Dr. Műzes GyörgyiDr. Műzes Györgyi, PhD, CSc, Habil.
egyetemi docens, belgyógyász,
klinikai immunológus-allergológus szakorvos


Dr. Sipos FerencDr. Sipos Ferenc, PhD
egyetemi adjunktus, belgyógyász,
klinikai immunológus-allergológus,
gasztroenterológus szakorvos


A munkacsoport feladata

Az immunológiai munkacsoport tagjainak elsőrendű feladata a klinikai osztály betegeinek szakszerű és korszerű ellátása. Az osztályon elsősorban szisztémás autoimmun kórképekben, (veleszületett és szerzett) immunhiányos kórállapotokban, ill. egyéb társuló szervspecifikus autoimmun betegségekben (is) szenvedők kezelése történik. A betegek rendszeres követése, ellenőrzése, gondozása, valamint az új ambuláns betegek vizsgálata az immunológiai járóbeteg szakrendelés keretében valósul meg.

Oktatás

A munkacsoport tagjai folyamatosan részt vesznek a graduális, posztgraduális és PhD képzésben. Emellett TDK témák, rektori és szakdolgozati (magyar és angol nyelvű) pályamunkák konzulenseiként is tevékenykednek. Orvostanhallgatók és szakorvosjelöltek (magyar és angol nyelvű) vizsgáztatásában (kollokvium, szigorlat, államvizsga) is közreműködnek.

Főbb kutatási területek

  • A dysregulált immunválasz hatása gyulladásos kórállapotok lefolyására
  • Az idült gyulladás és a malignus transzformáció közötti kapcsolat összefüggései
  • Idült gyulladásos állapotokban a szövetregenerációt meghatározó (sejtes és mikrokörnyezeti) tényezők alakulása

A fenti kérdéskörök megválaszolásához az immunreguláció komplex folyamatán belül elsősorban a naív immunitás celluláris és humorális faktorainak vizsgálatát végezzük, különös tekintettel a jelátviteli mechanizmusokat befolyásoló receptorrendszerek sajátosságaira.