Tutori megbízási szerződések:

 • egyetemi tutori megbízási szerződés dokumentumai
 • külső képzőhelyi, valamint nyugdíjas egyetemi tutorokkal kötendő tutori megbízási szerződés dokumentumai
 • házi- és házi gyermekorvosokkal kötendő tutori megbízási szerződés dokumentumai

Mentori eljárásrend     

Jogszabályok:

/A jogszabályra kattintva a jogszabály teljes szövege megtekinthető!/

 • 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről (2012. szeptember 15. után szakképzésbe lépők)

 • 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről (licenc képzés)

 • 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról (2015. július 1. után szakképzésbe lépők)
            
 • 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól 

 • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről   

 • 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről                                               

 • 30/2008. (VII.25.) EüM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól  

 • 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről

 • 4/2000. (II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

 • 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

 • 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 • 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról

 • 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

 • 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről

 • 50/2015. (XI. 12.) EMMI rendelet az orvosi bélyegzőkről

 • 122/2012. (IX.12) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakképzési rendszerről  (hatálytalan 2015. július 2-től, hatályon kívül helyezte a 162/2015. (VI.30.) Kormányrendelet, szakképzésüket 2015. július 1-jét megelőzően megkezdőkre kell alkalmazni)

 • 66/1999. (XII.25.) EüM rendelet a szakorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről  (hatálytalan 2012.szeptember.15-től, hatályon kívül helyezte a 22/2012 (IX.14.) EMMI rendelet, képzésüket 2012. szeptember 15-ét megelőzően megkezdőkre kell alkalmazni)