TÁJÉKOZTATÓ

A szak leírása:

Neuropszichológiai szakpszichológus alap szakképesítés általános neuropszichológiai posztgraduális képesítéssel rendelkező pszichológusok részére

A képzés célja:

Olyan szakpszichológusok képzése, akik elsődlegesen a központi idegrendszer működési zavarai nyomán fellépő pszichés problémák felismerésével és kezelésével segítik a hatékonyabb gyógyító és fejlesztő munka megvalósulását az egészségügyi ellátásban, továbbá a nevelési, pedagógiai szakszolgálati intézményekben.

A két év során a hallgatók a képzésre akkreditált pszichiátriai, neurológiai és rehabilitációs intézményekben ismerkednek meg a komplex klinikai és neuropszichológiai munkához elengedhetetlen pszichiátriai, neurológiai, klinikai szakpszichológiai és neuropszichológiai ismeretekkel.

A képzés során elméleti számonkérések mellett folyamatos betegvezetéssel és annak dokumentációjával , esetelemzésekkel adnak számot a munkájukról a. A tanulmányi idő befejezése után jelentkezhetnek a Nemzeti Vizsgabizottságnál szakvizsga letételére.