Dr. Szél Ágoston

 rektor

Születési hely, év:

Budapest, 1955. október 30.

Diploma:

általános orvosi diploma, 1980. (Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest)

Tudományos fokozat:

az orvostudomány kandidátusa (A retina színspecifikus fotoreceptorainak azonosítása látópigmentek ellen készített ellenanyagokkal), 1989., MTA; az MTA doktora (biológiai tudományok), (Színspecifikus fotoreceptorok differenciálódása és eloszlása a retinában), 1996., MTA; habilitáció, 1997. (SOTE, Budapest); Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1997-2000.

Munkahelyek:

1980-1987.Budapest VI. ker. Kórház- Rendelőintézet, éjszakai ügyelet, részállásbanügyeletvezető
1980-1981.II. sz. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, SOTE;orvosgyakornok
1981-1989.II. sz. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, SOTEegyetemi tanársegéd
1989-1996.II. sz. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, SOTEegyetemi adjunktus
1996-2000.Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet, SOTEegyetemi docens
1999-2003.I. sz. Elektronmikroszkópos Laboratórium, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet, SOTElaborvezető
2000-Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet, SEegyetemi tanár
2002-2003.Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet, SEigazgatóhelyettes
2002-2003.német nyelvű oktatásért felelős egyetemi tanár
2003-2015.Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet, SEintézetigazgató
2003-2009.Semmelweis EgyetemDoktori Tanács elnök
2009-2012.Semmelweis EgyetemÁltalános rektorhelyettes
2012-Semmelweis EgyetemRektor
2015-(egyesített) Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetintézetigazgató

Specializáció:
Oktatás: anatómia, szövettan, fejlődéstan, idegtudomány (általános orvostanhallgatóknak és gyógyszerészhallgatóknak magyar, angol és német nyelven); fejlődésbiológia (PhD hallgatóknak – Embryológiai, Szemészeti és Idegtudományok programokban); törzstag, témavezető, előadó, programvezető-helyettes); TDK hallgatók foglalkoztatása (kutatási témában); klinikai anatómia (propedeutika, jegyzetkészítés, tankönyvírás);

Kutatás: összehasonlító fotoreceptor- és retinamorfológia, fejlődésbiológia;

Speciális terület: színeslátás fejlődésbiológiája, elektronmikroszkópia;

Jelentősebb tanulmányutak:
1987. Free University, Brüsszel (1 hónap);
1989. Freie Universität, Berlin (3 hónap);
1992-1994. University of Göteborg, Svédország (2 és félév);
1992. University of Lund, Svédország (6 hónap);
1997. INSERM, U-371, Lyon, Franciaország (2 hónap);
1999. University of California, San Diego (2 hónap)

Nemzetközi kapcsolatok:

 • University of Lund, Svédország;
 • University of Washington, Seattle;
 • Yale University, New Haven;
 • University of Florida, Gainesville;
 • University of Rotterdam, Hollandia;
 • University of California, Los Angeles;
 • INSERM, U-371, Lyon, Franciaország
 • UMASS (Massachusetts University, Worcester)

Kitüntetések:
Egészségügyi Miniszteri Kiváló dolgozó kitüntetés 1989.
Lenhossék-díj 1989.
Huzella-díj 1996.
Kiváló dolgozó kitüntetés (SOTE) 1996.
OTKA Ipolyi Arnold díj 2007.
Kiváló PhD oktató 2011.
Semmelweis Ignác-díj és emlékérem 2011.
Magyar Érdemrend, Középkereszt – 2016;
Professor Honoris Causa, Josai University, Japan – 2016.
Doctor Honoris Causa, Vasile Goldis Egyetem, Arad, Románia – 2016.

Tudományos társasági tagság:

 • Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT) tag
 • Orvosképzés főszerkesztő 2007-2009. között, majd rovatszerkesztő (2009-)
 • Az Interventional Medicine & Applied Science c. folyóirat alapító főszerkesztő (2009-)
 • Magyar Anatómusok Társasága (tag, vezetőségi tag, 2005-től elnök);
 • Magyar Biológus Társaság, számvizsgáló bizottsági tag
 • Magyar Mikroszkópos Társaság, tag
 • Magyar Retinitis Pigmentosa Társaság, tudományos bizottsági tag
 • Scandinavian Society for Peripheral Sensory Physiology (1991-2006)
 • Scandinavian Retinitis Pigmentosa Foundation (1991-2006)
 • ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology), USA (1989-től)
 • Hungarian ARVO (HARVO) vezetőségi tag (2008-tól)
 • International Calcium Society tag
 • Szakorvosok Európai Uniója (UEMS), Anatómiai Pathológiai szekció – tag
 • Magyar Orvosi Kamara (folyamatosan)

Kongresszus szervezés:

 • Semmelweis Symposium (1999.);
 • Magyar Anatómus Kongresszus (2001.);
 • PhD Tudományos Napok (200.1, 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008.);
 • Worldwide Hungarian Medical Academy, International Conference (WHMA – 2005.);
 • International Symposium of Morphological Sciences (ISMS – 2007.).

Fontosabb egyetemi funkciók:

 • SE ÁOK, oktatási dékánhelyettes (2001 – 2003.);
 • SE Doktori Tanács, elnök (2003 – );
 • SE Habilitációs Bizottság, tag (1996 – )
 • SE Tehetséggondozási Tanács, tag (2007 – );
 • SE Doktori Tanács, Véleményező és Minőségellenőrzési Bizottság, alapító elnök (1997 – 2003.);
 • SE Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskolája, alapító tag, törzstag;
 • PTE Doktori és Habilitációs Bizottság, tag (2000 – 2003.);
 • SE ÁOK Oktatási és Kreditbizottság, elnök (2003- );
 • SE Egyetemi Tudományos Bizottság, tag (2000 – ),
 • SE Minőségfejlesztési Tanács, tag (2007 – )
 • SE Doktori Tanács elnöke (2003-2009.)
 • SE általános rektorhelyettes (2009-2012)
 • SE rektor (2012 – )

Egyéb tudományos és közéleti tevékenységek:

 • OTKA (Ember és Idegtudományi Zsüri): szakbizottsági tag és titkár (1999-2001), megbízott elnök (2002-2004), elnök (2004-2006), kollégiumi tag (2008-tól).
 • Felsőoktatási és Tudományos Tanács, Integrációs Szakértői Bizottsági tag (2000-ig);
 • Felsőoktatási és Tudományos Tanács, Képzési és Tudományos Szakbizottság (2004-2006);
 • Felsőoktatási és Tudományos Tanács, tag (2010-2013),
 • Egészségügyi tanácsadó (Oktatási Minisztérium, 2000 – 2003);
 • MTA Orvosi Osztály, szakbizottsági tag (2005-től),
 • MTA, nem akadémikus közgyűlési képviselő (2010-2016).
 • Széchenyi Ösztöndíj bírálóbizottsági tag (2000-ig);
 • Bolyai Ösztöndíj bírálóbizottsági tag (1998-2007),
 • Egyedi bírálati tevékenységek (kandidátusi és MTA doktori bírálóbizottsági titkár, tag, opponens; habilitációs és PhD értekezések bírálatában elnök, bizottsági tag, opponens – SE, PTE);
 • Bíráló szakmai folyóiratoknál (Cell Tiss Res, Invest Ophthalmol Vis Sci, Vision Res, Visual Neurosci, Brain Res, Brain Res Bulletin, stb.);
 • Magyar Örökség Díj Kuratóriuma, tag (2002-2003),
 • Apáthy István Alapítvány Kuratóriuma, tag (1999-től),
 • Orvosképzés, folyóirat főszerkesztő (2006-2008), majd rovatszerkesztő (2008-tól)
 • Interventional & Applied Sciences (IMAS) folyóirat alapító főszerkesztő (2009-től)
 • Magyar Rektori Konferencia, elnökségi tag – 2015-től

Közlemények: 150; kumulatív impakt faktor: kb. 300.00; idézettség: kb. 3000.

Tovább Dr. Szél Ágoston közleményeihez a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)…

 

← Vissza a vezető tisztségviselőkhöz…