Betűméret: A A A

2017/2018. tanév 2. félév

Letölthető előadás-anyagok (ppt, pdf): Előadás menüpont, belépés után

E-learning

OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK


ÁOK I-II.

csontkonz--

Csonttan (2013)

Tanulmányi felelősök:

Évfolyamfelelős:

ÁOK I. 2. félév (2. szemeszter)

ÁOK II. 2. félév (4. szemeszter)

ÁOK I-II.: Követelményrendszer

ÁOK I-II.: A 2016/2017. tanév végén begyűjtött hallgatói vélemények (az “Oktatói munka hallgatói véleményezése”) fontosabb megállapításai és az ezekre készített intézkedési terv itt megtekinthető (összeállította: Dr. Altdorfer K.).

 

Konzultációk: később…

 


Érvényben marad (ÁOK és FOK is): a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 17.§ 17. pontja szerint “több féléves tantárgyak esetén” a “tantárgy következő félévének felvétele” sikeres félévi vizsga nélkül Intézetünkben csak abban az esetben engedélyezhető, ha az adott félévben a hallgató demonstrációinak kerekítés nélküli átlaga eléri a 2,0-t. Anatómia3 viszont kizárólag sikeres Anatómia2 vizsgával vehető fel!


Tankönyvek:

Segédanyagok:

Aktuális egyetemi Tanévkönyv

bonctermigyak

Bonctermi gyakorlat (ÁOK)

 

FOK I-II.

Évfolyamfelelős:

FOK I.:

FOK II.:

Konzultációk: a vizsgaidőszakban várhatóak; készítmények tanulásához az Anatómiai Múzeum vehető igénybe


Érvényben marad (ÁOK és FOK is): a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 17.§ 17. pontja szerint “több féléves tantárgyak esetén” a “tantárgy következő félévének felvétele” sikeres félévi vizsga nélkül Intézetünkben csak abban az esetben engedélyezhető, ha az adott félévben a hallgató demonstrációinak kerekítés nélküli átlaga eléri a 2,0-t. Anatómia3 viszont kizárólag sikeres Anatómia2 vizsgával vehető fel!


Tankönyvek:

Segédanyagok:

Aktuális egyetemi Tanévkönyv

bonctermigyak

Bonctermi gyakorlat (ÁOK)

 

 

EKK

  • tantárgyi előadó: Dr. Herberth-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus
  • tanulmányi felelős: Dr. Herberth-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus
  • tematika

GYTK

GYTK Anatómia tantárgy

  • tantárgyi előadó: Dr. Csáki Ágnes egyetemi docens
  • tanulmányi felelős: Szászné Dr. Kocsis Katalin egyetemi adjunktus
  • tematika

Kurzusok

Fejlődésbiológia II. (kötelezően választható kurzus):

Klinikai anatómia propedeutika (kötelezően választható kurzus):

A jóga funkcionális morfológiai alapismeretei (kötelezően választható kurzus)

Egyéb


Konzultációk: a vizsgaidőszakban várhatóak; készítmények tanulásához az Anatómiai Múzeum vehető igénybe


Érvényben marad (ÁOK és FOK is): a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 17.§ 17. pontja szerint “több féléves tantárgyak esetén” a “tantárgy következő félévének felvétele” sikeres félévi vizsga nélkül Intézetünkben csak abban az esetben engedélyezhető, ha az adott félévben a hallgató demonstrációinak kerekítés nélküli átlaga eléri a 2,0-t. Anatómia3 viszont kizárólag sikeres Anatómia2 vizsgával vehető fel!


Tankönyvek:

Segédanyagok:

Aktuális egyetemi Tanévkönyv

bonctermigyak

Bonctermi gyakorlat (ÁOK)

Archívum