Betűméret: A A A

Biokémia 3 (ÁOK)

Előadás

kedd: 10:00-11:10; péntek: 08:00-09:10 EOK Szent-Györgyi Albert előadóterem

 hét dátum téma
    Az anyagcsere integrációja a szervek és az egész szervezet szintjén. Előadó: Dr. Tretter László, egyetemi tanár
01 2019.02.05 A vörösvértestek metabolizmusa és a metabolizmust érintő enzimopátiák. A vese intermedier anyagcseréje. A vese kéreg- és velőállomány metabolikus sajátságai. A vese metabolizmusa éhezésben és acidózisban. A vesében és a májban folyó glukoneogenezis összehasonlítása.
   2019.02.08 A harántcsíkolt izom és a szívizom metabolizmusa. Metabolikus adaptáció a fizikai erőkifejtéshez.
02 2019.02.12 Az agy és zsírszövet metabolikus jellemzői. A bélhámsejtek és limfociták metabolizmusa. 
  2019.02.15 Az éhezés-jóllakottság ciklus és regulációja, a májban zajló folyamatok.  Szervek közötti kommunikáció jóllakott és éhező állapotban. A jóllakott májban zajló biokémiai folyamatok szabályozása.
03 2019.02.19 Az éhezés különböző stádiumai. Szervek közötti kommunikáció éhezésben. A májsejt metabolizmus szabályozása éhezésben.
    Ioncsatornák. Előadó: Dr. Csanády László, egyetemi tanár
  2019.02.22 Az ioncsatornák általános jellemzői. Az ioncsatornák vizsgálatának módszerei. A kapuzás és a permeáció molekuláris mechanizmusa. A K+ csatorna térszerkezete.
04 2019.02.26 Ioncsatorna családok. Feszültségfüggő, Ca2+ aktivált, és ATP-szenzitív K+ csatornák. Feszültségfüggő Cl csatornák. CFTR Cl csatorna. Nikotinerg Ach receptor.
    Neurokémia és membrán transzport. Előadó: Dr. Ádám Veronika, egyetemi tanár
  2019.03.01 Ionok permeabilitása a plazma-membránban. P-típusú ATP-ázok. A Na,K-ATPáz szerkezete
05 2019.03.05 Na,K-ATP-áz izoformák. Reguláció. Másodlagos aktív transzportok. Na-H csere-transzporter.
  2019.03.08 Kémiai ingerületátvitel. Kolinerg neurotranszmisszió. Acetilkolin szintézis, receptorok, acetilkolineszteráz. Szinaptikus vezikulák exocitózisa
06 2019.03.12 Noradrenerg neurotranszmisszió. A noradrenalin szintézise, metabolizmusa. Felvétele a szinapszisban
07 2019.03.19 Adrenerg receptorok. Az adrenalin és noradrenalin hatásainak molekuláris mechanizmusa az egyes szervekben
  2019.03.22 Dopaminerg és szerotoninerg neurotranszmisszió. Szintézis, transzporterek, receptorok.  A Parkinson kór biokémiája
08 2019.03.26 Glutamaterg neurotranszmisszió, glutamaterg receptorok
  2019.03.29 A nitrogén monoxid szabályozó és patológiás szerepe. Nitrogen monoxid szintáz. Guanilát cikláz. A nitrogén monoxid molekuláris hatásai
    Hemosztázis. Előadó:  Dr. Kolev Kraszimir egyetemi tanár
09 2019.04.02 A véralvadék képződésének és feloldódásának általános áttekintése. Fibrinogén és fibrin. A trombin szabályozása. A protrombin aktiválása. A véralvadás beindítása és az indító szignál amplifikációja
  2019.04.05 A véralvadás inhibitor rendszere és negatív visszacsatolási mechanizmusok.
10 2019.04.09 Fibrinolízis. A plazminogén aktiválása. A plazmin inhibitor rendszere.
  2019.04.12 A véralvadék képződésének és feloldódásának sejtes tényezői. A vérlemezkék és a von Willebrand faktor.
  Ápr. 15-22 HÚSVÉTI SZÜNET
11 2019.04.23 A neutrofil leukociták és az endotélsejtek szerepe a hemosztázisban.
  2019.04.26 Hemodinamikai és biokémiai interakciók a hemosztázisban.
12 2019.04.30 Egyetemi nap  –  Oktatási szünet
  2019.05.03 Az endothelium diszfunkciója az atherosclerosis iniciálásában. Mintázat felismerő receptorok (TLR, scavenger receptorok) funkciója és szerepük az érfalban. Koleszterin-imdukálta piroptozis.
  2019 A koleszterin szerepe az atheroscleroticus plakk kialakulásában. LDL oxidáció és scavenger receptorok. Koleszterin homeosztázisához kapcsolódó rizikótényezők atherosclerosisban (diabetes, hypertrigliceridemia). Atherosclerosis megelőzésének biokémiai alapjai.
13 2019.05.07 A táplálék-összetevők által közvetlenül szabályozott génexpressziós szintű szabályozások ChREBP szignál transzdukció. A SREBP, az mTOR és a PPAR rendszer szerepe a metabolizmus regulációjában.
  2019.05.10 A sejt aktuális anyagcsere állapota által vezérelt szabályozó, adaptációs szignálok és hatásmechanizmusuk.  Az AMP kináz, a PGC1-a, HIF a p53. A pajzsmirigyhormon biokémiai hatásai és szerepe a komplex anyagcsere-regulációban,thermogenezisben.
    Szignál transzdukció. Előadó: Dr. Törőcsik Beáta adjunktus
14 2019.05.14 Növekedési faktorok és receptoraik.  Receptor tirozin kinázokról és receptor szerin/treonin kinázokról kiinduló jelátviteli utak. Biológiai hatások: proliferáció, differenciáció, túlélés, angiogenezis, metasztázis képzés.
  2019.05.17 Citokinek. JAK–STAT jelátviteli útvonal. A nukleáris faktor kB (NFkB) és jelpályájának zavarai. Magi receptorok.

Csoportok

A gyakorlatok helyszíne: Orvosi Biokémia Intézet gyakorló helyiségei, EOK-épület, I. emelet ‘C’ folyosó, Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47. H-1094.

Csoport Időpont   Gyakorlatvezető
G1 Hétfő 10:40-12:50 Törőcsik B
G2 Hétfő 10:40-12:50 Bak J
G3 Hétfő 10:40-12:50 Komorowicz E
      Kovács T
F2 Hétfő 13:20-15:30 Bak J
      Lovas M
H2 Hétfő 13:20-15:30 Sváb G
H3 Hétfő 13:20-15:30 Kálovics N
F1 Kedd 12:40-14:50 Komorowicz E
F3 Kedd 12:40-14:50 Komáry Zs
H1 Kedd 12:40-14:50 Szabó E
A1 Szerda 11:00-13:10 Szabó E
A2 Szerda 11:00-13:10 Komáry Zs
A3 Szerda 11:00-13:10 Kolev K
D1 Szerda 13:40-15:50 Ravasz D
D2 Szerda 13:40-15:50 Bartha K
D3 Szerda 13:40-15:50 Tóth E
      Nagy B
B1 Csütörtök 08:00-10:10 Sváb G
B2 Csütörtök 08:00-10:10 Dóczi J
B3 Csütörtök 08:00-10:10 Pándics T
E1 Csütörtök 10:40-12:50 Bak J
      Nagy B
E2 Csütörtök 10:40-12:50 Ravasz D
E3 Csütörtök 10:40-12:50 Bartha K
C1 Csütörtök 13:20-15:30 Törőcsik B
C2 Csütörtök 13:20-15:30 Tóth E
      Végh András
C3 Csütörtök 13:20-15:30 Bartha Katalin

 

Gyakorlat / szeminárium

HÉT GYAKORLAT / SZEMINÁRIUM
01 Az LDH izoenzimek vizsgálata (az izoenzimek szerepe a biokémiai folyamatok finomhangolásában) (gyakorlat)
02 Az izomunka biokémiai vonatkozásai (szeminárium)
03 A máj szerepe az anyagcserében. Az anyagcsere átrendeződése májbetegségekben (szeminárium minden csoportnak)
04 A transzaminázok, kreatin-kináz aktivitás mérése (szérum enzimmeghatározások) (gyakorlat)
05 Fehérjék és glükózaminoglikánok körforgása a szövetekben (anabolizmus és katabolizmus) (szeminárium)
06 A gyorsan osztódó sejtek és daganatok metabolikus jellemzői (szeminárium)
07 A Na+, K+ ATP-áz vizsgálata (szervspecifikus szabályozási mechanizmusok a pumpa működésében) (gyakorlat)
08 Az anyagcsere és az idegrendszer működésének kapcsolata (szeminárium)
09 A vércukorszint meghatározás, glikozilált hemoglobin (fehérjék nem-enzimatikus módosításai, funkcionális következmények) (gyakorlat)
10 Veleszületett és szerzett trombofíliák I (szeminárium)
11 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata (hemosztázishoz kapcsolódó laboratóriumi eljárások) (gyakorlat)
12 Veleszületett és szerzett trombofíliák II (szeminárium)
13 A drogmetabolizmus vizsgálata (gyógyszerinterakciók molekuláris alapjai) (gyakorlat)
14 A szervezet energiafelhasználásának molekuláris alapjai (szeminárium)
   
   
   
   
   

Páros számú csoportok

HÉT GYAKORLAT / SZEMINÁRIUM
01 A máj szerepe az anyagcserében. Az anyagcsere átrendeződése májbetegségekben (szeminárium minden csoportnak)
02 Az izomunka biokémiai vonatkozásai (szeminárium)
03 Az LDH izoenzimek vizsgálata (az izoenzimek szerepe a biokémiai folyamatok finomhangolásában) (gyakorlat)
04 A gyorsan osztódó sejtek és daganatok metabolikus jellemzői (szeminárium)
05 A transzaminázok, kreatin-kináz aktivitás mérése (szérum enzimmeghatározások) (gyakorlat)
06 Fehérjék és glükózaminoglikánok körforgása a szövetekben (anabolizmus és katabolizmus) (szeminárium)
07 A vércukorszint meghatározás, glikozilált hemoglobin (fehérjék nem-enzimatikus módosításai, funkcionális következmények) (gyakorlat)
08 Az anyagcsere és az idegrendszer működésének kapcsolata (szeminárium)
09 A Na+, K+ ATP-áz vizsgálata (szervspecifikus szabályozási mechanizmusok a pumpa működésében) (gyakorlat)
10 Veleszületett és szerzett trombofíliák (szeminárium)
11 A drogmetabolizmus vizsgálata (gyógyszerinterakciók molekuláris alapjai) (gyakorlat)
12 A szervezet energiafelhasználásának molekuláris alapjai (szeminárium)
13 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata (hemosztázishoz kapcsolódó laboratóriumi eljárások) (gyakorlat)
14 Az intézet kutatási tevékenységének ismertetése

Gyakorlatvezetők programja

HÉT GYAKORLAT / SZEMINÁRIUM
01 A máj szerepe az anyagcserében. Az anyagcsere átrendeződése májbetegségekben (e szemináriumot  a gyakorlatvezetők tartják)
02 Az LDH izoenzimek vizsgálata (az izoenzimek szerepe a biokémiai folyamatok finomhangolásában) (gyakorlat)
03 Az LDH izoenzimek vizsgálata (az izoenzimek szerepe a biokémiai folyamatok finomhangolásában) (gyakorlat)
04 A transzaminázok, kreatin-kináz aktivitás mérése (szérum enzimmeghatározások) (gyakorlat)
05 A transzaminázok, kreatin-kináz aktivitás mérése (szérum enzimmeghatározások) (gyakorlat)
06 A vércukorszint meghatározás, glikozilált hemoglobin (fehérjék nem-enzimatikus módosításai, funkcionális következmények) (gyakorlat)
07 A vércukorszint meghatározás, glikozilált hemoglobin (fehérjék nem-enzimatikus módosításai, funkcionális következmények) (gyakorlat)
08 A Na+, K+ ATP-áz vizsgálata (szervspecifikus szabályozási mechanizmusok a pumpa működésében) (gyakorlat)
09 A Na+, K+ ATP-áz vizsgálata (szervspecifikus szabályozási mechanizmusok a pumpa működésében) (gyakorlat)
10 A drogmetabolizmus vizsgálata (gyógyszerinterakciók molekuláris alapjai) (gyakorlat)
11 A drogmetabolizmus vizsgálata (gyógyszerinterakciók molekuláris alapjai) (gyakorlat)
12 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata (hemosztázishoz kapcsolódó laboratóriumi eljárások) (gyakorlat)
13 A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata (hemosztázishoz kapcsolódó laboratóriumi eljárások) (gyakorlat)
14 Az intézet kutatási tevékenységének ismertetése

Szemináriumvezetők programja

HÉT GYAKORLAT / SZEMINÁRIUM
01 A máj szerepe az anyagcserében. Az anyagcsere átrendeződése májbetegségekben (szeminárium minden csoportnak, e szemináriumot a csoportok gyakorlatvezetői tartják)
02 Az izomunka biokémiai vonatkozásai (szeminárium)
03 Az izomunka biokémiai vonatkozásai (szeminárium)
04 A gyorsan osztódó sejtek és daganatok metabolikus jellemzői (szeminárium)
05 A gyorsan osztódó sejtek és daganatok metabolikus jellemzői (szeminárium)
06 Fehérjék és glükózaminoglikánok körforgása a szövetekben (anabolizmus és katabolizmus) (szeminárium)
07 Fehérjék és glükózaminoglikánok körforgása a szövetekben (anabolizmus és katabolizmus) (szeminárium)
08 Az anyagcsere és az idegrendszer működésének kapcsolata (szeminárium)
09 Az anyagcsere és az idegrendszer működésének kapcsolata (szeminárium)
10 Veleszületett és szerzett trombofíliák (szeminárium)
11 Veleszületett és szerzett trombofíliák (szeminárium)
12 A szervezet energiafelhasználásának molekuláris alapjai (szeminárium)
13 A szervezet energiafelhasználásának molekuláris alapjai (szeminárium)
14  

Demonstrációk

Tanulmányi verseny

Az Orvosi biokémia I, II. és III. tárgyak tananyagából tanulmányi versenyt tartunk a Szent-Györgyi Albert előadóteremben 2018. május 11-én 15:10-19:40 között, amelyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik 3,5 átlagot értek el az e félévi demonstrációkon. A tanulmányi verseny anyaga a három félév tananyaga (a gyakorlatokat és konzultációkat is beleértve). A verseny formája teszt (2 blokkra felosztott 80 alapkérdés + opcionális 20 emelt nehézségű kérdés, amelyet 80 perc alatt kell megoldani). Azok a hallgatók, akik a versenyen összesen legalább 56 pontot érnek el ÉS a két alapblokk esetében blokkonként legalább 25 pontot, megajánlott jegyet kapnak a szigorlatra.

Követelményrendszer

e-Előadás, e-Szeminárium, e-Gyakorlat