A gyakorlati oktatáson a hallgatók elsajátítják a genomi adatok kiértékelését. Ennek során a saját DNS mintájukból készült következő generációs szekvenálást kiértékelésén keresztül megtanulják a genomi adatfeldolgozás valamennyi lépését. (A saját DNS mintából származó szekvenálási adatok kiértékelése csak azon hallgatók számára lesz biztosítva, akik az ehhez szükséges beleegyező nyilatkozatot elfogadják és az elméleti órákról való hiányzás nem éri el a 10%-ot.) Graduális hallgatók esetén a használt programok nem tartalmaznak parancssoros programozást.