Betűméret: A A A

MEMOS és OSO

 

Kedves Ötödéves Hallgató!

Engedje meg, hogy a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika és az Országos Mentőszolgálat Közép-Magyarországi Regionális Mentőszervezet közös álláspontját tolmácsoljuk a 2014/2015. tanévi Mentőtiszt-3 -képzéssel kapcsolatban.

Az első és legfontosabb információ, hogy a korábbiakhoz képest, a képzés 2 szemeszteres lesz!

Kezdés 2014. szeptember 19-én pénteken 16:15-kor (!!!) az EOK Békésy-termében.

A Sürgősségi orvostani és oxiológiai képzésért felelős szervezetek (a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika (AITK) és annak Sürgősségi Orvostani – Oxiológiai Tanszéki Csoportja és az Országos Mentőszolgálat (OMSz) (közelebbről annak Közép-Magyarországi Regionális Mentőszervezete (OMSz-KMR)) a 2007-08-as tanévtől a sürgősségi képzést formai-tartalmi egységben oktatják. Ennek szellemében a mentőtisztképzés tekintetében tovább folytatódik a 2007-ben megkezdett folyamat, azaz a mennyiségi jellegű képzést egyre inkább minőségi képzés váltja fel. A minőségi képzés jegyében a mentőtiszt-3 képzés célját a jelöltek megfelelő kiválasztásában és párhuzamos gyakorlati képzésében látjuk, amely révén elérhetővé válik az OMSz-nál alkalmazásra kerülő hallgatók megfelelő pozitív szelekciója.

A 2014/2015. tanévtől MEMOS néven a Semmelweis Egyetem kurrikulumán kívüli speciálkollégiumot indítunk

(MEMOS: MEdikus-Mentőtiszti Oxiológia-Sürgősségi orvostan)

A mentőtisztté váláshoz szükséges lépések a 2014/2015. tanévben a következőképpen alakulnak:

– a MEMOS előadásain való részvétel (a megtartásra kerülő előadások közül 2 előadásról lehet hiányozni);

– a MEMOS-előadások péntekenként 16:15 és 17:45 között az EOK Békésy-termében kerülnek megtartásra (a 2014. október 18-ai pénteki munkarendes szombaton NEM lesz előadás);

– a kétfordulós MEMOS elméleti versenyvizsga sikeres teljesítése 2014. őszén (részleteket ld. alább);

– a 2014/2015/1 félévben megtartásra kerülő MEMOS általános gyakorlatokon és bemutatókon való részvétel;

– az Oxiológia – sürgősségi orvostan (SOO) kötelező tárgy abszolválása;

– az elméleti versenyvizsgákat sikeresen teljesítők számára MEMOS gyakorlati versenyvizsga sikeres teljesítése 2015. február elején;

– a 2014/2015/2 félévben megtartásra kerülő MEMOS speciális gyakorlatokon való részvétel;

– 80 minősített eset dokumentált teljesítése esetkocsin vagy rohamkocsin szekundánsként;

– a MEMOS-záróvizsga sikeres teljesítése a 2014/2015/2 félévi vizsgaidőszakban (elméleti és gyakorlati záróvizsga);

– az Oxiológia – sürgősségi orvostan (OSO) kötelezően választható tárgy abszolválása;

– az ötödév abszolválása;

– a fentiek teljesülését követően munkaszerződés megkötése az Országos Mentőszolgálattal.

MEMOS-versenyvizsgák

A mentőtiszti ambíciókkal rendelkező hallgatók körében kétfordulós elméleti, majd egy gyakorlati versenyvizsgára kerül sor az alábbiak szerint.

– A MEMOS elméleti versenyvizsga első fordulója 2014. október 31-én pénteken 16:15-18:00 között, a versenyvizsga második fordulója 2014. december 12-én pénteken 16:15-18:00 között kerül megrendezésre. A teszt anyagát képezi a Sürgősségi orvostan – oxiológia kötelező tárgy és a MEMOS speciálkollégium 2014. október 28-ig, illetve 2014. december 5-ig leadott anyagai, valamint a Moodle-rendszerben hamarosan elérhetővé váló Sürgősségi orvostan, Intenzív terápia, Aneszteziológia (SIA) e-tankönyv meghatározásra kerülő fejezeteinek anyaga. A tesztidőpontokra való jelentkezés módjáról a Neptun-rendszeren keresztül küldünk információt.

Az első elméleti versenyvizsgát sikerrel teljesítő hallgatók közül a legjobban teljesítő 80 hallgató látogathatja a MEMOS-speciálkollégium bemutató és általános gyakorlatait, illetve “megfigyelő szekundánsként” kezdheti meg a gyakorlati képzést az OMSZ-nál.

Tekintettel arra, hogy a változtatás érintheti az ERASMUS-programmal az 2014/2015/1 őszi szemeszterben engedéllyel külföldön tanuló hallgatókat, számukra (és kizárólag számukra) a 2014/2015/1 félévben (és kizárólag a 2014/2015/1 félévben) a MEMOS-speciálkollégium előadásai, bemutató- és általános gyakorlatainak látogatása alól felmentés jár, de a két elméleti és egy gyakorlati versenyvizsga-fordulón való részvétel (elméleti: 2014. 10. 31-én és 2014. 12.12-én; gyakorlati 2015. február elején) és azok sikeres teljesítése a 2014/2015/2 tavaszi szemeszterben folytatandó képzéshez elengedhetetlen! Az első versenyvizsga-fordulót követő szekundálás pótlása részükről szintén szükséges!

-A második fordulós vizsga eredményén felül plusz pontokat lehet szerezni a következő módokon:
– betegágy melletti ápolói/segédápolói munka minimum 6 hónapon keresztül: +2pont;
– amennyiben a fenti munkaviszony mentőszolgálat eset- vagy rohamkocsiján, sürgősségi osztályon vagy intenzív osztályon állt fenn: további +2pont;
– minden esetben hivatalos munkahelyi igazolás szükséges! – ennek beszerzése időigényes lehet!
– változás(!): eset- vagy rohamkocsin történő munkavégzés esetén a munkáltatói igazoláson felül az illetékes állomásvezetőtől írásbeli igazolást is szükséges beszerezni, megjelölve benne, hogy a munkavállaló a munkáltatói igazolásban szereplő óraszám mekkora részét tölti eset- ill. rohamkocsin.

– leadási határidő: a 2015. május 18. (!) vagy az első MEMOS záróvizsga előtt.

– A második fordulós versenyvizsga és a pluszpontok összesített eredménye alapján az első 48 (!) hallgató továbbjut a 2015. február elején tartandó MEMOS gyakorlati versenyvizsgára, melynek anyaga az ABCDE-SBAR, a Kórházi BLS és a manuális defibrillálás gyakorlati készsége.

– A MEMOS gyakorlati versenyvizsgát sikerrel teljesítő hallgatók részt vehetnek a 2014/2015/2 félévi MEMOS speciális gyakorlati képzésen.

A MEMOS gyakorlati képzés
– a gyakorlati képzés és a gyakorlati vizsgák az OMSz kompetenciájába tartoznak, kapcsolattartó az OMSz részéről: Nagy Zsolt KMR oktatásszervező mentőtiszt,
– a gyakorlati képzés kizárólag jelenlegi ötödéves hallgatóknak szól, másnak külső megfigyelőként sem lehet részt vennie;

Szekundálás
– a szekundálási szabályok az OMSz illetékességébe esnek, a szekundáns-kiskönyvben kell vezetni a 80 minősített esetet (ebből a MEMOS-záróvizsgáig legalább 50-nek kell megtörténnie); a szekundáns-kiskönyvet a MEMOS-záróvizsgán be kell mutatni. Figyelem, a szekundáns-kiskönyv közokiratnak minősül !!!

MEMOS általános gyakorlati képzés (2014/2015/1 félév idején)

– ABCDE-SBAR-gyakorlat
– Kórházi-BLS-frissítő + Manuális defibrillálás gyakorlat
– Bemutató: komplex trauma-ellátás (kimentés, betegvizsgálat, ellátás)
– Bemutató: bukósisak-levétel, nyakrögzítés, tűdetenzionálás, lehűlésvédelem, rögzítés lapátágyon, medencerögzítés
– Bemutató: légút (pozíciók, egyszerű eszközök), négykezes lélegeztetés ballon-maszkkal, szupraglottikus légútbiztosítás, intubáció buzsival, konikotómia
– Bemutató: intraosszeális kapcsolat megteremtése, végtagrögzítés, EKG-eszközismeret

MEMOS speciális gyakorlati képzés (a 2014/2015/2 félév idején)

– a 2015. február 9-ei héttől kezdődő MEMOS speciális gyakorlatok részletes menetrendjét és tematikáját a Neptun-rendszerben illetve honlapunkon tesszük közre;A speciális gyakorlatokra hangsúlyozottan kérjük megtanulni az adott gyakorlathoz kötődő:
– elméleti hátteret,
– protokollokat (az OMSz vonatkozó saját protokolljait is),
– terápiát (gyógyszereket, dózisokkal; az OMSz saját protokolljai szerinti gyógyszerekkel és dózisokkal is).
Figyelem! A speciális gyakorlati képzés esetében minden hiányzást pótolni kell, legkésőbb a tanfolyam záróvizsga időpontjáig !!!

A MEMOS speciális gyakorlati képzés során – előre láthatólag – az alábbiak kerülnek ismertetésre:
– Légút (pozíciók, egyszerű eszközök), négykezes lélegeztetés ballonnal-maszkkal, szupraglottikus légútbiztosítás, intubáció buzsival, konikotómia gyakorlat
– Bukósisak levétel, nyakrögzítő, tűdetenzionálás, intraosszeális kapcsolat megteremtése gyakorlat
– Lehűlésvédelem, rögzítés lapátágyon, medencerögzítés, végtagrögzítés gyakorlat
– Keringési és légzési elégtelenség gyakorlat
– Emelt szintű újraélesztés (ALS), periareszt ellátás gyakorlat
– Eszméletlenség, sztrók, epilepszia, mérgezés ellátása gyakorlat
– Lélegeztetési gyakorlat
– Gyógyszeradagoló pumpa (perfúzor) használati gyakorlat
– A súlyosan sérült páciens ellátása gyakorlat
– Gyermeksürgősségi gyakorlat
– Szülésvezetés a helyszínen gyakorlat

MEMOS-záróvizsga

A tanfolyami záróvizsga időpontjai: 2015. május 18. és június 26. között, a vizsgaidőszakban 2 alkalom (+1 pótvizsgaalkalom), jelentkezés várhatóan a Neptun-rendszeren keresztül lesz lehetséges.

Alkalmzás
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és a mentőtisztképzést sikerrel abszolvált hallgató közötti munkaviszony létesítése “mentőtiszt III.” munkakörben az OMSz aktuális lehetőségei és a mindenkori munkajogi környezet keretein belül, az OMSz és a hallgató közötti kétoldalú szerződés révén lehetséges.
Az alkalmazásra kerülő (kb. 15-20 fő) hallgató további képzésben részesül (kapcsolat a mentésirányítással, rádiózás, esetlapírás, menetlevélírás, teendők exitus lethalis esetén, a mentőautó felszerelése (eszközök, gyógyszerek, táskák, szekrények rendje), illetve ellenőrzött kocsizáson vesz részt.

A MEMOS-képzés megkezdésének feltételei: ötödéves hallgatói státusz a Semmelweis Egyetem ÁOK-n, valamint jelentkezés egy hamarosan közzétételre kerülő onlájn dokumentumban 2014.09.18-án éjfélig. (Az onlájn dokumentum közzétételéről Neptun-üzenetet küldünk.)

Tisztelettel:

Dr. Kanizsai Péter SE AITK Sürgősségi Orvostani – Oxiológiai Tanszéki Csoport tanszéki csoportvezető
Dr. Temesvári Péter, az OMSz orvosigazgató
Dr. Gőbl Gábor, az OMSz tudományos tanácsadó
Dr. Orphanides Ilona, az OMSz KMR Mentőszervezet orvosigazgató-helyettes
Nagy Zsolt, az OMSz KMR oktatásszervező mentőtiszt
Dr. Fritúz Gábor SE AITK klinikai oktatásvezető
Dr. Vass Péter SOO-OSO tanulmányi felelős

 

A mentőtiszt-3-képzéssel kapcsolatos kérdés esetén forduljon bizalommal Dr. Kanizsai Péter tanszéki csoportvezető egyetemi docenshez az aitkoktatas@gmail.com emailcímen.

A Mentőtiszt-3-má válás követelményrendszere a teljesítés IDŐRENDJÉBEN

2014. szept. 19 – 2014. dec. 05. a MEMOS előadásain való részvétel (a megtartásra kerülő előadások közül 2 előadásról lehet hiányozni)
2014. okt. 31.
a MEMOS elméleti versenyvizsga első fordulójának sikeres teljesítése
2014. november-december a MEMOS általános gyakorlatokon és bemutatókon való részvétel
2014. november – 2015. június
80 minősített eset dokumentált teljesítése esetkocsin vagy rohamkocsin szekundánsként
2014. dec. 12. a MEMOS elméleti versenyvizsga második fordulójának sikeres teljesítése
2014/2015. tanévben az Oxiológia – sürgősségi orvostan (SOO) kötelező tárgy abszolválása
2015. február a MEMOS gyakorlati versenyvizsga sikeres teljesítése
2015. február-május a MEMOS speciális gyakorlatokon való részvétel
2015. május-június a MEMOS-záróvizsga sikeres teljesítése (elméleti és gyakorlati záróvizsga)
2015. május az Oxiológia – sürgősségi orvostan (OSO) kötelezően választható tárgy abszolválása
2014/2015/2 félévben az ötödév abszolválása

 

 

A Mentőtiszt-3-má válás követelményrendszere TEENDŐK szerint

Részvétel és teljesítés

2014. szept. 19 – 2014. dec. 05. a MEMOS előadásain való részvétel (a megtartásra kerülő előadások közül 2 előadásról lehet hiányozni)
2014. november-december a MEMOS általános gyakorlatokon és bemutatókon való részvétel
2014. november – 2015. június 80 minősített eset dokumentált teljesítése esetkocsin vagy rohamkocsin szekundánsként
2014/2015. tanévben
az Oxiológia – sürgősségi orvostan (SOO) kötelező tárgy abszolválása
2015. február-május a MEMOS speciális gyakorlatokon való részvétel
2015. május az Oxiológia – sürgősségi orvostan (OSO) kötelezően választható tárgy abszolválása
2014/2015/2 félévben az ötödév abszolválása

Vizsga

2014. okt. 31.
a MEMOS elméleti versenyvizsga első fordulójának sikeres teljesítése
2014. dec. 12. a MEMOS elméleti versenyvizsga második fordulójának sikeres teljesítése
2014/2015. tanévben az Oxiológia – sürgősségi orvostan (SOO) kötelező tárgy kollokviumának sikeres teljesítése
2015. február a MEMOS gyakorlati versenyvizsga sikeres teljesítése
2015. május-június a MEMOS-záróvizsga sikeres teljesítése (elméleti és gyakorlati záróvizsga)
2015. május az Oxiológia – sürgősségi orvostan (OSO) kötelezően választható tárgy írásbeli számonkérésének sikeres teljesítése

 

 

Az Oxiológia – sürgősségi orvostan tárgy leírása: a tanfolyam témája sürgősségi betegellátás (emergency medicine) bemutatása prehospitális és intrahospitális aspektusokból.

A tárgy célja, hogy ezt a hazánkban egyre nagyobb jelentősséggel bíró szakterületet didaktikus, gyakorlati oldalról mutassa be.

Témája a prehospitális mentőellátás, valamint az intrahospitális sürgősségi osztály szerepe, sajátosságai, korlátai és lehetőségei. Az akut beteg ellátásának szabályai, elmélete és gyakorlata. Gyors állapotfelmérés, differenciáldiagnosztika és állapotstabilizáló ellátás a helyszíni ellátásban és a sürgősségi osztályon.

Részletesen tárgyaljuk a légúti, légzési, cardiovascularis, idegrendszeri prezentációs tünetek hátterében álló sürgősségi kórállapotok (differenciál)diagnosztikai és terápiás lehetőségeit, illetve ezen tárgy keretében kapnak helyet a kötelező Sürgősségi orvostan – oxyológia tárgyban nem részletezett szemészeti, fülészeti, urológiai, szülészet-nőgyógyászati, endocrinológiai, hematológiai és onkológiai vonatkozások.

Külön hangsúlyt kapnak a sürgősségi ellátás honvéd- és katasztrófaorvostani vonatkozásai, valamint itt kerülnek tárgyalásra a speciális helyzetekben végzett cardiopulmonalis resuscitatiós helyzetek, illetve az újszülött- csecsemő- és gyermekkorban alkalmazott resuscitatiós protokoll.

A tantárgy keretében klinikai szempontból, betegcentrikus perspektívából szintetizáljuk a meglévő élettani, kórélettani és gyógyszertani ismereteket.

A tárgy előkövetelménye: Belgyógyászat III.

Vizsgaforma: gyakorlati jegy.

 

LETÖLTÉSEK:

A pdf tartalmak  megnyitásához a Firefox verziófrissítése miatt átmenetileg a Google Chrome vagy az Internet Explorer használata javasolt.

MEMOS- és OSO-előadások

A MEMOS-vizsgákra való felkészüléshez szükséges dokumentumok

 

Utolsó frissítés: 2014.09.05.