PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 általános orvosok

részére

A Szent Lázár Megyei Kórház Nógrád megyében, Salgótarján megyei jogú városban a Karancs és a Salgó hegyek lábainál festői környezetben az országhatár mellett helyezkedik el. A rekonstrukciót követően európai szintűvé vált intézményben várjuk a jelentkező általános orvosokat az alábbi szakterületekre: Aneszteziológia és intenzív terápia, Belgyógyászat, Csecsemő- és gyermekgyógyászat, Foglalkozás-orvostan, Kardiológia, Neurológia, Ortopédia-traumatológia, Orvosi rehabilitáció, Oxyológia és sürgősségi orvostan, Patológia, Radiológia, Reumatológia, Sebészet, Szülészet-nőgyógyászat, Urológia, Érsebészet, Klinikai onkológia, Nukleáris medicina

Illetmény és juttatások: Kiemelt illetmény és lakhatás biztosítása.

Pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan  idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.

Pályázati feltétel: egyetem (általános orvos), büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz,

  • képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • kamarai tagság igazolása,
  • érvényes működési nyilvántartás,
  • nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát az illetékes bizottság megismerheti.