A Klinikai Központ Kabinet a Klinikai Központ elnökének stratégiai döntéseit előkészítő, véleményező, javaslattevő szervezeti egység, amely ellenőrző tevékenységet is végez. Közvetlenül támogatja a Klinikai Központ elnökének, valamint a tanácsadó testületeinek munkáját. A Klinikai Központ feladatkörébe tartozó szakmai kérdésekben a Klinikai Központ Kabinet stratégiai koncepciókat  dolgoz ki, illetve szervezet és működésfejlesztési elemzéseket készít. Képviseli a Klinikai Központot a komplex egyetemfejlesztési nagy projektekben és közreműködik a Klinikai Központ fejlesztését célzó projektek előkészítésében és megvalósulásuk ellenőrzésében. Támogatást nyújt a klinikáknak a költségvetés végrehajtása során.

MUNKATÁRSAK: 

kabinetvezető:
Dr. Kormos Andrea

Munkatársak:
Takácsné Molnár Irén, titkárságvezető
Czétényi Tünde, ügyvivő szakértő
Adonicsné Püski Kata, ügyvivő szakértő

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. I. em. 113.
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26. ; 1428 Budapest, Pf.2.
Telefon: 459-1500 / 55215