Betűméret: A A A

Általános rendelkezések

 

TUTORI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEK:

 • egyetemi tutori megbízási szerződés dokumentumai
 • külső képzőhelyi és nyugdíjas egyetemi tutorokkal kötendő tutori megbízási szerződés dokumentumai
 • házi- és házi gyermekorvosokkal kötendő tutori megbízási szerződés dokumentumai
        

JOGSZABÁLYOK:

/a jogszabályra kattintva a jogszabály teljes szövege megtekinthető/

 • 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról                
 • 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről                              
 • 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól                    
 • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről                                                        
 • 30/2008. (VII.25.) EüM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól  
 • 18/2007. (IV.17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
 • 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
 • 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról  
 • 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
 • 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről        
 • 4/2000. (II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
 • 40/1997. (III.5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről 
 • 50/2015. (XI.12.) EMMI rendelet az orvosi bélyegzőkről              
 • 122/2012. (IX.12) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakképzési rendszerről  – hatályon kívül, hatályon kívül helyezte a 162/2015. (VI.30.) Korm. rend., hatálytalan: 2015. VII. 2., A szakképzésüket 2015. július 1-jét megelőzően megkezdőkre ezt a jogszabályt kell alkalmazni.      
 • 66/1999. (XII.25.) EüM rendelet a szakorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről  – hatályon kívül, hatályon kívül helyezte a 22/2012 (IX.14.) EMMI rendelet, hatálytalan 2012.IX.15-től, a képzésüket e rendelet szerint megkezdőkre a szabályait kell alkalmazni