Betűméret: A A A

Demonstrátori jelentkezés

Kedves szigorlatozott vagy II. éves Hallgatók!

Az Anatómiai Intézet szeretettel várja a további munkára késztetést érző hallgatókat az Intézetben való tevékenykedésre:

  • oktatás – demonstrátori munka (csoportokhoz bejárás, gyakorlatvezető segítése; 2016-tól az ÁOK-n csak kinevezett demonstrátorként (FOK-on a demonstrátori kurzus felvétele elegendő) felügyelet mellett önálló oktatás lehetősége)
  • kutatás – TDK-munka (az intézet laborjaiban végzett tudományos tevékenység – jelentkezés TDK-ra Kálmán professzornál /volt Anatómiai Intézet/ ill. Dr. Szabó Arnoldnál /volt Humánmorf. Intézet/ e-mail)
  • preparálás (boncolási lehetőség – jelentkezés TDK-ra Kálmán professzornál /volt Anatómiai Intézet/ ill. Dr. Szabó Arnoldnál /volt Humánmorf. Intézet/ e-mail).

ÁOK: Demonstrátori szabályzat

A fenti nyomtatvány végén levő demonstrátori pályázatok intézeti leadásának határideje: 2018. május 15. Dékáni kinevezés hiányában (ÁOK) csak kredit nélkül, önkéntes segítőként lehet oktatni az Intézet tudtával és beleegyezésével.

FOK-hallgatók is a fenti demonstrátori szabályzat részét képező jelentkezési lapot töltsék ki és hozzák be a tanulmányi felelősnek (Dr. Altdorfer Károly).


Az oktatni kívánó demonstrátoroktól elvárt részvétel az oktatómunkában:

1)  Bejárás legalább egy általuk választott magyar (ÁOK vagy FOK, boncterem vagy szövettan) gyakorlatra, hetente rendszeresen (a lehetséges csoportokról és időpontokról -hol van szabad hely- egyeztetni ÁOK A-D csoportok esetében Dr. Magyar Attilánál, ÁOK E-H csoportok és FOK esetében Veres Orsolyánál lehet személyesen vagy e-mailben aug. végén, szeptemberben: gadanecz.beatrix@med.semmelweis-univ.hu ). Lehetőleg egy csoporthoz egy időben 1 demonstrátor járjon be – az egyenlő eloszlás érdekében. Több jelölt esetén előnyt a korábban jelentkezett és a gyakorlatvezetővel egyeztetett jelentkező élvez; lehet természetesen csak időpontra (“mindegy, ki mellé”) is jelentkezni, ilyenkor a még demonstrátor nélküli csoportokhoz kerülnek a jelentkezők.
A bejárás mellett szükség lehet helyettesként ‘beugrani’ ugyanebben az időpontban valamelyik csoporthoz, ha átmeneti oktatóhiány van. A gyakorlatvezetők végleges beosztása (ki mellé lehet kerülni) csak szept. 1. után várható.

2)  Emellett az intézeti konzultációkon rendelkezésre állás (jelentkezés a tan. felelős felkérésére):

  • demonstrációk előtt a boncteremben/ Múzeumban (pl. végtagok, csonttan, agy makroszk.)
  • vizsgaidőszakban a boncteremben, valamint besegítés a tanulmányi verseny ill. az írásos demonstrációk előkészítésébe, felügyeletébe, kiértékelésébe, félévente néhány alkalommal.

Teendők a kinevezés birtokában (aug. vége, szeptember):

  • Bejárásra alkalmas gyakorlat keresése: a lehetséges csoportokról és időpontokról -hol van szabad hely- egyeztetni Gadanecz Beatrixnál lehet személyesen vagy e-mailben 2018. augusztus végén, szeptember elejéngadanecz.beatrix@med.semmelweis-univ.hu – ugyanígy telefonszám és e-mailcím megadását is kérjük). Ezután a demonstrátorkodni kívánó és a Dékán által kinevezett hallgatók kitöltik és aláírják az Intézeti belső használatra készült demonstrátori jelentkezési lapot (FOK-hallgatók kinevezés nélkül is kérhetik felvételüket a Neptun demonstr. kurzusába és kitöltve behozzák a jelentkezési lapot)  és ezzel szept. 1. és szept. 15. között személyesen jelentkeznek az Intézet tanulmányi felelősénél és
  • az ÁOK-hallgatók, amennyiben dékáni kinevezésük augusztus végére megérkezik és kreditpontot szeretnének kapni, a Neptun-ban regisztrálják magukat, mint az Anatómiai Intézet demonstrátorai (az új Demonstrátori Szabályzat értelmében  már nem szükséges egyidejűleg a TDK-ba is belépni). Kutatási szándék, preparálás esetén a “TDK-kurzus”-t kell felvenni. Természetesen lehetséges oktatást és/vagy kutatást és/vagy preparálást egyaránt végezni. A félév végén a demonstrátori kurzusra aláírást csak az kaphat, aki teljesítette az oktatási követelményeket.

Amennyiben kedvet éreznek e tevékenységekhez, szeretettel látjuk Önöket. Kérdés esetén e-mailben vagy személyesen (utóbbi esetben aug. 22-től) fordulhatnak hozzánk tájékoztatásért.

Dékáni kinevezés hiányában (ÁOK) csak kredit nélkül, önkéntes segítőként lehet oktatni az Intézet tudtával és beleegyezésével.

Dr. Altdorfer Károly
egyetemi docens, tanulmányi felelős, altdorfer.karoly@med.semmelweis-univ.hu
“Anatómiai Intézetfél”

Dr. Magyar Attila
egyetemi docens, tanulmányi felelős, magyar.attila@med.semmelweis-univ.hu
“Humánmorfológiai intézetfél”


Kinevezett demonstrátoraink (2016)

Dékáni kinevezéssel rendelkező demonstrátoraink (Anatómiai Int.; 2013, 2014, 2015)

Képek:

b1-200809-1

Bonctermi oktatás demonstrátori segítséggel (2008)

jav1-2010

Képek: a tanulmányi verseny dolgozatainak javítása (2010)