció: Dr. Törőcsik Beáta
01 2018.02.06 A vörösvértestek metabolizmusa és a metabolizmust érintő enzimopátiák. A vese intermedier anyagcseréje. A vese kéreg és velőállomány metabolikus sajátságai. A vese metabolizmusa éhezésben és acidózisban. A vesében és a májban folyó glukoneogenezis összehasonlítása.
   2018.02.09 A harántcsíkolt izom és a szívizom metabolizmusa. Metabolikus adaptáció a fizikai erőkifejtéshez.
02 2018.02.12 16:35-kor mindkét évfolyamfélnek: Az agy és zsírszövet metabolikus jellemzői. A bélhámsejtek és limfociták metabolizmusa. 
  2018.02.13 Az éhezés-jóllakottság ciklus és regulációja, a májban zajló folyamatok,  Szervek közötti kommunikáció jóllakott és éhező állapotban. A jóllakott májban zajló biokémiai folyamatok szabályozása.
  2018.02.16 Az éhezés különböző stádiumai. Szervek közötti kommunikáció éhezésben. A májsejt metabolizmus szabályozása éhezésben.
03 2018.02.19 16:35-kor mindkét évfolyamfélnek: A táplálékösszetevők által közvetlenül szabályozott génexpressziós szintű szabályozások ChREBP szignál transzdukció. A SREBP, az mTOR és a PPAR rendszer szerepe a metabolizmus regulációjában.
  2018.02.20 A sejt aktuális anyagcsere állapota által vezérelt szabályozó, adaptációs szignálok és hatásmechanizmusuk.  Az AMP kináz, a PGC1-a, HIF a p53. A pajzsmirigyhormon biokémiai hatásai és szerepe a komplex anyagcsere-regulációban, thermogenezisben
    Neurokémia és membrán transzport: prof. Tretter László, dr. Törőcsik Beáta
  2018.02.23 Ionok permeabilitása a plazmamembránban. P-tipusú ATPasok. A Na,K-ATPáz szerkezete
04 2018.02.27 Na,K-ATPáz izoformák. Reguláció. Másodlagos aktiv transzportok. Na-H cseretranszporter
  2018.03.02 Kémiai ingerületátvitel. Kolinerg neurotranszmisszió. Acetilkolin szintézis, receptorok, acetilkolineszteráz. Szinaptikus vezikulák exocitózisa
05 2018.03.06 Noradrenerg neurotranszmisszió. A noradrenalin szintézise, metabolizmusa. Felvétele a szinapszisban
  2018.03.09 Adrenerg receptorok. Az adrenalin és noradrenalin hatásainak molekuláris mechanizmusa az egyes szervekben
  2018.03.10 Szombat-nap: pénteki órarend szerint. Dopaminerg és szerotoninerg neurotranszmisszió. Szintézis, transzporterek, receptorok. A Parkinson kór biokémiája
06 2018.03.13 Glutamaterg neurotranszmisszió, glutamatérg receptorok
07 2018.03.20

A nitrogén monoxid szabályozó és patológiás szerepe. Nitrogen monoxid szintáz. Guanilát cikláz. A nitrogen monoxid molekuláris hatásai

    Ion csatornák: Dr. Szöllősi András
  2018.03.23 Az ioncsatornák általános jellemzői. Az ioncsatornák vizsgálatának módszerei. A kapuzás és a permeáció molekuláris mechanizmusa. A K+ csatorna térszerkezete.
08  2018.04.03 Ioncsatorna családok. Feszültségfüggő, Ca2+ aktivált, és ATP-szenzitív K+ csatornák. Feszültségfüggő Cl- csatornák. CFTR Cl- csatorna. Nikotinerg Ach receptor.
    Hemosztázis: Prof. Kolev Kraszimir
08  2018.04.06 

A véralvadék képződésének és feloldódásának általános áttekintése. Fibrinogén és fibrin. A trombin szabályozása. A protrombin aktiválása. A véralvadás beindítása és az indító szignál amplifikációja.

09 2018.04.10

A véralvadás inhibitor rendszere és negatív visszacsatolási mechanizmusok.

  2018.04.13

Fibrinolízis. A plazminogén aktiválása. A plazmin inhibitor rendszere.

10 2018.04.17 A véralvadék képződésének és feloldódásának sejtes tényezői. A vérlemezkék és a von Willebrand faktor.
  2018.04.20 A neutrofil leukociták és az endotélsejtek szerepe a hemosztázisban.
11 2018.04.24 Egyetemi nap minden karon – Tanítási szünet minden karon
  2018.04.27 Hemodinamikai és biokémiai interakciók a hemosztázisban.
12 2018.05.01 Május 1 – a munka ünnepe
  2018.05.04 Az endothelium diszfunkciója az atherosclerosis iniciálásában. Mintázat felismerő receptorok (TLR, scavenger receptorok) funkciója és szerepük az érfalban. Koleszterin-imdukálta piroptozis.
13 2018.05.08 A koleszterin szerepe az atheroscleroticus plakk kialakulásában. LDL oxidáció és scavenger receptorok. Koleszterin homeosztázisához kapcsolódó rizikótényezők atherosclerosisban (diabetes, hypertrigliceridemia). Atherosclerosis megelőzésének biokémiai alapjai.
    Szignál transzdukció: Dr. Komáry Zsófia
  2018.05.11 Növekedési faktorok és receptoraik.  Receptor tirozin kinázokról és receptor szerin/treonin kinázokról kiinduló jelátviteli utak. Biológiai hatások: proliferáció, differenciáció, túlélés, angiogenezis, metasztázis képzés.
14  2018.05.15 Citokinek. JAK–STAT jelátviteli útvonal. A nukleáris faktor kB (NFkB) és jelpályájának zavarai. Magi receptorok.
  2018.05.18 A Wnt szignáltranszdukciója. A receptor (Frizzled/Arrow/LRP), az adapter fehérjék (Dsh, axin, APC), protein kinázok (GSK3, CK1α), protein foszfatázok (PP2A) és az ubikvitináló rendszer kapcsolata. A Notch receptor és jelátviteli rendszere.

Előadás E-F-G-H

kedd: 10:00-11:10; péntek: 08:00-09:10 EOK Szent-Györgyi Albert előadóterem

 hét dátum téma
    Anyagcsere integráció: Prof. Tretter László
01 2018.02.06 A vörösvértestek metabolizmusa és a metabolizmust érintő enzimopátiák. A vese intermedier anyagcseréje. A vese kéreg és velőállomány metabolikus sajátságai. A vese metabolizmusa éhezésben és acidózisban. A vesében és a májban folyó glukoneogenezis összehasonlítása.
   2018.02.09 A harántcsíkolt izom és a szívizom metabolizmusa. Metabolikus adaptáció a fizikai erőkifejtéshez.
02 2018.02.12 16:35-kor mindkét évfolyamfélnek: Az agy és zsírszövet metabolikus jellemzői. A bélhámsejtek és limfociták metabolizmusa. 
  2018.02.13 Az éhezés-jóllakottság ciklus és regulációja, a májban zajló folyamatok,  Szervek közötti kommunikáció jóllakott és éhező állapotban. A jóllakott májban zajló biokémiai folyamatok szabályozása.
  2018.02.16 Az éhezés különböző stádiumai. Szervek közötti kommunikáció éhezésben. A májsejt metabolizmus szabályozása éhezésben.
03 2018.02.19 16:35-kor mindkét évfolyamfélnek: A táplálék-összetevők által közvetlenül szabályozott génexpressziós szintű szabályozások ChREBP szignál transzdukció. A SREBP, az mTOR és a PPAR rendszer szerepe a metabolizmus regulációjában.
  2018.02.20 A sejt aktuális anyagcsere állapota által vezérelt szabályozó, adaptációs szignálok és hatásmechanizmusuk.  Az AMP kináz, a PGC1-a, HIF a p53. A pajzsmirigyhormon biokémiai hatásai és szerepe a komplex anyagcsere-regulációban, thermogenezisben
    Neurokémia és membrán transzport: Prof. Ádám Veronika
  2018.02.23 Ionok permeabilitása a plazmamembránban. P-tipusú ATPasok. A Na,K-ATPáz szerkezete
04 2018.02.27 Na,K-ATPáz izoformák. Reguláció. Másodlagos aktiv transzportok. Na-H cseretranszporter
  2018.03.02 Kémiai ingerületátvitel. Kolinerg neurotranszmisszió. Acetilkolin szintézis, receptorok, acetilkolineszteráz. Szinaptikus vezikulák exocitózisa
05 2018.03.06 Noradrenerg neurotranszmisszió. A noradrenalin szintézise, metabolizmusa. Felvétele a szinapszisban
  2018.03.09 Adrenerg receptorok. Az adrenalin és noradrenalin hatásainak molekuláris mechanizmusa az egyes szervekben
  2018.03.10 Szombat-nap: pénteki órarend szerint. Dopaminerg és szerotoninerg neurotranszmisszió. Szintézis, transzporterek, receptorok. A Parkinson kór biokémiája
06 2018.03.13 Glutamaterg neurotranszmisszió, glutamatérg receptorok
07 2018.03.20

A nitrogén monoxid szabályozó és patológiás szerepe. Nitrogen monoxid szintáz. Guanilát cikláz. A nitrogen monoxid molekuláris hatásai

    Ion csatornák: Dr. Csanády László
  2018.03.23 Az ioncsatornák általános jellemzői. Az ioncsatornák vizsgálatának módszerei. A kapuzás és a permeáció molekuláris mechanizmusa. A K+ csatorna térszerkezete.
08  2018.04.03 Ioncsatorna családok. Feszültségfüggő, Ca2+ aktivált, és ATP-szenzitív K+ csatornák. Feszültségfüggő Cl- csatornák. CFTR Cl- csatorna. Nikotinerg Ach receptor.
    Hemosztázis: Dr. Komorowicz Erzsébet
08  2018.04.06 

A véralvadék képződésének és feloldódásának általános áttekintése. Fibrinogén és fibrin. A trombin szabályozása. A protrombin aktiválása. A véralvadás beindítása és az indító szignál amplifikációja.

09 2018.04.10

A véralvadás inhibitor rendszere és negatív visszacsatolási mechanizmusok.

  2018.04.13

Fibrinolízis. A plazminogén aktiválása. A plazmin inhibitor rendszere.

10 2018.04.17 A véralvadék képződésének és feloldódásának sejtes tényezői. A vérlemezkék és a von Willebrand faktor.
  2018.04.20 A neutrofil leukociták és az endotélsejtek szerepe a hemosztázisban.
11 2018.04.24 Egyetemi nap minden karon – Tanítási szünet minden karon
  2018.04.27 Hemodinamikai és biokémiai interakciók a hemosztázisban.
12 2018.05.01 Május 1 – a munka ünnepe
  2018.05.04 Az endothelium diszfunkciója az atherosclerosis iniciálásában. Mintázat felismerő receptorok (TLR, scavenger receptorok) funkciója és szerepük az érfalban. Koleszterin-imdukálta piroptozis.
13 2018.05.08 A koleszterin szerepe az atheroscleroticus plakk kialakulásában. LDL oxidáció és scavenger receptorok. Koleszterin homeosztázisához kapcsolódó rizikótényezők atherosclerosisban (diabetes, hypertrigliceridemia). Atherosclerosis megelőzésének biokémiai alapjai.
    Szignál transzdukció: Dr. Törőcsik Beáta
  2018.05.11 Növekedési faktorok és receptoraik.  Receptor tirozin kinázokról és receptor szerin/treonin kinázokról kiinduló jelátviteli utak. Biológiai hatások: proliferáció, differenciáció, túlélés, angiogenezis, metasztázis képzés.
14  2018.05.15 Citokinek. JAK–STAT jelátviteli útvonal. A nukleáris faktor kB (NFkB) és jelpályájának zavarai. Magi receptorok.
  2018.05.18 A Wnt szignáltranszdukciója. A receptor (Frizzled/Arrow/LRP), az adapter fehérjék (Dsh, axin, APC), protein kinázok (GSK3, CK1α), protein foszfatázok (PP2A) és az ubikvitináló rendszer kapcsolata. A Notch receptor és jelátviteli rendszere.

Csoportok

A gyakorlatok időpontjában felváltva gyakorlati, illetve szemináriumi foglalkozásokat tartunk 36 kis-létszámú csoportnak.  A páratlan számmal (01, 03, ..35), a páros számmal (02, 04, …36) jelölt csoportok számára külön-külön tematika szerint szervezzük meg heti oktatási alkalmainkat.

A gyakorlatok helyszíne: Orvosi Biokémia Intézet gyakorló helyiségei, EOK-épület, I. emelet ‘C’ folyosó, Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47. H-1094.

Csoport Időpont   Gyakorlatvezető Helyettes
01,02 Hétfő 13:00-15:30 Dr. Ravasz Dóra Dr. Dóczi Judit
03,04 Hétfő 13:00-15:30 Dr. Bartha Katalin  
05,06 Hétfő 13:00-15:30 Dr. Komáry Zsófia  
07,08 Csütörtök 08:00-10:30 Dr. Szabó Eszter Dr. Farkas Veronika
09 Csütörtök 08:00-10:30 Dr. Dóczi Judit  
11,12 Csütörtök 08:00-10:30 Dr. Tanka-Salamon Anna  
13,14 Szerda 13:40-16:10 Dr. Komáry Zsófia Dr. Bartha Katalin
15,16 Szerda 13:40-16:10 Dr. Kovács Tünde  
17 Szerda 13:40-16:10 Dr. Tóth Erzsébet  
19,20 Péntek 11:10-13:40 Dr. Farkas Veronika Dr Tóth Erzsébet
21 Péntek 11:10-13:40 Dr. Dóczi Judit  
23,24 Péntek 11:10-13:40 Dr. Bartha Katalin  
25,26 Hétfő 10:00-12:30 Végh András Dr. Tanka-Salamon Anna
27,28 Hétfő 10:00-12:30 Dr. Ravasz Dóra  
29,30 Hétfő 10:00-12:30 Dr. Farkas Ádám  
31,32 Kedd 13:00-15:30 Dr. Dóczi Judit Dr. Tanka-Salamon Anna
33,34 Kedd 13:00-15:30 Dr. Tóth Erzsébet  
35,36 Kedd 13:00-15:30 Dr. Farkas Ádám  

 Szemináriumok időpontja, helyszíne

hétfő 10:00-11:45 Beznák Aladár előadóterem
hétfő 13:0014:45 1-2 szemináriumi helység EOK fszt.
kedd 13:0014:45 Hevessy György előadóterem
szerda 13:40-15:25 Beznák Aladár előadóterem
csütörtök 08:00-09:45 4-5 szemináriumi terem EOK fszt.
péntek 11:10-12:55 Hári Pál előadóterem

Szemináriumok

Az izommunka biokémiai vonatkozásai feb 12-23 Prof. Kolev Kraszimir & Bak Judit
A gyorsan osztódó sejtek és daganatok metabolikus jellemzői
feb 26 már 09 Prof. Tretter László & Dr. Törőcsik Beáta
Fehérjék és glükózaminoglikánok körforgása a szövetekben (anabolizmus és katabolizmus)
már 10-23 Dr. Komorowicz E & Dr. Léránt I
Az anyagcsere és az idegrendszer működésének kapcsolata ápr 03-13 Dr. Törőcsik Beáta és Dr. Bak Judit

Veleszületett és szerzett trombofiliák

április 23 helyett ápr. 21

ápr 16-27 Prof. Kolev Kraszimir és Dr. Komorowicz Erzsébet
A szervezet energiafelhasználásának molekuláris alapjai

ápr 23

 

máj 2-11

Prof. Tretter László & Dr. Törőcsik Beáta

Szemináriumok időpontja, helyszíne

hétfő 10:00-11:45 Beznák Aladár előadóterem
hétfő 13:0014:45 1-2 szemináriumi helység EOK fszt.
kedd 13:0014:45 Hevessy György előadóterem
szerda 13:40-15:25 Beznák Aladár előadóterem
csütörtök 08:00-09:45 4-5 szemináriumi terem EOK fszt.
péntek 11:10-12:55 Hári Pál előadóterem

Páratlan számú csoportok

HÉT GYAKORLAT / SZEMINÁRIUM
01 A máj szerepe az anyagcserében. Az anyagcsere átrendeződése májbetegségekben (szeminárium minden csoportnak)
02 Az LDH izoenzimek vizsgálata (az izoenzimek szerepe a biokémiai folyamatok finomhangolásában) (gyakorlat)
03 Az izomunka biokémiai vonatkozásai (szeminárium)
04 A transzaminázok, kreatin-kináz aktivitás mérése (szérum enzimmeghatározások) (gyakorlat)
05 A gyorsan osztódó sejtek és daganatok metabolikus jellemzői (szeminárium)
06 A vércukorszint meghatározás, glikozilált hemoglobin (fehérjék nem-enzimatikus módosításai, funkcionális következmények) (gyakorlat)
07 Fehérjék és glükózaminoglikánok körforgása a szövetekben (anabolizmus és katabolizmus) (szeminárium)
08 A Na+, K+ ATP-áz vizsgálata (szervspecifikus szabályozási mechanizmusok a pumpa működésében) (gyakorlat)
09 Az anyagcsere és az idegrendszer működésének kapcsolata (szeminárium)
10 A drogmetabolizmus vizsgálata (gyógyszerinterakciók molekuláris alapjai) (gyakorlat)
11 Veleszületett és szerzett trombofíliák (szeminárium)
12 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata (hemosztázishoz kapcsolódó laboratóriumi eljárások) (gyakorlat)
13 A szervezet energiafelhasználásának molekuláris alapjai (szeminárium)
14 Az intézet kutatási tevékenységének ismertetése
   
   
   
   
   

Páros számú csoportok

HÉT GYAKORLAT / SZEMINÁRIUM
01 A máj szerepe az anyagcserében. Az anyagcsere átrendeződése májbetegségekben (szeminárium minden csoportnak)
02 Az izomunka biokémiai vonatkozásai (szeminárium)
03 Az LDH izoenzimek vizsgálata (az izoenzimek szerepe a biokémiai folyamatok finomhangolásában) (gyakorlat)
04 A gyorsan osztódó sejtek és daganatok metabolikus jellemzői (szeminárium)
05 A transzaminázok, kreatin-kináz aktivitás mérése (szérum enzimmeghatározások) (gyakorlat)
06 Fehérjék és glükózaminoglikánok körforgása a szövetekben (anabolizmus és katabolizmus) (szeminárium)
07 A vércukorszint meghatározás, glikozilált hemoglobin (fehérjék nem-enzimatikus módosításai, funkcionális következmények) (gyakorlat)
08 Az anyagcsere és az idegrendszer működésének kapcsolata (szeminárium)
09 A Na+, K+ ATP-áz vizsgálata (szervspecifikus szabályozási mechanizmusok a pumpa működésében) (gyakorlat)
10 Veleszületett és szerzett trombofíliák (szeminárium)
11 A drogmetabolizmus vizsgálata (gyógyszerinterakciók molekuláris alapjai) (gyakorlat)
12 A szervezet energiafelhasználásának molekuláris alapjai (szeminárium)
13 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata (hemosztázishoz kapcsolódó laboratóriumi eljárások) (gyakorlat)
14 Az intézet kutatási tevékenységének ismertetése

Gyakorlatvezetők programja

HÉT GYAKORLAT / SZEMINÁRIUM
01 A máj szerepe az anyagcserében. Az anyagcsere átrendeződése májbetegségekben (e szemináriumot  a gyakorlatvezetők tartják)
02 Az LDH izoenzimek vizsgálata (az izoenzimek szerepe a biokémiai folyamatok finomhangolásában) (gyakorlat)
03 Az LDH izoenzimek vizsgálata (az izoenzimek szerepe a biokémiai folyamatok finomhangolásában) (gyakorlat)
04 A transzaminázok, kreatin-kináz aktivitás mérése (szérum enzimmeghatározások) (gyakorlat)
05 A transzaminázok, kreatin-kináz aktivitás mérése (szérum enzimmeghatározások) (gyakorlat)
06 A vércukorszint meghatározás, glikozilált hemoglobin (fehérjék nem-enzimatikus módosításai, funkcionális következmények) (gyakorlat)
07 A vércukorszint meghatározás, glikozilált hemoglobin (fehérjék nem-enzimatikus módosításai, funkcionális következmények) (gyakorlat)
08 A Na+, K+ ATP-áz vizsgálata (szervspecifikus szabályozási mechanizmusok a pumpa működésében) (gyakorlat)
09 A Na+, K+ ATP-áz vizsgálata (szervspecifikus szabályozási mechanizmusok a pumpa működésében) (gyakorlat)
10 A drogmetabolizmus vizsgálata (gyógyszerinterakciók molekuláris alapjai) (gyakorlat)
11 A drogmetabolizmus vizsgálata (gyógyszerinterakciók molekuláris alapjai) (gyakorlat)
12 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata (hemosztázishoz kapcsolódó laboratóriumi eljárások) (gyakorlat)
13 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata (hemosztázishoz kapcsolódó laboratóriumi eljárások) (gyakorlat)
14 Az intézet kutatási tevékenységének ismertetése

Szemináriumvezetők programja

HÉT GYAKORLAT / SZEMINÁRIUM
01 A máj szerepe az anyagcserében. Az anyagcsere átrendeződése májbetegségekben (szeminárium minden csoportnak, e szemináriumot a csoportok gyakorlatvezetői tartják)
02 Az izomunka biokémiai vonatkozásai (szeminárium)
03 Az izomunka biokémiai vonatkozásai (szeminárium)
04 A gyorsan osztódó sejtek és daganatok metabolikus jellemzői (szeminárium)
05 A gyorsan osztódó sejtek és daganatok metabolikus jellemzői (szeminárium)
06 Fehérjék és glükózaminoglikánok körforgása a szövetekben (anabolizmus és katabolizmus) (szeminárium)
07 Fehérjék és glükózaminoglikánok körforgása a szövetekben (anabolizmus és katabolizmus) (szeminárium)
08 Az anyagcsere és az idegrendszer működésének kapcsolata (szeminárium)
09 Az anyagcsere és az idegrendszer működésének kapcsolata (szeminárium)
10 Veleszületett és szerzett trombofíliák (szeminárium)
11 Veleszületett és szerzett trombofíliák (szeminárium)
12 A szervezet energiafelhasználásának molekuláris alapjai (szeminárium)
13 A szervezet energiafelhasználásának molekuláris alapjai (szeminárium)
14  

Demonstrációk

Tanulmányi verseny

Az Orvosi biokémia I, II. és III. tárgyak tananyagából tanulmányi versenyt tartunk a Szent-Györgyi Albert előadóteremben 2018. május 11-én 15:10-19:40 között, amelyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik 3,5 átlagot értek el az e félévi demonstrációkon. A tanulmányi verseny anyaga a három félév tananyaga (a gyakorlatokat és konzultációkat is beleértve). A verseny formája teszt (2 blokkra felosztott 80 alapkérdés + opcionális 20 emelt nehézségű kérdés, amelyet 80 perc alatt kell megoldani). Azok a hallgatók, akik a versenyen összesen legalább 56 pontot érnek el ÉS a két alapblokk esetében blokkonként legalább 25 pontot, megajánlott jegyet kapnak a szigorlatra.

Követelményrendszer

e-Előadás, e-Szeminárium, e-Gyakorlat