LABORATÓRIUM VEZETŐ: Dr. Molnár Béla, M.D., Ph.D., D. Sc.
Tudományos tanácsadó, az MTA doktora

KUTATÁSAINK

A Molekuláris Gasztroenterológiai Labor a Klinika Gasztroenterológiai kutató laboratóriuma.
Tudományos kutatási területei a vastagbél daganatok kialakulásának molekuláris alapjait, a colitis ulcerosa genetikai és epigenetikai vizsgálatát, a gyomor fekélybetegséget és a Helicobacter pylori fertőzés kapcsolatát, a reflux betegség molekuláris hátterét, valamint hazai és nemzetközi kooperációkban történő további kutatási projekteket foglal magába.

A Laboratórium vizsgálatai során a Gasztroenterológiai osztály Endoszkópos laboratóriumával közösen gyűjtött biopsziás szövet, valamint perifériás vérminták biobankjából származó minták vizsgálatával végzi kutatásait.
A laboratórium DNS, RNS, miRNS, fehérje és hosszú, nem kódoló RNS (long non-coding RNA = lncRNA) sejt komponenseken szerzett kutatási tapasztalatokat.

A laboratórium különlegessége a morfológiai és molekuláris biológiai vizsgálatok összekapcsolása. Szöveti szuszpenziók mellett sejtizolációs módszerek, mint például lézer mikrodisszekció (LCM) segítségével egy kiválasztott sejtpopuláció (pl. hám, kötőszöveti, nyiroksejtek, daganatsejtek) kinyerhető. A laboratórium rendszerszintű, teljes genomot érintő kutatási módszereket vezette be, mint például a DNS metilációs és long non-coding RNS, mikroRNS és RNS expressziós array-k. A molekuláris biológiai eredményeket lehetőség van fehérjeszinten is validálni szövettani microarray-k (tissue microarray = TMA) segítségével.


KUTATÁSI MÓDSZEREINK:

Sejt komponens izolálás:
DNS, non coding RNS,
miRNS, mRNS, fehérje
kézi, automatikus,
plazma szabad DNS

Amplifikálás
DNS teljes genom amplifikáció
RNS

Array Technikák
mRNS
mikroRNS
long non-coding RNS
DNS metilációs

DNS szekvenálás
uj generácios DNS szekvenálás
mutáció kimutatás
biszulfit szekvenálás

PCR vizsgálatok
RNS, mikroRNS, lncRNS,
DNS mutációs és kópia szám elemzés,
DNS metiláció analízis
Kvantitatív real-time PCR
multiplex PCR
Digitális PCR

Morphologiai vizsgálatok
Szövettani microarray (TMA) alkalmazás
Digitális mikroszkópia
Kvantitatív szövettan
Immunhisztokémia
Molekuláris in situ vizsgálatok
mRNS, mikroRNS,
long non-coding RNS, FISH

Bioinformatika
SPSS
R
NGS szekvenálási adatok kiértékelése

Sejtkultúra és állat modell kisérletek


A Molekuláris Gasztroenterológiai Laboratórium rendszerbetegségekkel foglalkozik, ebből kifolyólag vizsgálati technikáit nagy kapacitású array módszerek adják mind DNS, RNS, miRNS, hosszú nem kódoló RNS és fehérje szinten egyaránt.

OKTATÁS

A laboratóriumunkban folyó munkákba lehetőség van TDK munka, rektori pályamunka és szakdolgozat készítésére. PhD hallgatók a laborban a doktori képzés ösztöndíjas időszaka alatt, valamint a fokozatszerzésükig predoktori ösztöndíj mellett kutathatnak.

A Semmelweis Egyetem Klinikai Doktori Iskola keretén belül a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Sejtanalitika Laboratóriuma a következő kutatási témákban vesz részt:

A Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Vezető: Dr. Tulassay Zsolt, II. Belgyógyászati Klinika

2/4. Program: Gasztroenterológia, Programvezető: Dr. Tulassay Zsolt
Témavezető: Dr. Molnár Béla

KUTATÁSI TÉMÁK

1. A colorectalis carcinomás betegek perifériás vér mRNS, DNS expressziós markereinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Molnár Béla

Predoktor kutató:
Barták Barbara Kinga

TDK hallgató
Márkus Eszter

2. Az öregedés génszintű, epigenetikai elváltozásai a gyomor-bélrendszer megbetegedéseiben

Témavezető: Dr. Molnár Béla

Predoktor kutatók:
Dr. Patai V. Árpád

3. A vastagbél regenerációs és patológiás eltérései a gyulladásos és daganatos betegségek kialakulásában

Témavezető: Dr. Molnár Béla

4. A tumor fejlődésében szerepet játszó epigenetikai elváltozások és a kapcsolódó mikroRNS, long non-coding RNS molekulák azonosítása vastagbél daganatokban
Témavezető: Dr. Molnár Béla
Dr. Galamb Orsolya, Dr. Kalmár Alexandra

Predoktor kutató: Nagy Zsófia Brigitta
TDK hallgató:
Márkus Eszter, Szigeti Krisztina

5. Exosoma és multivezikuláris elváltozások a vastagbél daganatok kialakulásában
Témavezető: Dr. Valcz Gábor

6. Fogazott adenomák molekuláris biologiai és epigenetikai jellemzői
Témavezető: Dr. Patai Árpád, Dr. Molnár Béla
TDK hallgató: Nagy Ádám


A Laboratórium hazai és nemzetközi együttműködése során közös feladatokon, kiegészítő kutatási eszközökkel dolgozik. (ehelyett talán: különféle készülék, illetve molekuláris biológiai protokoll kidolgozásán és technikai fejlesztésén dolgozik.)

A laboratóriumban dolgozik a Prof. Dr. Tulassay Zsolt akadémikus által alapított MTA Molekuláris Medicina kutatócsoportjának több tagja. A munkacsoport 5 évente újítja meg feladatait és céljait.
A Molekuláris Gasztroentrológiai Munkacsoport hazai OTKA, ipari, valamint K+F pályázatokkal, és részben külföldi támogatásokkal biztosítja munkájának eszközigényét és anyagi hátterét.


A LABORATÓRIUM TAGJAI

 • Dr. Molnár Béla tudományos tanácsadó, klinikai szakorvos, laboratóriumvezető
 • Udvardyné Dr. Galamb Orsolya senior kutató
 • Dr. Valcz Gábor senior kutató
 • Dr. Patai V. Árpád predoktor kutató
 • Dr. Kalmár Alexandra posztdoktor kutató
 • Dr. Schöller Andrea predoktor kutató
 • Barták Barbara Kinga predoktor kutató
 • Nagy Zsófia predoktor kutató
 • Kónyáné Farkas Gabriella szakasszisztens
 • Kovács Hajnalka mintagyűjtő asszisztens

TDK HALLGATÓK

 • Szigeti Krisztina
 • Márkus Eszter
 • Nagy Ádám

ELÉRHETŐSÉG:

Központ: +36-1-266-0926, mellékek: 55620, 55621, 55622, 55960