Betűméret: A A A

Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat

RS4443_IMG_0020-scrA Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat SzMSz-ben meghatározott feladatai:

a) az Egyetem új közalkalmazottainak előzetes, munkaköri alkalmassági vizsgálatainak elvégzése,
b) az Egyetem közalkalmazottainak – ide nem értve a Kútvölgyi Klinikai Tömb közalkalmazottait – időszakos, soron kívüli és záró vizsgálata,
c) a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása, munkahelyek szemléje,
d) a munkavégzés egészségkárosító hatásának vizsgálata,
e) az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,
f) közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai és higiénés feladatok megoldásában és az Egyetem katasztrófa-megelőző, – elhárító, – felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában,
g) időszakos oltások szervezése,
h) az egyetemi hallgatók szűrővizsgálata

Az előzetes, soronkívüli, és záróvizsgálatok munkanapokon 8:30 – 12:30 között (pénteken 8:30- 12:00) történnek.

Az időszakos alkalmassági vizsgálatokat szervezetten,  egységenkénti bontásban éves ütemezésben végezzük. A vizsgálatokhoz szükséges dokumentumokat a munkavállaló munkaköréhez tartózó kockázati tényezők határozzák meg.

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 22. I. emelet
Telefon:    +36-1-459-1500 / 54889,54890,    +36-1-317-2504,   +36-1-317-1102

A Szolgálat igazgatója   Dr. Szilágyi György, főorvos, aki 1985 óta dolgozik az egyetemen és az intézetet 2006 májusa óta vezeti. Szakvizsgái: üzemorvostan, igazságügyi orvostan, kórbonctan, sportorvostan. Az MLSZ vezető orvosa, a FIFA és a FILA orvosi bizottságának tagja.

Munkatársak:

Dr. Lesnyák Klára, szakorvos
Telefon:   +36-20-666-3605
E-mail:      lesnyak.klara@semmelweis-univ.hu

Dr. Starcz Erzsébet,  szakorvos
Telefon:    +36-20-666-3606
E-mail:       starcz.erzsebet@semmelweis-univ.hu

Garbacz Istvánné, mb. vezető asszisztens
Telefon:   +36-20-825-8893
E-mail:      garbacz.erika@semmelweis-univ.hu

Kovács Gabriella, asszisztens
Telefon:   +36-20-666-3607
E-mail:     kovacs.gabriella@semmelweis-univ.hu

Kocsis Gabriella, orvosírnok
Telefon: +36-20-666-3873
Mészáros Beáta
Telefon:   +36-20-666-3608
E-mail:     meszaros.beata@semmelweis-univ.hu