Betűméret: A A A

Dr. Merkely Béla

2_portre_merkel_RS32491_AG_20150626_0331-scr_1

Dr. Merkely Béla

klinikai rektorhelyettes

Születési hely, idő:
Budapest, 1966. június 28.

Jelenlegi beosztása

 • tanszékvezető  – Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ
  Kardiológiai Tanszék (2007. júl. 1-től)
 • egyetemi tanár – Semmelweis Egyetem (2008. szept. 1-től)
 • igazgató – Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika
  (2013. július 1-től)
 • elnök – Semmelweis Egyetem Klinikai Központ (2015. október 1-től)
 • klinikai rektorhelyettes – Semmelweis Egyetem (2015. október 1-től)
 • elnök – Egészségügyi Szakmai Kollégium Kardiológia Tagozat (2016. február 15-től)

Iskolák:

 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar (1984-1991.)
 • Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ (2006-2009.) okleveles egészségügyi szakmenedzser
 • Semmelweis Egyetem Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Egészségügyi Menedzser mesterképző szak (2013-2014.)
  okleveles egészségügyi menedzser – Master of Health Management (MSc)

Szakmai képzés:

1991. Általános orvosi diploma (summa cum laude), SOTE, Budapest
1996. Belgyógyászati szakvizsga
1998. Kardiológiai szakvizsga
2005. Lipidológus képesítés
2007. Transthoracalis echocardiographias licensz (honoris causa-2 szint)
2007. EHRA Cardiac Pacing and ICD Accreditation-Device Therapy
2007. Aritmológus licensz – Invazív elektrofiziológia
2007. Aritmológus licensz – Eszközös terápia (PM, ICD, CRT)
2009. Intervencionális kardiológus lincensz – Expert szint
2010. Good Clinical Practice tréning
2013. Obezitológus képesítés
2014. MSc diploma „Progresszivitás és szervezetfejlesztés avagy hogyan lehet kitörni a menedzsment eszközeivel a költségvetési szűkösség determinációi közül?”
2015. Klinikai farmakológia szakvizsga

Tudományos fokozat:

 • 1999. PhD. fokozat. „Kamrai ritmuszavarok mechanizmusának experimentális és klinikai vizsgálata”
 • 2006. MTA doktora (DSc) cím „Tachyarrhythmiák patomechanizmusai és új elektrofiziológiai nonfarmakológiás kezelési módszerei”
 • 2006. Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Nyelvismeret:

 • Német (felsőfokú állami nyelvvizsga – A típusú -)
 • Angol (középfokú állami nyelvvizsga – C típusú -)
 • Német (középfokú állami nyelvvizsga – C típusú -)

Folyóirat szerkesztése:

 • Progress in Biomedical Research-ben szerkesztőbizottsági tag (1999-2006)
 • Reviewer (Cardiovascular Research, Heart Rhythm, JCE, JICE, European Heart Journal, Europace, stb.)
 • Orvosképzés (Alapítva 1911) felelős szerkesztője (2008-)
 • Interventional Medicine and Applied Sciences főszerkesztő helyettes (2010-)
 • a Cardiologia Hungarica szerkesztőségi tanácsadója
 • COR et VASA (a Cseh Kardiológusok Társaságának folyóirata) szerkesztőbizottsági tagja, (2011-)
 • a Clinical Research in Cardiology c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (2012-)
 • a World Journal of Cardiology c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (2014-)
 • a Frontiers in Cardiovascular Medicine c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (2015-)
 • az Advanes in Interventional Cardiology c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (2015)
 • az IME Interdiszciplináris Magyar Egészségügy c. tudományos folyóirat Szerkesztőbizottságának Tanácsadó Testületi tagja (2016- )

Publikációk, előadások:

 • 3 szerkesztett könyv, ill. 2 szakkönyv, 50 könyvfejezet (6 nemzetközi, 36 magyar, 8 egyetemi tankönyvfejezet), 2 egyetemi jegyzet
 • 340 nemzetközi és 204 hazai közlemény.

Közlemények kumulatív impakt faktora 1 273,775,
Független idézettség: 11 818.
Hirsch-index: 28.

Tovább Dr. Merkely Béla műveinek listájához az MTMT adatbázisában…

Szakmapolitikai, szakmaszervező tevékenység, társasági tagság, választott funkciók:

Magyar Kardiológusok Társasága (MKT); Magyar Szívsebészeti Társaság, Magyar Atherosclerosis Társaság, European Society of Cardiology (ESC), International Society for Heart Research tagja;
1990-1996-ig Vereinigung ungarischer und deutscher Studenten und Wissentschaftler in Heidelberg- Eötvös József Gesellschaft elnöke,
1996-2004 Working Group of Cardiac Pacing (ESC) -vezetőségében nemzeti delegált
2000- Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag
2001- Magyar Kardiológusok Társasága Tanácsadó Testületének tagja
2001- Fellow of the European Society of Cardiology (FESC)
2004-2007. Magyar Kardiológusok Társasága Aritmia és Pacemaker Munkacsoport elnöke
2004- Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Bizottságának tagja
2004- Kardiológiai Szakmai Kollégium tagja
2004- European Heart Rhythm Association Advisory Board majd National Societies Board tagja,
2004- Magyar Kardiológusok Társasága Intervenciós Kardiológiai Munkacsoport vezetőségi tagja,
2006-2009 Budapest kardiológus szakfelügyelő főorvosa
2007-2010 Magyar Kardiológusok Társasága Intervenciós Kardiológiai Munkacsoport elnöke
2007- Magyar Kardiológusok Társasága elnökségi tag
2008- Semmelweis Egyetem Kardiológiai Szakmai Grémium elnöke
2009- Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács elnöke
2009-2013. EHRA National Societes Board, majd az Eastern Initiative társelnöke
2010-2013. Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke
2011- Szakmai Kollégium Kardiológia Tagozatának tagja, a Kardiológiai Szakmai Tanács elnöke
2011-2014. az Európai Kardiológus Társaság (ESC) Minősítő Bizottságának tagja
2011- az EAPCI EuroPCR Relations Committe tagja
2012- Fellow of the American College of Cardiology (FACC)
2013- a Magyar Tudományos Akadémia nem akadémikus közgyűlési képviselője
2013-2015. European Heart Rhythm Association elnökségi tagja és kincstárnoka
2013- Magyar Kardiológusok Társasága Intervenciós Kardiológiai Munkacsoport elnöke
2013- Semmelweis Egyetem ’Orvosi rehabilitáció a kardiológia területén’ ráépített szakmai képzést koordináló Grémium elnöke
2013- A Magyar Tudományos Akadémia Klinikai Tudományos Bizottság tagja
2013-2015. Országos Tudományos Diákköri Tanács Orvostudományi- és Egészségtudományi Szekció Ügyvezető Elnöke
2014- Európai Kardiológus Társaság (European Society of Cardiology) elnökségének tagja és tanácsosa
2015- National Cardiac Societies Committee (European Heart Rhythm Association) elnöke
2015- az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja
2015-2017 az EHRA National Cardiac Societies Committee elnöke
2015- az EUROTA Club társelnöke
2016- Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Bizottság elnöke
2016-2018 az Európai Kardiológus Társaság – Nemzeti Társaságokért Felelős alelnöke

Díjak, kitüntetések:

 • 1985. Táncsics Mihály Érdemérem Arany Fokozat
 • 1996. International Union of Angiology European Chapter’s Congress – Fizilógiai díj
 • 1997. Adorján Ferenc Alapítványi Díj
 • 1999. 10th World Congress of Electrophysiology, International Virchow Award 1. díj
 • 2000-2003. Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Kutatási Ösztöndíja
 • 2000. Ifjúsági Gábor György Díj
 • 2002. Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetése
 • 2004-7-10-13.  Magyar Kardiológusok Társasága Pro Societate Emlékérme Tanácsadó Testület tagjaként végzett munkáért
 • 2004. Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-plakett kitüntetés
 • 2006. Pro Civitate Sana – Az egészséges városért – díj
 • 2007.   Mestertanár Aranyérem – Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetése
 • 2008. Jendrassik Ernő emlékérmet és jutalomdíj
 • 2009. Akadémiai Nívódíj (Klinikai szív-elektrofiziológia és aritmológia c. kézikönyv szerkesztése)
 • 2011. Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
 • 2011. „Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos – díj”
 • 2011.  XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem
 • 2012. Elite Reviewer a Europace c. nemzetközi folyóiratnál
 • 2013. Díszpolgári cím a kardiológia területén végzett kiváló tudományos, oktatói munkájáért, valamint példaértékű humanitárius tevékenységéért (Budapest Főváros Önkormányzat)
 • 2013. Becsület érdemérem a tudományos tevékenységeiért és a tudományos együttműködés támogatásáért  – Oroszországi Népek Barátsága Egyetem, Moszkva
 • 2013. Career Achievement Award (Jagellonian Egyetem, Krakkó)
 • 2014. Magyar Kardiológusok Társasága aranyérme az MKT elnökeként végzett tevékenységéért
 • 2014. Astellas Elismerő Oklevél a kiváló szakmai tudásért és nagyszerű emberi hozzáállásért (az Astellas – Díj az Év orvosa Pályázat keretein belül)
 • 2014. a Semmelweis Egyetem általa vezetett Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinikája megkapja a „Kiváló Kardiológiai Centrum Díj”-at (Medicina Top200)
 • 2015. Gábor Dénes díj 
 • 2016. a Magyar Érdemrend Középkeresztje