Betűméret: A A A

Az anatómiaszigorlat

Rigorosum

ÁOK szigorlat

Az aktuális szigorlat (2018-tól) új rendszerben zajlik, erről hallgatóinkat tájékoztattuk (számítógépes teszt, szövettani metszetek számítógépen, szervséta).

“Az anatómiaszigorlat nagy hagyományokkal rendelkezett intézetünkben. Ez sokat módosult az évtizedek során, míg a vizsga jelenlegi formáját a hatvanas években Szentágothai professzor vezette be. A szigorlatok többségét a tanteremben tartjuk, ahol biztosítani tudjuk a vizsga hagyományos keretét, bizonyos ünnepélyességét és nyilvánosságát. A beírt hallgatók számára szóló nyilvánosság kettős célt szolgál, egyrészt biztosítja a vizsga tisztaságát, másrészt segít lebontani a félelmeket, a gátlásokat. Hiszen az orvosi tanulmányok egyik legnagyobb és legnehezebb vizsgájáról van szó, amelyet sokan szeretnek misztifikálni. A napi átlagosan 10-15 hallgató szigorlatoztatását professzorok és docensek 3-4 tagú bizottsága végzi. Minden hallgatóval három vizsgáztató foglalkozik: egy a makroszkópos demonstrációt és a boncoltatást* végzi, másik a szövettani metszetdemonstrációt, míg a harmadik a szóbeli feleltetést. A hallgatók kisebb boncolási feladatot is kapnak a szigorlat során*. A mikroszkópizálásra és a szóbeli felelésre felkészülési időt biztosítunk. A szóbeli vizsga 6 kérdést tartalmazó tétel alapján történik, melyet a hallgatók húznak. A tételsort időben közreadjuk. A hallgatók a vizsga minden szakaszában osztályzatokat kapnak, majd a vizsganap végén kerül sor az összesítésre, illetve a szigorlati osztályzat megállapítására. A szigorlatoztató oktatók a vizsga minden szakaszában részt vesznek. A vizsga forgószínpadszerűen zajlik, de a szakaszok sorrendje kötött. Ahol elégtelen osztályzatot kell adnunk, a vizsga befejeződik. A vizsga 14 nap** felkészülés után ismételhető meg. Ez a vizsgaszabályzatunkból következő lehetőség egyaránt lehet előnyös és hátrányos, mert kisebb hiányosságok könnyen pótolhatók, és a hallgató eredményesen fejezheti be a szemesztert, de nagyobb hiányok sorozatos kudarcokhoz, önbizalomvesztéshez vezethetnek, és a hallgatónak egyéb tárgyakra nem jut ideje. Az első vizsgán a hallgatók hozzávetőleg 20-25 %-a bukik meg, de csak a hallgatóság 5-10 %-a kényszerül félévismétlésre. Ezen hallgatók jelentős része több tárgyból is bukik. A szigorlatok végleges átlagát, 3,0-3,2-t elfogadhatónak tarjuk.”

(Forrás: dr. Hajdu Ferenc: “Intézetünk oktatási tevékenysége” – Intézeti Évkönyv, 1998.)

* Boncolási feladat 2014-től már nincsen, azt az előző félévekben kell teljesíteni.

** Utóvizsga az aktuális TVSZ és egyetemi szabályok szerinti kivárási idő után tehető.
((Korábban 14, a későbbi években 10 nap felkészülés után volt ismételhető a szigorlat!))

 

Kategória: Hallgatói hírek, Hírek, Oktatási hírek | A közvetlen link.