Betűméret: A A A

Testületek

tanacsterem_Panorama

A Semmelweis Egyetem Szenátusa

A Semmelweis Egyetem döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott legfőbb önkormányzati vezető testülete a Szenátus, amelyet megilletnek a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai, továbbá amely az alapító okiratban meghatározottak figyelembevételével kitűzi az Egyetem képzési és kutatási feladatait, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus elnöke a Semmelweis Egyetem rektora. A Szenátus működésére vonatkozó részletszabályozásokat a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Tovább a  Semmelweis Egyetem Szenátusának összetételéhez…


A Semmelweis Egyetem konzisztóriuma

A konzisztórium előzetes egyetértése szükséges az intézményfejlesztési tervek, az éves költségvetés, a vagyongazdálkodási terv elfogadásához, valamint a szenátus egyes, a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott gazdasági következménnyel járó döntéseinek érvényességéhez.

Tovább a Semmelweis Egyetem konzisztóriumának összetételéhez…


A Semmelweis Egyetem állandó bizottságai

A Szenátus jogszabályban vagy az Egyetem szabályzatában meghatározott hatáskör gyakorlására, vagy valamely feladat ellátásának irányítására, felügyeletére, vagy véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő és ellenőrző feladatok ellátására állandó bizottságokat hoz létre, meghatározva a bizottság feladatait.

A bizottságok összetételét, feladatait, tevékenységi- és hatáskörét a Szenátus állapítja meg. A karon működő bizottságok személyi összetételét, a tagok személyét a Kari Tanács javaslata és a dékán előterjesztése alapján a Szenátus állapítja meg. Az állandó bizottságok mandátuma egy, a Szenátus megválasztásához igazodó választási ciklusra szól. A bizottságok munkáját a szükséges információk megadásával az Egyetem minden szervezeti egységének támogatnia kell. A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza az egyetem állandó bizottságait, és a bizottságok feladatköreit.

Tovább a Semmelweis Egyetem állandó bizottságainak listájához…