Betűméret: A A A

BIOKÉMIA 1 (GYTK)

Gyógyszerészi biokémia 1 tantárgy

  • Gyógyszerészi biokémia 1 Dr. Ambrus Attila adjunktus Neptun kód: GYOBIBIKE_1M
  • Tanulmányi felelős: Maróthyné dr. Tóth Erzsébet
  • A tantárgy felvételének előkövetelménye: biológia II. (GYGENBIOE2M), biofizika II. (GYFIZBIFE2M), szerves kémia I. (GYSZKSZKE1M) tantárgyakból sikeres vizsga a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, vagy külföldi egyetem, ill. más kar előzetes hallgatása esetén a tematika összehasonlítása, esetlegesen különbözeti vizsgák letétele után

Előadás

időpont   helyszín  
kedd 10:15-11:00 EOK Békésy György előadóterem (BGy)  
csütörtök 09:40-11:20 Hevesy György előadóterem (HGy)  

MINDEN ESETBEN MEGJELÖLTÜK AZ ELŐADÁSOK HELYSZÍNÉT, ILLETVE IDŐPONTJÁT A TEMATIKÁBAN!

Hét Dátum Időpont Előadás
01 Jan:31 10:15-11:00 Fehérjék: összetétel és szerkezet (AA) BGy
01 Feb:02 09:40-11:20 Fehérjék vizsgálati módszerei (AA) HGy
02 Feb:07 10:15-11:00 Enzimek működése és kinetikája (AA) BGy
02 Feb:09   TDK KONFERENCIA
02 Feb:10 12:35-14:15 Enzim kinetika (AA) HGy
03 Feb:14 10:15-11:00 Az enzimműködés mechanizmusa (AA) BGy
03 Feb:16 09:40-11:20 Az enzim működés szabályozása (AA)  HGy
04 Feb:21 10:15-11:00 Az enzim működés szabályozása (AA) BGy
04 Feb:23 09:40-11:20 Hemoglobin, mioglobin (AA) HGy
05 Feb:28 10:15-11:00 A metabolizmus alapelvei és fontosabb összetevői (TE) BGy
05  Már:02 09:40-11:20 Szénhidrátok (TE)
05 Már:03 12:40-13:15 Első zárthelyi dolgozat (BGy+HGy)
06 Már:07 10:15-11:00 Glikolízis (TE) BGy
06 Már:09 09:40-11:20 Glikolízis, glükoneogenezis (TE) HGy
07
Már:13? 10:15-11:00 Galaktóz, fruktóz, PDH (TE) BGy
07 Már:16 09:40-11:20 Citrátkör (TE) HGy
07 Már:17 12:40-13:15 Az első zárthelyi dolgozat ismétlése
08 Mar:21 10:15-11:00 Oxidatív foszforiláció (TE) BGy
08 Mar:23 09:40-11:20 Oxidativ foszforiláció, pentózfoszfát-út  (TE) HGy
09 Már:28 10:15-11:00 Pentózfoszfát-út (TE) BGy
09 Már:30 09:40-11:20 Glikogénmetabolizmus (TE) HGy
10 Ápr:04 10:15-11:00 Zsírsavak lebontása, ketontestek (LI) BGy
10 Ápr:06 09:40-11:20 Zsírsavak szintézise (LI) HGy
      Húsvéti szünet, Húsvéthétfő
11 Ápr:18 10:15-11:00 Foszfolipidek, trigliceridek (LI) BGy
11 Ápr:20 09:40-11:20 Lipoproteinek (LI) HGy
12 Ápr:25 10:15-11:00 Koleszterin (LI) BGy
12 Ápr:27 09:40-11:20 Epesavak, szteroidok (LI) HGy
12 Ápr:28 12:40-13:15 Második zárthelyi dolgozat (BGy + HGy)
13 Máj:02 10:15-11:00 Fehérjék emésztése, aminosavak lebontása (LI) BGy
13 Máj:04 09:40-11:20 Aminosavak lebontása, szintézise (LI) (HGy)
13 Máj:05 12:40-13:15 Második zárthelyi dolgozat ismétlése
14 Máj:09 10:15-11:00 Aminosavak szintézise (LI) BGy
14 Máj:11 09:40-11:20 Nukleotidok anyagcseréje  (TE) HGy
14 Máj:12 12:40-13:15 Második zárthelyi dolgozat pótlása

 

Tankönyv

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: 
A biokémia elsajátításához elsősorban az előadások anyagát ajánljuk, melyeknek ábrái megtalálhatók lesznek a honlapunkon, és a hallgatók saját jegyzeteivel kiegészítve használhatók.

Tankönyv:

  • Ádám Veronika: Orvosi Biokémia (Medicina Kiadó 2016)

Zárthelyi

Két alkalommal zárthelyi dolgozat előadásokon kívüli időpontban az 5. héten pénteken 1240-1315 az 1-4. hét anyagából és a 12. héten pénteken  1240-1315 órakor az 5-11. hét anyagából. Mindkét dolgozat 25-25  tesztkérdésből áll, amelyeket egyenként maximum 25 pontra értékelünk.

Értékelés
1 0-12
2 13-15
3 16-18
4 19-21
5 22-25

Amennyiben a két dolgozatra együtt 44-50 pontot szerez a hallgató és ≥ 19 pontot külön-külön, akkor jeles (5) kollokviumi vizsgajegyet ajánlunk meg. Amennyiben 38-43 pont közötti teljesítményt ér el és ≥ 19 pontot külön-külön, akkor jó (4) vizsgajegyet kaphat, ha elfogadja. Jogában áll írásbeli kollokviumon javítani és rontani, azonban a vizsgán megszerzett jegyet kapja meg majdan a hallgató. A vizsgakedvezmény a teljes vizsgaidőszakban érvényes, de egy későbbi vizsgaidőszakban már nem.

A zárthelyi dolgozat pótlására és ismétlésére két alkalmat biztosítunk (egyenként): a 7. héten pénteken az első, a 13. héten pénteken a második, valamint 14. héten pénteken mindkét dolgozat ismételhető. Nem kérünk igazolást a hiányzásról. A félév végi aláírás feltétele a regisztráció és mindkét zárthelyi dolgozat sikeressége, amely legalább 13 pontot jelent, mindkét dolgozat esetében.

Követelményrendszer

Letöltések