Betűméret: A A A

Dr. Bagdy György

Dr. Bagdy György

Dr. Bagdy György

tudományos rektorhelyettes

Születési hely, idő:

Budapest, 1955. július 31.

Tanulmányok:

1974-1979.  –  Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar – Gyógyszerész

1980-83.  –  diploma Orvostovábbképző Intézet, Budapest – Farmakológus és Toxikológus Szakgyógyszerészi képesítés

 

Tudományos fokozatok:

1992. Az orvostudomány kandidátusa “A glukokortikoid kezelés pszichoneuroendokrin vonatkozásai”, Budapest
1999. Az MTA Doktora “Szerotonerg mechanizmusok az idegi és hormonális szabályozásban”, Budapest

 

Egyetemi címek:

1998. A Semmelweis Egyetem habilitált Doktora, Budapest
2005.  A Semmelweis Egyetem magántanára, Budapest
2010. Egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem

 

Munkahelyek:

1980-86 . Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet, Budapest  – tudományos segédmunkatárs
1986-89. NIH, NIMH, Section on Clinical Neuropharmacology, Bethesda, USA – Fogarty ösztöndíj
1989-90. NIH, NIMH, Clinical Neuroendocrinology Branch, Bethesda, USA – tudományos munkatárs
1991-92. Országos Pszichiátria és Neurológiai Intézet (OPNI), Budapest  –  tudományos munkatárs
1993-2002. OPNI, Budapest  – tudományos főmunkatárs, laboratórium vezető
2002-2007. OPNI, Budapest – tudományos igazgató
2007-2008. SE, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet  – tudományos főmunkatárs
2008- SE, GyTK, Gyógyszerhatástani Intézet – igazgató

 

Fontosabb kutatási témák:

 • A depresszió és a szorongásos zavarok genomikája, neurobiológiája
 • A vigilancia szabályozásának fiziológiája, farmakológiája
 • Az Ecstasy hatásmechanizmusa: receptorhatások, axonkárosodás és a funkcionális változások összefüggései
 • A migrén pathomechanizmusa: CGRP-nitrogénoxid-szerotonin kapcsolat
 • A szerotonerg rendszer ill. az arra ható gyógyszerek szerepe epilepsziában
 • Az SSRI antidepresszánsok hatásmechanizmusa
 • A szerotonin és receptorainak szerepe a magatartás szabályozásában
 • A hypothalamus paraventricularis magjának szerepe a szerotonerg neuroendokrin szabályozásban
 • A szerotonin és receptorainak szerepe a HPA tengely és a szimpatikus idegrendszer szabályozásában, az oxytocin és vazopresszin elválasztásában
 • A krónikus glukokortikoid kezelés hatásai a monoaminerg receptorok funkcióira

 

Iskolateremtő tevékenység, PhD témavezetés:

1993. Kísérletes, neurokémiai és izotóp laboratórium létrehozása az OPNI-ban
1995. Alprogramvezető, témavezető: SOTE Doktori Iskola
2000. Törzstag: Semmelweis Egyetem, 4. sz Mentális Egészségtudományi Doktori Iskola
2000. Alprogram vezető, témavezető: Semmelweis Egyetem, Szentágothai János Idegtudományi (6.) Doktori Iskola
2013. MTA-SE Neuropszichofarmakológiai és Neurokémia Kutatócsoport létrehozása és vezetése
2014 Témavezető: SE Gyógyszertudományi Doktori Iskola

Doktori fokozatot szerzett 16 tanítványa közül ketten Junior Prima díjat kaptak tudomány kategóriában

Tudományos közlemények tudománymetriai adatai (MTMT)

 • Összesített impakt faktor 458
 • Összes hivatkozás >4800, független >3750
 • Első-utolsó szerzős az összes arányában: 66%
 • Hazai munka aránya: 80 %
 • Hirsch-index: 40

Pályázatok

 • >20 hazai kutatási pályázat (> 300 M Ft) nyertese
 • két EU-s konzorciumban a magyar csoport vezetője (> 750e. EURO)

Fontosabb díjak, elismerések

 • Egészségügyi Miniszter Elismerő Oklevele, 1998.
 • Kiváló PhD Oktató (SE), 2009.
 • Huzella Tivadar-emlékérem és jutalomdíj (SE), 2010.
 • Akadémiai Díj (Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége) 2012.
 • Issekutz Díj, 2014.

Hazai és nemzetközi tudományos közélet

 • az Academia Europaea tagja
 • az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottságának társelnöke
 • az MTA Orvosi T. Osztályának közgyűlési képviselője
 • az MTA Orvosi T. Osztálya III. sz. Doktori Bizottságának titkára
 • a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Orvostudományi Bizottságának tagja
 • a Magyar Rektori Konferencia Orvos- és Egészségügyi Bizottságának tagja
 • az MFT, MÉT, Magyar Pszichofarmakológusok Társasága vezetőségi tagja
 • MTA levelező tag jelölt (2012, 2015)
 • OTKA zsüritag (Ember és Idegtudományi, majd Kísérletes Orvostudományi)
 • Rangos hazai és nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja
 • Meghívott előadó, konferencia-szervező 4 kontinensen, több mint 50 alkalommal

Nyelvismeret

 • angol szakmai és általános középfok
 • német általános alapfok