Betűméret: A A A

Elérhetőség, munkatársak

A Semmelweis Egyetem minden szervezeti egységének egységes levelezési címe: 2016. január 1-jétől: 1085 Budapest Üllői út 26. 1428 Budapest, Pf.2.

Kérjük, hogy levélpostai küldeményeit ezen időponttól kezdődően kizárólag erre a címre szíveskedjen részünkre megküldeni, azzal, hogy a borítékon tüntesse fel címzettként a szervezeti egységet.

Tisztelt Hallgató!

Kérem, hogy tanulmányi ügyeivel kapcsolatban a Tanulmányi csoport évfolyamügyintézőjénél szíveskedjék érdeklődni. Az elérhetőségek név szerinti bontásban lejjebb találhatók.  

 

 D É K Á N I   T I T K Á R S Á G

Telefon :317-9057

Fax: 266-0441

1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 201.

Ügyfélfogadás:

hétfő, péntek: 9.00 – 12.00 óráig
kedd: az ügyfélfogadás szünetel
szerda: 13.00 – 15.00 óráig
csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig

 

dr. Eperjesi Tímea Anna
hivatalvezető
459-1500/55238eperjesi.timea@med.semmelweis-univ.hu
dr. Nagy Marianna
hivatalvezető-helyettes
459-1500/55356nagy.marianna@med.semmelweis-univ.hu
dr. Sajó Konstantinné
titkárságvezető
459-1500/55355sajo.konstantinne@med.semmelweis-univ.hu
Kovácsné Gaál Zsuzsanna
előadó
459-1500/55398gaal.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Angyal Alexandra
ügyintéző
459-1500/55397angyal.alexandra@med.semmelweis-univ.hu
Pusztai Gyöngyike
ügyintéző
459-1500/55357pusztai.gyongyike@med.semmelweis-univ.hu
Mihócza Magdolna
előadó
459-1500
hosszabb szabadságon
mihocza.magdolna@med.semmelweis-univ.hu

 

A kari vezetőknek címzett leveleket kérem, hogy az aokdekan@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre szíveskedjék eljuttatni.

Az ÁOK Dékáni Hivatal részére címzett leveleket a titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu email címre kérjük megküldeni.

 

 

GRADUÁLIS K É P Z É S

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15.

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő, péntek: 9.00 – 12.00 óráig
kedd: az ügyfélfogadás szünetel
szerda: 13.00 – 15.00 óráig
csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig

 

T a n u l m á n y i   C s o p o r t (I.)

dr. Béda Zsuzsa
osztályvezető
459-1500/56589beda.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
dr. Pallai Emese
ügyvivő szakértő
459-1500/56556pallai.emese@med.semmelweis-univ.hu
Balogh Szilvia
előadó
459-1500/56588balogh.szilvia@med.semmelweis-univ.hu
Földesi Eszter
ügyintéző
459-1500/56590foldesi.eszter@med.semmelweis-univ.hu
Tóthné Varga Melitta
ügyintéző
459-1500/56557tothne-varga.melitta@med.semmelweis-univ.hu
Zsiskó Andrea
ügyintéző
459-1500/56591zsisko.andrea@med.semmelweis-univ.hu

 

T a n u l m á n y i   C s o p o r t (II.)

Frittmann Anikó
csoportvezető
459-1500/56592frittmann.aniko@med.semmelweis-univ.hu
Farkas Fanni
ügyintéző
459-1500/56592farkas.fanni@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Dunai Józsefné
ügyvivő szakértő
459-1500/56598dunai.jozsefne@med.semmelweis-univ.hu
Simonné Sárközi Valéria
ügyintéző
459-1500/56594sarkozi.valeria@med.semmelweis-univ.hu
Vadász Nikolett
ügyintéző
459-1500/56587vadasz.nikolett@med.semmelweis-univ.hu

 

N y i l v á n t a r t á s i    C s o p o r t

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E15. 

Bodzsár Sára
csoportvezető
459-1500/56595bodzsar.sara@med.semmelweis-univ.hu
Albert Norbert
ügyintéző
459-1500/56597albert.norbert@med.semmelweis-univ.hu

  

 

S Z A K O R V O S K É P Z É S

 

T a n u l m á n y i   C s o p o r t

Telefon : 267-0666

Fax: 266-1972

1085 Budapest, Üllői út 26.  fsz. 17.

 

Ügyfélfogadás:

ÜGYFÉLKAPU

Az ügyintézők ügyfélfogadási idejéről az ÁOK honlapján szakorvosképzés fül alatt tud informálódni.  

Bella Anita
csoportvezető
459-1500/55200bella.anita@med.semmelweis-univ.hu
Matus Krisztina
csoportvezető
459-1500/55411matus.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Balázs Éva
ügyintéző
459-1500/55265balazs.eva@med.semmelweis-univ.hu
Bálint Krisztina
ügyintéző
459-1500/55292balint.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Baráthné M. Mária
ügyintéző
459-1500/55384barathne.maria@med.semmelweis-univ.hu
Bitter Bianka
ügyintéző
459-1500/55268bitter.bianka@med.semmelweis-univ.hu
Borza Melinda
ügyintéző
459-1500/55293borza.melinda@med.semmelweis-univ.hu
Molnár Vivien
ügyintéző
459-1500/55479molnar.vivien@med.semmelweis-univ.hu
Nagy Zsófia
ügyintéző
459-1500/55362nagy.zsofia1@med.semmelweis-univ.hu
Oláh Tünde
ügyintéző
459-1500/55483olah.tunde@med.semmelweis-univ.hu
Polakovics Judit
ügyintéző
459-1500/55300polakovics.judit@med.semmelweis-univ.hu
Pozsonyi Nikoletta
ügyintéző
459-1500/55480pozsonyi.nikolett@med.semmelweis-univ.hu
Schneider Gusztávné
ügyintéző
459-1500/55291schneider.gusztavne@med.semmelweis-univ.hu
Schönfeld-Szabó Andrea
ügyintéző
459-1500/55278schonfeld-szabo.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Soósné Korpás Tünde
ügyintéző
459-1500/55257korpas.tunde@med.semmelweis-univ.hu
Szepesi Csilla
ügyintéző
459-1500/55478szepesi.csilla@med.semmelweis-univ.hu
Móder Judit
csoportvezető
hosszabb szabadságon

 

Egyéb Egészségügyi Szakirányú Szakképzések
1085 Budapest, Üllői út 26.  fsz. 18.

Ügyfélfogadás:

hétfő-szerda: 13.30-16.00
péntek: 9.00-11.30

kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel

 

Újhegyi Erika
ügyintéző
459-1500/55249ujhegyi.erika@med.semmelweis-univ.hu

Egyéb egészségügyi szakirányú szakképzések: klinikai szakpszichológia, pszichoterápia, neuropszichológiai szakpszichológia, klinikai biokémia, klinikai mikrobiológia, klinikai sugárfizika, molekuláris biológiai diagnosztika

 

A k k r e d i t á c i ó s  é s  R e n d s z e r b e v é t e l i  C s o p o r t
Telefon : 266-6831

Fax: 459-1500/55216
1085 Budapest, Üllői út 26.  fsz. 18.

Ügyfélfogadás:

hétfő-szerda: 13.30-16.00
péntek: 9.00-11.30

kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel

Takács Éva
csoportvezető
459-1500/55216takacs.eva@med.semmelweis-univ.hu
dr. Szücsi Karolina Eszter
ügyintéző
459-1500/55273szucsi.eszter@med.semmelweis-univ.hu
Szabó Virág Bernadett
ügyintéző
459-1500/55267szabo.virag@med.semmelweis-univ.hu

 

 

 G a z d a s á g i    C s o p o r t

 Fax: 267-0674, 459-1500/55441

1085 Budapest, Üllői út 26. II. emelet 216.

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő-szerda: 13.30-16.00

péntek: 9.00-11.30

kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel

Gelóczi Miklósné
csoportvezető
459-1500/55252geloczi.miklosne@med.semmelweis-univ.hu
Albrechtovics Károlyné
előadó
459-1500/55403albrechtovics.karolyne@med.semmelweis-univ.hu
Hámori Alexandra
előadó
459-1500/55328hamori.alexandra@med.semmelweis-univ.hu
Krompholcz Katalin
ügyvivő szakértő
459-1500/55234krompholcz.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Almási Szilvia
ügyintéző
459-1500/55379almasi.szilvia@med.semmelweis-univ.hu