Betűméret: A A A

TDK-jelentkezés

A hallgatók szeptember elején személyesen jelentkeznek az Intézet TDK-felelősénél – illetve, amennyiben kreditpontot szeretnének kapni, a Neptun-ban regisztrálják magukat, mint az Anatómiai Intézet TDK-sai.

A kurzusfelvételnél az ÁOK és FOK Dékáni Hivatalok tájékoztatása a mérvadó. Kutatási, preparátumkészítési (oktatás nélkül) szándék esetén a “TDK-kurzus”-t kell felvenni. Természetesen lehetséges oktatást és/vagy kutatást és/vagy preparálást egyaránt végezni. A félév végén aláírást csak az kaphat, aki teljesítette a kutatási követelményeket (ld. alább). 

Jelentkezési lap (TDK) 

   Kutatás

  • “TDK-munkáért 1-4 kreditpont adható.

A dokumentált és értékelt, vagyis valódi munkát tükröző és rendszeres, de nem kiemelkedően eredményes TDK-munkát 1 kredittel jutalmazzuk. Az 1 pontot akkor kapja meg a hallgató, ha a tanszékvezető témavezető véleménye alapján a félév végén igazolja a rendszeres kutatási tevékenységet. Ennél többet (2 kredit) érdemel az, aki rektori pályázatot nyújt be vagy TDK konferencián szerepel, és III. helyezést vagy dicséretet nyer. (…) Még több (3 kredit) annak a TDK munkának az elismerése, amely TDK konferencián I- II. helyezést, OTDK részvételt, rektori pályázaton I-II. díjat, hazai vagy nemzetközi társszerzős tudományos közleményt eredményez. (…) A legmagasabb kreditpont-érték (4) jár annak, aki az OTDK-án helyezést ér el, nemzetközi, impakt faktoros folyóiratban közöl cikket első szerzőként. (…) Budapest, 2008. március 4. Dr. Szél Ágoston, az OKB elnöke”

  • Az Egyetemi TDK-honlapról: “A TDK-munkájukért 1 kreditpontot szerzett hallgatók féléves eredményét a kutatómunkának otthont adó intézet jegyzi be az indexbe.

Azon hallgatók azonban, akik részt vettek házi vagy országos diákköri konferencián, és esetlegesen díjat is szereztek, az 1 kredites listáról a 2, 3, illetve 4 kreditesre sorolódtak át. Az ő kreditpontjaik indexbe vezetését az indexek dékáni hivatalba történő leadása után a TDK-koordinátor végzi a következők szerint: http://www.semmelweiskiado.hu/files/documents/Tanevkonyvek/2013-14/SE-evkonyv_veglegES-2013-e.pdf ” (2013)  


Preparálás

TDK-felelős:

  • Dr. Kálmán Mihály /volt Anatómiai Intézet/ e-mail
  • Dr. Szabó Arnold /volt Humánmorf. Intézet/ e-mail