Betűméret: A A A

Korábbi TDK eredmények (1997-2014)

Intézetünk szereplése a TDK-konferenciákon (előadások, díjak)

Pro Scientia Aranyérem

 • Vutskits László és Reisch Róbert  (Dr. Patonay Lajos) 1995.

Dolgozataik:

 • A sinus cavernosus mikrosebészeti anatómiája (Reisch Róbert; Vutskits László), Mihálkovics Alapítvány anatómiai pályázat (1994)
 • A truncus meningohypophysealis rendszere (Vutskits László; Reisch Róbert); Mihálkovics Alapítvány anatómiai pályázat (1994)
 • A sinus cavernosus mikroanatómiája (Reisch Róbert; Vutskits László), SOTE Rektori pályázat (1995)

(Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 1988-ban alapította a “Pro Scientia Aranyérem” kitüntetést az egyetemisták és főiskolások tudományos tevékenysége jobb elismerésére, megbecsülésére. A kitüntetést kétévente adják át.)


OTDK díjasok

 • 1997: II. helyezett: Nagy Krisztián, Bratincsák András
 • 1999: II. helyezett: Tóth Miklós ÁOK VI.
 • 2001: III. helyezett: Víg Julianna ELTE TTK V biológus
 • Különdíj: Benis Szabolcs ÁOK V – A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság különdíja
 • 2007: II. díjat kapott Intézetünkből: Bodon Gergely – ÁOK V.
 • 2015: Lékó András ÁOK – OTDK: I. helyezett (oklevél)

Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő egyetemi kitüntetést kaptak:

 • Dr. Simon László egyetemi adjunktus (1987)
 • Dr. Ernest Adeghate egyetemi tanársegéd (1993)
 • Dr. Palkovits Miklós egyetemi tanár (1995)
 • Dr. Kiss Árpád egyetemi docens (1999)
 • Dr. Csillag András egyetemi tanár (2002)
 • Dr. Fehér Erzsébet egyetemi tanár (2005)

Mestertanár kitüntetés:

 • Dr. Patonay Lajos klinikai orvos (2003)

OTDT Emlékérem

 • Dr. Fehér Erzsébet egyetemi tanár (2011) – bővebben

További elismerések:


A 2014. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

I. díj –Idegtudományok

 • Teleki Gyöngyi SE ÁOK IV. — OTDK javasolt: A medialis striatum/nucl. accumbens amygdala (arcopallium) eredetű projekció szerinti lokalizációja csirkeagyban.

Témavezetők: Dr. Csillag András, Dr. Hanics János (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)

 • Barta Benjamin SE ÁOK IV. – Kouhnavardi Shiva SE ÁOK IV.  – OTDK jelölt: CD26/DPP4 enzim előfordulása és inhibitorainak hatása a patkány gerincvelőben

Témavezető: Dr. Puskár Zita (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)

III. díj – Anatómia, fejlődésbiológia

 • Tóth László SE ÁOK IV.: A gliovaszkuláris kapcsolatok in vivo vizsgálata: bevezető kísérletek

Témavezetők: Dr. Adorján István (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet), Dr. Kis Petik Katalin (Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)

 • Gerecsei László István SE ÁOK IV. – Lepesi Nikolett SZIE II.: A “designer drog” metiléndioxi-pirovaleron (MDPV) apoptotikus hatása fejlődő egér központi idegrendszerében

Témavezető: Dr. Ádám Ágota (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)

http://tdk.semmelweis.hu/documents/tdk_eredm%C3%A9nyek_magyar_2014_ok.pdf

További elhangzott előadás:

 • Durst Máté (Tv.: Dr. Tóth Zsuzsa): Az étel jutalomként való szerepe intrauterin alultáplált patkányok táplálékfelvételében

A 2013. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

I. díj, OTDK javasolt

 • Csizmazia Dániel SE FOK V.: A denerváció hatása az indukált pulpitisre
 • Pál Gabriella SE ÁOK VI.: A TGF-b fehérje indukció időbeli lefolyásának, mechanizmusának, és az expresszáló sejtek típusának meghatározása fokális ischémiát követően

III. díj

 • Lékó András SE ÁOK IV.: Az IGF binding protein-3 (IGFBP-3) expressziójának megváltozása és mintázata laktáló anyák hypothalamusában.

További elhangzott előadás:

 • Varga Nelli SE ÁOK IV., Tóth László SE ÁOK III.: GFAP, vimentin és nestin eloszlásának összefüggése reaktív gliosisban

A 2012. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

II. díj

 • Hegedűs Orsolya SE FOK IV.: A septum-lézió hatása csirkék viselkedésére és kortikoszteron szintjére szociális izoláció és ragadozó hatására

További elhangzott előadások:

 • Hevér Helén SE FOK IV.: A nyelvben található neuropeptid tartalmú idegrostok mennyiségének változása Streptozotocinnal indukált diabeteses patkányokban az inzulin hatására
 • Lilla Kepes, Semmelweis University Faculty of Medicine 4th year: EFFECT OF KNOCKING OUT CYCLOPHILIN D ON REGION-SPECIFIC DISTRIBUTION OF mGluR1 AND GFAP EXPRESSION IN THE MOUSE BRAIN
img_3684

Képek: a 2012. évi TDK-konferencia előadásainak házi bemutatója Intézetünkben

 


A 2011. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

1. díjas

 • Mahalek Judit Mária SE ÁOK VI. – Sadeghian Sam SE EM V.: Gliovaszkuláris kapcsolatok és vér-agy gát sérülés utáni vizsgálata patkányban. Témavezető: Dr. Kálmán Mihály, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
 • Mogyoródi Bence SE ÁOK V.: A nucleus paralemniscalis medialis efferens neuronális kapcsolatai patkányban.   Témavezető: Dr. Dobolyi Árpád, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

2. díjas

 • Gyimesi Klára SE ÁOK IV.: A CART peptid lehetséges szerepének funkcionális és morfológiai vizsgálata az endomorfin 2 de novo bioszintézisében. Témavezető: Dr. Puskár Zita, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet és Dr. Kozsurek Márk, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

További elhangzott előadások:

 • Hegedűs Orsolya SE FOK III.: Klórdiazepoxid hatása fiatal házi csirkék félelmi viselkedésére szociális izoláció során és ragadozó jelenlétében. Témavezető: Dr. Zachar Gergely, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
 • Hegedüs Miklós SE ÁOK VI.: A GABA-erg sejtek tónusos gátló szerepe a stressz-válaszban az agytörzsi noradrenerg és dopaminerg neuronokon. Témavezető: Dr. Palkovits Miklós, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
 • Milanovich Dániel SE ÁOK IV.: Amygdalostriatalis axonok végződési mintázata és kémiai természete patkányagyban. Témavezető: Dr. Csillag András, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
 • Pál Gabriella SE ÁOK IV.: A TGF-β fehérjék expressziója patkányagyban kísérletesen indukált fokális ischaemiát követően. Témavezető: Dr. Dobolyi Árpád, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
 • Visolyi Gergely SE ÁOK IV. – Berecz Edina SE ÁOK IV.: Az oldalkamrában elhelyezkedő szubventrikuláris zóna fejlődésének immunhisztokémiai követése patkányban. Témavezető: Dr. Adorján István, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A 2010. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

II. díj – Idegtudományok:

 • Gáti Georgina, ÁOK V.: Az extracelluláris mátrix plasztikus változásai csirke látórendszerében – Témavezető: Dr. Alpár Alán

III. díj – Scientific session in English

 • Sadeghjan Sam, EM IV.: Changes of the dystrophin-dystroglycan complex following transient cerebral ischemia as revealed by immunohistochemical investigations – Témavezető: Dr. Wappler Edina (*SE Érsebészeti Klin.), Dr. Kálmán Mihály

Elhangzott előadás:

 • Bindics Kinga, ÁOK V.: GFAP- és nestin-immunpozitivitás követése cerebelláris lézió során – Témavezető: Dr. Adorján István

 A 2009. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

I.díj, OTDK:

 • Kurucz Péter, ÁOK III.: Az éhezés és jóllakottság neuron aktiváló hatása az alsó agytörzsben gold-thioglucose kezelést követően – Témavezető: Dr. Palkovits Miklós

Elhangzott előadások:

 • Bodogán Tímea, ELTE: A posztnatális alkoholfogyasztás hatása az agyi sejtproliferációra házi csirkében. – Témavezető: Dr. Csillag András – Dr. Zachar Gergely
 •  Bindics Kinga, ÁOK IV., Galgóczi Péter, ÁOK III.: Cerebelláris léziók immunhisztokémiai követése. – Témavezető: Dr. Adorján István
 • Bagyura Zsolt, ÁOK VI., Pocsai Károly, ÁOK VI.: Sejtek jelölődése egyes basalis lamina- és dystroglycan-komplex komponensekkel az adenohypophysisben. – Témavezető: Dr. Kálmán Mihály
 • Németh Bertalan, FOK IV., Kovách Sándor, FOK II.: A maxillo-facialis régió frontalis metszetanatómiája. – Témavezető: Dr. Székely Andrea
 • Gáti Georgina: A periszinaptikus régió extracelluláris mátrixának vizsgálata patkány agyvelőben. – Témavezető: Dr. Alpár Alán
 • Behrend, Dominique, EM IV., Balog Ágnes, ÁOK IV.: Neuronale Gliederung des Filum Terminale in der Ratte (Patkány filum terminalejának neuronális szerkezete). – Témavezető: Dr. Réthelyi Miklós
 • Mahalek Judit, ÁOK IV.: Fagyasztásos léziók utáni érreakciók vizsgálata patkányagyban. – Témavezető: Dr. Kálmán Mihály

 A 2008. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

I.díj:

 • Kurucz Péter, ÁOK II, Kirschenbaum Dániel, ÁOK III.: Az orexin ás a melanin koncentráló hormon tartalmú idegsejtek szerepe az antrum ás a duodenum működésének szabályozásában – Témavezető: Dr. Palkovits Miklós

II.díj:

 • Bodon Gergely, ÁOK VI.: Hátsó atlantoaxialis fúzióhoz használható minimálisan invazív sebészi feltárás bemutatása – Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 • Niv Netzer, EM V.: Neuronal systems involved in the innervation of the thymus – Témavezető: Dr. Palkovits Miklós, Dr. Gallatz Katalin

Elhangzott előadások:

 • Bindics Kinga, ÁOK III., Galgócy Péter, ÁOK III.: Agyi erek immunhisztokémiai követése akut ás krónikus hipoperfúzió során – Témavezető: Dr. Adorján István, Dr. Wappler Edina
 • Kovách Sándor, FOK II., Molnár Gyöngyvér, ÁOK III.: A dobüreg ventillációs zavarai (anatómiai adatok a középfül légtartó üregrendszeréről) – Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 • Molnár Gyönyvér, ÁOK III., Kovách Sándor, FOK II.: Az arteria ethmoidalis anterior topografiájának jelentősége az orbita-, és orrmelléküreg-sebészetben – Témavezető: Dr. Patonay Lajos

 A 2007. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

I.díj:

 • Kurucz Péter, ÁOK II., Micskó Timea, ÁOK II., Kirschenbaum Dániel, ÁOK II.: A gyomor és a patkóbél fekélyre hajlamos területeinek szelektív központi beidegzése intakt és vagotomizált patkányokon. – Témavezető: Prof. Palkovits Miklós
 • Bodon Gergely, ÁOK VI.: A gerinc kisízületeinek érzéstelenítésére szolgáló új injekciós eljárás anatómiai alapjai. – Témavezető Dr. Patonay Lajos

III. díj:

 • Ledó Nóra, ÁOK III., Pongor Éva Bernadett, ÁOK VI.: Máj vegetatív idegelemeinek jellemzése különböző emlősfajokban. – Témavezető: Prof. Fehér Erzsébez  
 • Bagyura Zsolt, ÁOK IV., Pócsai Károly, ÁOK IV.: A cirkumventrikuláris szervek perivascularis lamina basalisának immunhisztokémiai jellemzői: utrofin és agrin vizsgálata. – Témavezető: Dr. Kálmán Mihály

Elhangzott előadások:

 • Pócsai Károly, ÁOK IV., Bagyura Zsolt, ÁOK IV.: Sérülést követő immunhisztokémiai változások az agyszövetet határoló lamina basalisban: utrofin és agrin vizsgálata. – Témavezető: Dr. Kálmán Mihály
 • Kőnig Márton, ÁOK IV.: Ektopikus Purkinje-sejtek a fejlődő kisagyban. – Témavezető: Dr. Takács

 A 2006. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

I. díj:

 • Baksa Gábor, Bodon Gergely (dr. Patonay Lajos): A belső hallójárat sebészeti anatómiája.

II. díj:

 • Bodon Gergely, Baksa Gábor (dr. Patonay Lajos): Anatómiai adatok a thoraco-lumbalis átmenet és a felső lumbalis gerinc paravertebralis feltárásához.
 • Hanics János (dr. Székely Andrea, dr. Csillag András): A mediális prefrontális kéreg agytörzsi kapcsolatai: Az addikció kialakulásában szerepet játszó területek immuncitokémiai tanulmányozása emlősben és madárban

Elhangzott előadások:

Baksa Gábor, Bodon Gergely (dr. Patonay Lajos): A belső hallójárat sebészeti anatómiája.

baksa2006

A belső hallójárat sebészeti anatómiája

Bodon Gergely, Baksa Gábor (dr. Patonay Lajos): Anatómiai adatok a thoraco-lumbalis átmenet és a felső lumbalis gerinc paravertebralis feltárásához.

bodon2006

Anatómiai adatok a thoraco-lumbalis átmenet és a felső lumbalis gerinc paravertebralis feltárásához

Hanics János (dr. Székely Andrea, dr. Csillag András): A mediális prefrontális kéreg agytörzsi kapcsolatai: Az addikció kialakulásában szerepet játszó területek immuncitokémiai tanulmányozása emlősben és madárban

(Február 15., szerda, C1 szekció, 7. biz.,10.45) (a nyomtatott programban ezen a helyen Papp Veronika szerepel!)

hj2006-1

A mediális prefrontális kéreg agytörzsi kapcsolatai: Az addikció kialakulásában szerepet játszó területek immuncitokémiai tanulmányozása emlősben és madárban

hj2006

A mediális prefrontális kéreg agytörzsi kapcsolatai: Az addikció kialakulásában szerepet játszó területek immuncitokémiai tanulmányozása emlősben és madárban

 

 

 

 

 

 

 


Kőnig Márton (dr. Simon László): Kisagykéreg BrdU hatására bekövetkező kóros postnatalis fejlődésének vizsgálata beforgatható 3D-s rekonstrukcióval.

Pongor Éva Bernadett (dr. Fehér Erzsébet): Neuroimmunmoduláció morfológiai háttere kísérletes gastritisben.

pe2006-1

Neuroimmunmoduláció morfológiai háttere kísérletes gastritisben

pe2006

Neuroimmunmoduláció morfológiai háttere kísérletes gastritisben

 

 

 

 


A 2005. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

I. díj:

 • Baksa Gábor, ÁOK V.: A n. abducens sérülésének lehetőségei, különös tekintettel a diagnosztikai és az idegsebészeti szempontokra. Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 • Vasvári Gergely, ÁOK VI.: Angiogenezis gátlása in vitro és xenograft egérmodellben. – Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 • Vécsey Zsombor, FOK III.: Az érző idegelemek morfológiai bizonyítása patkány nyelvben. – Témavezető: Dr. Fehér Erzsébet

 III. díj:

 • Silaghi, Christina, Német FOK IV.: Anthropological inspection of the lower wisdom teeth and the mandibula. – Témavezető: Dr. Patonay Lajos

Elhangzott előadások:

 • Február 16-án 1115 E1 szekció (Szeminárium)
   Silaghi, Christina, Német FOK IV.: Anthropological inspection of the lower wisdom teeth and the mandibula. – Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 •  Február 17-én 830 B4 szekció (Barna tanterem)
   Szabó Andrea Thu-Lan, ÁOK III.:A madár septum alrégióinak feltérképezése egyes neuropeptidek eloszlása alapján. – Témavezető: Dr. Csillag András
 •  Február 17-én 900 B4 szekció (Barna tanterem)
   Vasvári Gergely, ÁOK VI.: Angiogenezis gátlása in vitro és xenograft  egérmodellben. – Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 •  Február 17-én 1100 B5 szekció (Barna tanterem)
   Pongor Éva Bernadett, ÁOK IV., Baán Szabolcs, ÁOK II.: A neuropeptid  tartalmú idegelemek mennyiségének változása humán epehólyagban gyulladás  hatására. – Témavezető: Dr. Fehér Erzsébet
 •  Február 17-én 1200 B5 szekció (Barna tanterem)
   Patai Árpád, ÁOK III.: Septum lézió hatásának vizsgálata naposcsirkében. – Témavezető: Dr. Csillag András, Dr. Zachar Gergely
 •  Február 17-én 1200 E2 szekció (Szeminárium)
   Vécsey Zsombor, FOK III.: Az érző idegelemek morfológiai bizonyítása  patkány nyelvgyökben. – Témavezető: Dr. Fehér Erzsébet
 •  Február 17-én 1200 C6 szekció (Tanácsterem)
   Baksa Gábor, ÁOK V.: A n. abducens sérülésének lehetőségei, különös tekintettel a diagnosztikai és az idegsebészeti szempontokra. – Témavezető: Dr. Patonay Lajos

A 2004. évi TDK-konferencia előadásai Intézetünkből

 • Február 18. 15.00 B3 szekció Gál Anikó, ELTE TTK biológus V.
  8.45 D5 szekció Bencze Viktória, ÁOK V. , I. díj; OTDK 2005!
  Az agykamrában adott neurotrop vírussal fertőzött agypályák lokalizálása patkányban
  Témavezető: Dr. Palkovits Miklós
 • Február 18. 10.00 D6 szekció Adorján István ÁOK V., Goren Oded, EM IV
  Cadherin immunpozitivás és citoszkeletális változások az ependima fejlődése során
  Témavezető: Dr. Kálmán Mihály
 • Február 18. 10.30 D6 szekció Goren Oded, EM IV., Adorján István, ÁOK V.
  Heterogeneous distribution of aquaporin 4 in the ependyma, with reference to the circumventricular organs 
  Témavezető: Dr. Kálmán Mihály 
 •  Február 19. 11.15 A5 szekció Noszek Annamária, ÁOK V.
  Az os temporale szerkezetének 3D számítógépes bemutatása az anatómia oktatás/tanulás segédeszközeként
  Témavezető: Dr. Simon László
 • Február 18. 12.45 D2 szekció Lendvai Dávid, FOK II., Kromplák Zsanett ÁOK IV.
  A Raynaud-szindrómás betegek infravörös funkcionális képalkotó vizsgálata (IRFI)
  Témavezető: Dr. Patonay Lajos, Dr. Szász András (SZIE Biotechnikai Tanszék), Dr. Csiki Zoltán (Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Klinika)
 • Február 19. 8.15 C4 szekció Kromplák Zsanett, ÁOK IV., Lendvai Dávid, FOK II.
  A kéz thermographiás vizsgálata az arteria radialis coronaria bypass műtét céljából történő eltávolítást követően
  Témavezető: Dr. Patonay Lajos, Dr. Szász András (SZIE Biotechnikai Tanszék), Dr. Galajda Zoltán (Debreceni Egyetem OEC Szívsebészeti Klinika)
 • Február 19. 13.00 B6 szekció Pongor Éva Bernadett, ÁOK III.
  A neuropeptid tartalmú idegrostok mennyiségének változása a humán gyomor-bélcsatornában
  Témavezető: Dr. Fehér Erzsébet

 A 2003. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

I. Díj:

 • Trájer Attila János, ÁOK I.: A gyomor-bél rendszer szelektív központi vegetatív beidegzésének vizsgálata két jól elkülöníthető vírustörzs alkalmazásával – Témavezető: Dr. Palkovits Miklós

II. Díj:

 • Kromplák Zsanett, ÁOK III., Nagy Krisztián, FOK V.: A sternum vérellátása, és annak jelentősége az arteria thoracica interna felhasználásával végzett coronaria bypass műtéteknél – Témavezető: Dr. Patonay Lajos, Dr. Benis Szabolcs

További elhangzott előadások:

 • Kovács Adrienn, ÁOK IV.: Transzmitter aminosavak változásainak követése a házicsirke tanulási folyamataiban in vivo mikrodialízis technikával – Témavezető: Dr. Csillag András
 • Noszek Annamária, ÁOK IV.: Retinális erek elágazódási és lefutási mintázatának analízise flourescein angiográfiás felvételeken – Témavezető: Dr. Simon László, Dr. Nemes János (II. Szemészeti Klinika)
 • Bicsák Ákos, Vasvári Gergely, ÁOK V.: A nasomaxillaris komplexus növekedésének és a septum nasi fejlődési anomáliáinak összefüggése, különös tekintettel a devatio septi nasira – Témavezető: Dr. Patonay Lajos, Dr. Végh András (Heim Pál Gyermekkórház)

 A 2002. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

I. díj:

 • Benis Szabolcs, ÁOK VI. (OTDK tartalék): A kéz angioszómái és azok klinikai jelentősége – Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 • Lang Tamás, ÁOK V., Rossides George, ÁOK IV.: A Nucleus Lemnisci Lateralis Dorsalis (NLLD) összeköttetéseinek vizsgálata axontranszport módszerrel – Témavezető: Dr. Kiss Árpád

II. díj:

 • Zichó Dávid, ÁOK V.: Érző neuronok morfológiai és transzport változásai az ideget ért sérülés után – Témavezető: Dr. Puskár Zita, Dr. Réthelyi Miklós

Rektori dicséretet kaptak:

 • Adorján István, ÁOK III.: Sérülés utáni mikroglia- és asztroglia- reakciók összehasonlító vizsgálata újszülött és felnőtt patkányokban – Témavezető: Dr. Kálmán Mihály
 • Vasvári Gergely, ÁOK IV.: A lamina cribrosa és közvetlen környezetének topográfiája az endoszkópos orrmelléküreg-sebészet szemszögéből – Témavezető: Dr. Patonay Lajos

 A 2001. évi TDK-konferencia díjazottjai:

I. díj:

 • Bálin Eszter, Kitka Tamás, ELTE TTK II. – Témavezető: Dr. Csillag András
 • Kiss Tamás, ÁOK V. – Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 • Benis Szabolcs – Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 • Nagy Krisztián, FOK III. – Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 • Víg Julianna, ELTE TTK V. – Témavezető: Dr. Takács József

Rektori dicséretben részesültek:

 • Kozsurek Márk, ÁOK V., Lang Tamás, ÁOK IV. – Témavezető: Dr. Kiss Árpád
 • Zichó Dávid, Varga Szabolcs Dávid, ÁOK IV. – Témavezető: Dr. Réthelyi Miklós
 • Szabó Adrienn, ÁOK VI., Takács Péter, ÁOK III. – Témavezető: Dr. Kálmán Mihály

 A 2000. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

I. díj:

 • Markia Balázs, Varsányi Balázs, ÁOK IV.: Vestibulo-hypothalamicus kapcsolatok vizsgálata patkányban – Témavezető: Dr. Palkovits Miklós
 • Denis Berdajs, ÁOK V.: A szinuszcsomó és környezetének klinikai anatómiája – Témavezető: Dr. Patonay Lajos, Dr. Tomcsányi István
 • Tóth Miklós, ÁOK VI.: Kerekablak-cochleostomia – Témavezető: Dr. Patonay Lajos

II. díj:

 • Zaránd Attila, ÁOK V., Kozsurek Márk, ÁOK IV.: A lemniscus lateralis magok sejttípusainak és rostösszeköttetéseinek vizsgálata antero- és retrográd axontranszport módszerrel – Témavezető: Dr. Kiss Árpád

Rektori dicséret:

 • Szabó Adrienn, ÁOK V., Kiss Balázs, ÁOK VI.: Annexin-II részvétele az agyi sérülést követő gliareakcióban – Témavezető: Dr. Kálmán Mihály
 • Tal Shahar, EM V.: Nociceptive-Spinal Medullary Catecholaminergic Interconnection – Témavezető: Dr. Palkovits Miklós
 • Lehoczki Gergely, ÁOK III., Szabó Gábor, ÁOK IV.: A madár látórendszerében a tectum opticumból a nucl. rotundusba futó rostok morfológiai tulajdonságai – Témavezető: Dr. Tömböl Teréz

Helyezés nélkül:

 • Hunyadi András, ÁOK IV.: Formalin-stresszt követő c-fos- indukció patkány előagyban – Témavezető: Dr. Palkovits Miklós
 • Zachar Gergely, ÁOTE Zoológus Szak V.: A mediális striátumban található dopaminerg rostok és egyes receptorok együttes előfordulása csirkében – Témavezető: Dr. Csillag András
 • Varsányi Balázs, Markia Balázs, ÁOK IV.: Az A11 sejtcsoport dopaminerg projekciója a gerincvelőben – Témavezető: Dr. Palkovits Miklós
 • Kiss Tamás, ÁOK IV., Denis Berdajs, ÁOK V.: A bicuspidalis szájadék és szubvalvuláris apparátusának klinikai anatómiája – Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 • Benis Szabolcs, ÁOK IV.: A carpal tunnel syndroma endoszkópos műtéti megoldásának anatómiai alapjai – Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 • Kynsburg Ákos, ÁOK V.: Valódi 3D számítógépes megjelenítés- új segédeszköz az anatómiai oktatásban – témavezető: Dr. Simon László

Beszámoló a Debrecenben megrendezett TDK-konferenciáról


 Az 1999. év TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

I. díj:

 • Nagy Krisztián, Tóth Miklós, ÁOK VI. – Témavezető: Dr. Patonay Lajos

II. díj:

 • Denis Berdajs, ÁOK IV. – Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 • Németh Ágnes, FOK II., Szamosi Tamás, ÁOK V. – Témavezető: Dr. Fehér Erzsébet

Rektori dicséret:

 • Kiss Tamás, ÁOK III., Bakó Tamás, BME V. – OBM II., Héja Gergely, BME V., OBM II. – Témavezető: Dr. Simon László OBM orvosbiológiai mérnöki program

Az 1998. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

I. díj:

 • Tóth Miklós, Nagy Krisztián, ÁOK V. – Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 • Tsiamoulos Zacharias, ÁOK VI. – Témavezető: Dr. Kiss Árpád

Rektori dicséret:

 • Bratincsák András, ÁOK V. – Témavezető: Prof. Dr. Palkovits Miklós
 • Nagy Krisztián, Tóth Miklós, ÁOK V. – Témavezető: Dr. Patonay Lajos
 • Zaiats Natália, ÁOK V., Balla Viktória, ÁOK IV. – Témavezető: Dr. Tömböl Teréz
 • Zbrás Hermina, ÁOK III. – Témavezető: Dr. Tóth Ida, Dr. Réthelyi Miklós


Az 1997. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből:

I. díj:

 • Nagy Krisztián, Tóth Miklós ÁOK IV. (Dr. Patonay Lajos) 

II. díj

 • Alpár Alán ÁOK VI. (Dr. Tömböl Teréz)
 • Fehér Eszter, Móritz Hajnalka ÁOK III. (Dr. Fehér Erzsébet, Dr. Finta Zoltán)

Rektori dicséret

 • Földi Szilvia ÁOK IV., Tsiamoulos, Zakarias EM V. (Dr. Kiss Árpád) 
 • Máthé Domokos ÁOK III. (Dr. Csillag András)
Kategória: Hallgatói hírek, Oktatási hírek | A közvetlen link.