Betűméret: A A A

Ellenőrzési Igazgatóság

RS37939_20130426-IMG_8838-NET-kulso-scr-cropA Semmelweis Egyetem belső ellenőrzési egységének, az Ellenőrzési Igazgatóságnak alapvető célja számot adni arról, hogy a vizsgált területek az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodnak-e, a számviteli és bizonylati rendet betartják-e.

A jogszabályi előírások alapján az Ellenőrzési Igazgatóság tevékenysége kiterjed a Semmelweis Egyetem minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára, a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének elemzésére, értékelésére. A belső ellenőrzés feladatai közé tartozik a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében.

A belső ellenőrzési tevékenység szabályrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzetközi és magyarországi belső ellenőrzési standardok, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazzák.

Az Ellenőrzési Igazgatóság feladatait a Semmelweis Egyetem Kancellárja által jóváhagyott éves ellenőrzési terv (intranetes pdf dokumentum), valamint soron kívüli elrendelések alapján végzi. 

Ellenőrzési Igazgatóság
Budapest, 1089 Nagyvárad tér 4.
 
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26.; 1428 Budapest, Pf.2.
Telefon: 459-1500/56233
e-mail: ellenorzesi.igazgatosag@semmelweis-univ.hu

Munkatársak: 

Riesz Istvánné igazgató Telefon: 459-1500/56200,
Mobil: 06-20-663-2707
Fax: 210-4401
e-mail: riesz.istvanne@semmelweis-univ.hu;
Horváth Ramóna ügyintéző Telefon: 459-1500/56233
Fax: 459-1500/56376
e-mail: horvath.ramona@semmelweis-univ.hu
Gilányi Judit belső ellenőr Telefon: 459-1500/56396
e-mail: gilanyi.judit@semmelweis-univ.hu
Hunyadvári Ágnes belső ellenőr Telefon: 459-1500/56298
e-mail: hunyadvari.agnes@semmelweis-univ.hu
Varga Erika belső ellenőr Telefon: 459-1500/56395
e-mail: varga.erika@semmelweis-univ.hu

 

Vissza a szervezeti felépítésről szóló menüpontba