1189_transformÜdvözlöm a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának honlapján.

Karunk a Semmelweis Egyetemnek, mint Magyarország kiemelt felsőoktatási és gyógyító intézményének, és 2010 óta kutató-elitegyetemének legnagyobb kara, amelynek története 1769-ben, Mária Terézia intimátumával kezdődött

Az alapítás óta eltelt több mint 240 év alatt a Karhoz köthető megszámlálhatatlan kiemelkedő, nemzetközi szinten is elismert gyógyító, kutató, iskolateremtő oktató adta hírül a világnak, hogy Karunk méltán tarthat számot Európa és a világ elismerésére. 

Az Általános Orvostudományi Karon folyó munka célja olyan orvosok képzése, akik megalapozott és kiterjedt elméleti és gyakorlati tudással felvértezett, széles szakmai látókörrel rendelkező, az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, a gyógyítás és az ezeket szolgáló kutatómunka iránt szilárdan elkötelezett, és ezek határterületeit is magas szinten ismerő és művelő szakemberként nemzetközi összehasonlításban is megállják a helyüket.

E cél elérését szolgálja mind az immár három nyelven folyó orvosképzés, mind pedig a posztgraduális képzési formák – Ph.D, szakképzés, folyamatos továbbképzés. 

Eddigi munkánk sikerét bizonyítja a Semmelweis Egyetem, és ezen belül az Általános Orvostudományi Kar hazai, és egyre kiterjedtebb nemzetközi elismertsége, amelyet mindenképpen igyekszünk megszilárdítani és tovább növelni.

E tervünk letéteményesei azok a hallgatók is, akik Karunkat választják orvosi tanulmányaik helyszínéül, és diplomájuk megszerzését követően munkájukkal, példamutató orvosi, kutatói és oktatói tevékenységükkel méltán képviselik és tovább öregbítik hírnevünket. 

Amennyiben akár hallgatóként, akár gyógyító, oktató vagy kutató kollégaként már tagja Karunk egyetemi polgárainak, vagy ezután dönt úgy, hogy csatlakozni kíván hozzánk, szívből kívánom Önnek, hogy megtalálja számításait, és az itt szerzett tudást, tapasztalatot és elért eredményeit szakmai életének minden területén bőséggel kamatoztassa. 

Dr. Hunyady László
dékán